Veiligheid moet een permanente prioriteit zijn voor het stadsbestuur

Foto nummerplaat

Sinds de Open Vld in de meerderheid zit trekt het stadsbestuur jaarlijks een aanzienlijk bedrag uit voor investeringen in politie en veiligheid. Zowel het aantal politieagenten, de beschikbare werkmiddelen als de efficientie van de organisatie zijn hierbij belangrijk. Mechelen speelt sinds 2001 een voortrekkersrol in het gebruik van moderne technologie in de strijd tegen criminaliteit.  Veiligheid is immers een absolute voorwaarde voor een aangename en gezellige stad. 

De politieaanwezigheid, zichtbaar aanwezig op straat en undercover, werd in onze stad aanzienlijk opgetrokken. Hierbij worden duidelijke doelen vooropgesteld en wordt integraal samengewerkt.  Het Nero-project, een intiatief tegen jongerencriminaliteit, won Mechelen zelfs de Nationale Prijs voor Veiligheid en Preventie.  Met de installatie van ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning aan de invalswegen werd de strijd tegen rondtrekkende daderbendes voluit aangegaan. De camera’s blijken uitermate efficiënt en zo konden er al enkele inbraakbendes opgerold worden.  Ook het cameranetwerk in de binnenstad bewijst zijn nut met de mogelijkheid om permanent erg kort op de bal te spelen.  

Het is belangrijk om ook in de toekomst gebruik te maken van de allernieuwste technieken voor meer veiligheid. Het veiligheidsbeleid moet blijven vernieuwen. Als nieuwe technologieën onze politiediensten kunnen helpen in de strijd tegen criminaliteit, dan moeten die mogelijkheden onderzocht worden. Het handhaven van de veiligheid en het werken aan het veiligheidsgevoel van de Mechelaar moet een topprioriteit blijven.  Onze criminaliteitscijfers dalen, maar elk misdrijf blijft er één te veel. 

Ook verkeersveiligheid moet een absolute topprioriteit zijn en blijven.  Mechelaars worden in vergelijking met de rest van Vlaanderen minder betrapt op dronken of te snel rijden, terwijl ze verhoudingsgewijs meer worden gecontroleerd. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeer van de lokale politie Mechelen. Tegen de nationale trend in neemt bij ons het aantal slachtoffers in het verkeer af. 

De dienst verkeer van de politie besteedde de voorbije jaren het grooetste deel van de werktijd aan het uitvoeren van het verkeersveiligheidsplan op het terrein. In 2011 voerde de lokale politie 48.222 alcoholcontroles uit. Dat is drie keer zoveel als in 2009, toen 13.427 controles werden uitgevoerd en zestien keer meer dan in 2003  (3.000 controles). In totaal testte vorig jaar 3,38 procent positief. Dat is de helft minder dan in andere Vlaamse gemeenten. 

Ook qua snelheid toont de Mechelaar zich een goede leerling. Tijdens bemande controles werden in 2011 569.713 voertuigen gecontroleerd, 95,8 procent daarvan hield zich aan de toegelaten snelheid. Ook daarmee scoren de Mechelaars merkelijk beter dan de rest van Vlaanderen. Het dragen van een veiligheidsriem blijkt voor de meeste Mechelaars geen probleem. Ruim 96 procent houdt zich aan de regel, in andere gemeenten is dat vaak slechts 85 procent.  Het voorzichtige rijgedrag heeft ook een postivieve impact op het verkeer, getuige het minder aantal verkeersongevallen.  

De strijd voor meer veiligheid is echter nooit gestreden. Een stedelijke overheid mag de aandacht hier niet laten verslappen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer