Jeugd kan ravotten in vier nieuwe speelbossen

IMG_4283

Met Geerdegembos en Schonenberg, bevinden er zich twee speelbossen in Mechelen. Het stadsbestuur wenst dit aantal fors op te drijven.  Er liggen maar liefst plannen voor 4 nieuwe speelbossen op tafel.  Bovendien doet de stad een warme oproep naar eigenaars van privé-bossen die hun bos willen openstellen als speelzone.

Verleden week maakte de Mechelse schepen van Jeugd Greet Geypen, de komst van drie nieuwe speelpleinen bekend. Deze week valt er weer goed nieuws te rapen voor de jeugd. De jongeren kunnen  zich verheugen op nog eens extra plaatsen om te ravotten, want er komen maar liefst vier speelbossen bij.

De openingen van de speelbossen Geerdegembos (2011)  en Schonenberg (2012) liggen nog vers in het geheugen.  Het Geerdegembos is 6 ha groot en beschikt onder meer over boomhutten, heksenkringen, een boommikado en een kikkervijver.  Dit speelbos wordt drukt gebruikt door de scouts Thila Coloma als speelruimte en door buurtbewoners en hun kinderen.   Het speelbos Schonenberg is 0,5 ha groot en sluit aan bij het bestaande speelplein.

Nieuwe speelbossen goed voor meer dan zes hectare spelplezier. 

Vanaf 2014 komen er een heel aantal bij, reeds nu liggen er plannen voor vier nieuwe speelbossen op tafel. Het betreft de realisatie van speelbossen aan de  Oude Antwerpsebaan (2,5 ha), Kerkenblokweg (1 ha), Papenhof (0,8 ha) en in Walem (2 ha).  Meer dan zes hectare ruimte extra voor de jongeren. 

“Wij willen ingaan tegen de trend dat speelruimte voor jongeren steeds schaarser wordt en gaan in het offensief door net extra ruimte te creëren . Jongeren hebben hier nood aan en wij willen voor hen kwaliteitsvolle speelruimtes voorzien”, verklaart Greet Geypen.

Private eigenaar wil bos openstellen voor de jeugd

In de zoektocht naar extra speelbossen kwam er hulp uit onverwachte hoek. Een inwoner uit Walem, Jean-Pierre Vanden Weghe, contacteerde schepen Greet Geypen met de melding dat hij interesse had om zijn privé-bos open te stellen voor de jeugd. “Het engagement van de schepen in haar zoektocht naar nieuwe speelruimtes werkte inspirerend. Zover dat ik aanbod om mijn privé-bos aan Battenbroek in Walem, ter beschikking te stellen als speelbos voor de jongeren.  Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen aan een kindvriendelijk klimaat in Mechelen”, aldus eigenaar Jean-Pierre Vanden Weghe.

Schepen Greet Geypen is alvast enthousiast en hoopt dat nog andere eigenaars dit voorbeeld volgen.

“De erkenning van een speelbos heeft vele voordelen voor alle partijen. De jeugd krijgt meer zekerheid over de langdurige openstelling van het bos als speelbos, de eigenaar is gratis verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid indien er zich ongevallen zouden voordoen en een privé-boseigenaar krijgt subsidies voor het openstellen van zijn bos als speelbos”, legt de schepen van Jeugd uit.

De stad is nog steeds actief op zoek naar bijkomende speelbossen.  Op de landbouwadviesraad zal gepolst worden of er landbouwers zijn die interesse hebben om een privé-bos open te stellen als speelbos.  Ook de percelen van het OCMW en Natuurpunt worden onder de loep genomen om te kijken of er geschikte locaties zijn om nieuwe speelbossen te creëren.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer