Nieuwe stadswinkel ‘Huis Bouw’

Huis Bouw

Vanaf oktober richt de stad een nieuwe stadswinkel in rond de thema’s bouwen en wonen. De stadswinkel, gedoopt ‘Huis Bouw’, krijgt een vast onderkomen in het Huis van de Mechelaar en is het centrale informatiepunt waar burgers met vragen rond deze thema’s zullen worden verder geholpen. Met ‘Huis Bouw’ zet de stad Mechelen een grote stap richting een meer klantgerichte en efficiënte dienstverlening voor de burger.

Mechelen zit in de lift als woonstad en economische handelsstad. Almaar meer nieuwe of jonge Maneblussers investeren hier in iets nieuws of verbouwen een bestaand pand. Ook ondernemers vinden in Mechelen een aantrekkelijk investeringsklimaat. Het stadsbestuur wil de dienstverlening daar maximaal op aanpassen en investeert daarom in een klantvriendelijke stadswinkel, gedoopt ‘Huis Bouw’. Stadsmedewerkers zullen er burgers en ondernemers oplossingsgericht begeleiden en informatie op maat aanreiken rond de thema’s zoals bouwen en wonen.

Front Office voor verschillende stadsdiensten

Momenteel is er geen echt overkoepelende front office voor deze diensten. De diensten voorzien zelf in het onthaal maar zijn daar qua infrastructuur eigenlijk niet op voorzien. Ook de openingstijden zijn niet optimaal op elkaar afgestemd. Om met die barrières komaf te maken, wordt vanaf oktober 2014 het ‘Huis Bouw’ in het leven geroepen als centraal informatiepunt.

 “Onze burgers moeten op een efficiënte manier verder geholpen worden en op een eenvoudige manier informatie op maat krijgen. We willen klantgericht producten aanbieden op een klantvriendelijke manier. Dit project heeft als doel een vlottere en betere dienstverlening aan onze burgers te geven, waar klantvriendelijkheid centraal staat”, aldus Bart Somers.

Geen wachtrijen meer

Het Huis Bouw zal worden geïntegreerd in de lokettenzaal van het Huis van de Mechelaar, het administratief centrum van de stad. Er komen drie loketten:

• Een snelloket, voor eenvoudige producten die binnen enkele minuten kunnen worden behandeld (afgifte en ophaling documenten, formulieren, enz.)
• Een themaloket, waar je op afspraak met specifieke dossiers terecht kan (bv. indienen bouwvergunning, verkaveling, enz.). De werking op afspraak maakt dat lange wachtrijen vermeden worden. Bovendien zal ook een afspraak maken vanaf dit najaar veel eenvoudiger worden door een online afsprakenkalender. Die laat mensen toe om van thuis uit een afspraak in te plannen of de status van hun bouwdossier op te vragen.
• Een selfservice desk: om dossiers digitaal in te dienen en op te volgen.

Deze vernieuwing biedt een efficiënte, klantgerichte en laagdrempelige service, zowel voor de burgers als voor professionelen, zoals architecten en projectontwikkelaars:

 Eén contactpunt schept duidelijkheid, en zorgt ervoor dat burgers niet zelf de  aparte diensten hoeven binnen te stappen.
 De diensten verwerven betere kennis van elkaars producten en kunnen burgers doeltreffend doorverwijzen.
 De dienstverlening en producten van de verschillende diensten worden op elkaar afgestemd en de communicatie gestroomlijnd.
 Wachtrijen worden vervangen door een werking op afspraak.
 Burgers worden efficiënt en klantgericht verder geholpen op één punt.

“We willen de loketten van deze verschillende diensten maximaal op elkaar afstemmen zoals je dat van een moderne en dynamische stad mag verwachten. Op deze manier creëren we één gezamenlijk stadswinkel waar we een servicegerichte dienstverlening geven. Bovendien is er de wetgevende evolutie naar een omgevingsvergunning waarbij de aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd worden en waardoor de dienst Milieu en de Bouwdienst veel nauwer en meer geïntegreerd zullen moeten samenwerken. Daarbij is één centrale frontoffice voor de burger onontbeerlijk”, licht schepen Greet Geypen toe.

Ook ruimere openingsuren Huis van de Mechelaar vanaf oktober

De openingsuren van het onthaal in het Huis van de Mechelaar worden ook ruimer vanaf oktober. “Het onthaal wordt meer dan een doorverwijsfunctie. Het is een centraal punt waar je op ruime tijdstippen met vragen terecht kan en afspraken kan vastleggen met één of meerdere diensten. Op deze manier kunnen we de burgers optimaal begeleiden”, aldus Bart Somers.

Bouwdienst binnenkort nog meer bereikbaar op afspraak

Vanaf 24 maart moet je een afspraak maken met de Bouwdienst voor inhoudelijk advies. Dat kan op elke weekdag. Hierdoor kies je zelf het moment dat voor jou het beste uitkomt en hoef je niet te wachten.

Voor algemene informatie en het afgeven en ophalen van documenten waar geen advies voor nodig is, kan je nog steeds terecht bij de Bouwdienst zonder afspraak tijdens de huidige openingsuren van het loket nl. woensdag van 12u-16u, donderdag van 15u-19u en vrijdag van 8u-13u.

Tot oktober vind je de Bouwdienst op de huidige locatie in de Zeeridder (Befferstraat 25, gelijkvloers).

Vanaf dit najaar wordt overgeschakeld naar een nog eenvoudiger systeem, nl. een online afsprakenkalender. Die laat mensen toe om van thuis uit een afspraak in te plannen of de status van hun bouwdossier op te vragen. Resultaat: efficiëntie, tijdwinst en klantentevredenheid.

De Bouwdienst zelf zal ook zijn intrek nemen in het Huis van de Mechelaar. “Achter de schermen zijn we al maanden hard aan het werken aan de hervorming van de bouwdienst. Een projectteam leidt alles in goede banen en zorgt ervoor dat de verhuis en nieuwe werking vlot zal verlopen. Ook wordt de stedenbouwkundige verordening die achterhaald is, herschreven en geactualiseerd. We willen ook veel meer digitaliseren, waardoor het afleveren van vergunningen sneller zal kunnen plaatsvinden.  De opening van Huis Bouw mag ook in dit kader gezien worden, waardoor we  nog beter willen inspelen op de noden van onze burgers”, besluit Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer