Mechelen vangt stadsgroei op met ontwikkeling van acht nieuwe uitvoeringsplannen

Afbeelding1

Mechelen staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging: de groei van de stad op een kwaliteitsvolle manier opvangen. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden is het stadsbestuur nu reeds volop in de weer met de nodige voorbereidingen. Binnen de twee jaar wenst de stad acht ruimtelijke uitvoeringsplannen te hebben goedgekeurd.

Mechelen is een aantrekkingspool voor vele gezinnen en bedrijven. De groeiende bevolking maakt dat er meer kwaliteitsvolle bouwprojecten nodig zijn om al deze nieuwkomers te huisvesten. Om dit te kunnen realiseren wil de stad acht nieuw te ontwikkelen gebieden creëren, waarbij het accent voornamelijk ligt  op het ontwikkelen van nieuwe woningen, aantrekkelijk voor jonge gezinnen.

Veranderende behoeften

Uiteraard kan de stad niet zomaar woongebieden creëren, daar het gewestplan vastlegt welke bestemming er in een bepaald gebied geldig is. Zo staan er op het gewestplan naast woongebieden onder meer ook nog industriegebieden, agrarische gebieden en natuurgebieden.

“De behoeften en/of de visie van een regio of gewoon de maatschappelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden veranderen met de tijd. Het is dus logisch dat wij dit aanpassen aan de noden van onze bevolking en dus Mechelen nog meer op maat gaan kneden van de Mechelaars”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen.

Toekomstvisie

Een bestemmingswijziging kan niet van vandaag op morgen en er gaat heel wat werk aan vooraf. Een gewestplan is bindend en kan men enkel wijzigen met een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP).

Het ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd in 2001.  Sinds deze datum heeft de stad al acht RUP’s goedgekeurd: Papenhof, Bonduelle, zonevreemde woningen, Guldendal bis, Spreeuwenhoek, Stuivenberg, Happyland en Ludy Machinery.

De stad wil daar in de loop van de volgende twee jaar nog eens acht RUP’s aan toe te voegen: Arsenaal, Keerdok – Rode Kruisplein, Verbeemen, De Nekker, Zennevallei, Comet, Dijlepoort en Keerbergstraat – Dijle.

Overzicht

1. RUP Arsenaal (95 ha)

De toekomstsite. Focus op duurzame woningbouw, alternatieve mobiliteit. Wonen en kantoren

2. RUP Keerdok – Rode Kruisplein (5,7ha)

Ruimte vrijmaken voor wonen door herlocaliseren van de baanwinkels naar de Lus.

Woongebied.

3. RUP Verbeemen (1,56 ha)

Brownfielddossier. De site Verbeemen trachten we te ontpitten tot groene long in dichtbebouwde

woonwijk.

4. RUP De Nekker (8,11 ha)

Site voor recreatie en functies van algemeen nut, zoals schaatsbaan, brandweerkazerne, concerthal,

erfgoeddepot, stadsmagazijn, andere. DBFM-dossier brandweerkazerne in de maak.

5. RUP Zennevallei (1 ha)

Dit is het binnengebied Hombekerkouter. Realisatie van ca. 20 bijkomende woningen.

6. RUP Comet (3,3 ha)

Stedelijk wonen met daarbij horende buurtvoorzieningen (groen,..). Verdichting tot 50 wooneenheden per hectare mogelijk.

Beperkt programma van kantoren en diensten mogelijk.

7. RUP Dijlepoort (2,3 ha)

Gebied hoek Van Kesbeeckstraat-vesten. Stedelijke woonomgeving.

Programma: wonen en grootschalige detailhandel

8. RUP Keerbergstraat-Dijle (0,03 ha)

Beperkt gebiedje in stadshart in eigendom van private ontwikkelaar.

Programma: logische kwalitatieve afwerking van het bouwblok

Tijdwinst

De opmaak van een RUP is een complex proces en verloopt in vier fases. De aanbesteding, vooronderzoek, visievorming en besluitvorming zijn hierbij tijdrovend. Om bij opmaak van een RUP tijd te winnen, besliste het stadsbestuur te werken met een stuurgroep voor besluitvorming en met een raamovereenkomst.

“Van de drie jaar tijd die gestoken wordt in de opmaak van een RUP gaat er gemiddeld 5 à 6 maanden naar de aanbestedingsfase. Door met een raamovereenkomst te werken moeten we dit maar één in plaats van acht keer aanbesteden, wat een serieuze tijdwinst oplevert.  Reken hierbij nog een vijftal maanden winst door te werken met een stuurgroep,  hierdoor herleiden we proces van drie naar twee jaar.  Dit laat ons toe sneller de ontwikkelingsnoden van de stad op  te vangen”, aldus Greet Geypen.

Dit betekent ook dat er dan met slechts één bureau gewerkt wordt. “Dit maakt dat dit bureau zich niet telkens opnieuw in de Mechelse context moet inwerken en dat het proces dus vlotter zal verlopen. Ze worden als het ware specialisten in de Mechelse ruimte”, besluit Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer