Betere locatie voor jeugdcentrum ROJM

rojm (Small)

Door de ontwikkelingen op de Tinelsite, dient het jeugdcentrum ROJM op een andere plaats in de stad een nieuwe plek te krijgen.  Het stadsbestuur van Mechelen en ROJM werkten nauw samen om tot een oplossing te komen, waardoor het project meer vorm krijgt.

 In de toekomst zal het jeugdcentrum ROJM een plaats krijgen in de gebouwen van het OCMW op de Battelsesteenweg 50-52. Het college verklaarde zich hiermee principieel akkoord. “De bedoeling is dat ROJM verhuist naar een betere locatie, dan waar ze nu gehuisvest is. Bovendien is deze locatie ook gemakkelijk bereikbaar voor alle jongeren uit de stad”, verklaart schepen van Jeugd Greet Geypen. 

Alvorens ROJM de verhuisdozen mag beginnen in te laden, zorgt de stad nog voor de renovatie van de bestaande gebouwen. “In de meerjarenplanning hebben we hiervoor een budget van € 1.600.000 voorzien. Het is de bedoeling dat het jeugdcentrum op de nieuwe locatie vooruitgang boekt. Hiervoor hebben we modernere lokalen nodig en willen we de nodige buitenspeelruimte voorzien”, aldus schepen Greet Geypen.

De stad wil het jeugdcentrum zoveel mogelijk openstellen voor alle jongeren uit alle gemeenschappen.  De gemeenteraad zal in februari een ontwerper aanstellen die de nodige krachtlijnen van het ontwerp moet vastleggen. 

 Participatief traject

ROJM zelf is tevreden met de toekomstperspectieven horen we bij monde van coördinator Sahd Jaballah. “Een nieuwe locatie betekent een nieuwe start. We willen hier dan ook een participatief traject van maken, door zelf de handen uit de mouwen te steken tijdens de bouwwerken. Enerzijds worden zo de kosten gedrukt, anderzijds maken we het gebouw ons meer eigen en hebben we er nog meer voldoening van”.

De werken aan de gebouwen zullen dit najaar al van start gaan.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer