Woonproject Papenhof in volle ontwikkeling: BEN je mee?

IMG_4939 (Medium)

IGEMO start in de woonwijk Papenhof met de verkoop van 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing langsheen het Aspergeveld – een nieuwe straat tussen de Boerenkrijgstraat en de Papenhofdreef. De bouwkavels worden exclusief gereserveerd voor de realisatie van Bijna-Energie-Neutrale woningen. Op 21 mei vindt een infoavond plaats over de energieprestatie-normen en de toewijzingsprocedure.
In een gebied van 13 ha naast de Nekkerspoelwijk in Mechelen is de duurzame stadswijk ‘Papenhof’ in aanbouw. Het projectgebied wordt afgebakend door de Papenhofstraat, Papenhofdreef, Boerenkrijgstraat en de  Nijverheidsstraat. Intercommunale IGEMO, die door de stad aangesteld werd voor de ontwikkeling van de site, creëert er meer dan 250 woongelegenheden in verschillende typologieën. Het woonproject Papenhof moet letterlijk een nieuwe adem geven aan de wijk Nekkerspoel. De helft van het projectgebied wordt ingericht als openbare ruimte en groengebied.

Op dit moment is de eerste fase van het project afgerond: 38 bouwkavels gelegen langs en tussen de Boerenkrijgstraat en de Papenhofstraat werden verkocht en bebouwd met lage-energiewoningen. De laatste woningen hiervan zijn in aanbouw. In de tweede fase (tussen Boerenkrijgstraat en Papenhofdreef) worden 97 eengezinswoningen (project ‘de hofkes’) opgetrokken door een bouwpromotor. De eerste 11 woningen boven een ondergrondse parking zijn in afwerking. Ertegenover komen 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing. In de derde fase (tussen de Nijverheidsstraat en de Hazeldonkstraat) komen nog parkappartementsgebouwen (24 + 30 + 30 wooneenheden) en worden de mogelijkheden onderzocht voor een co-housingproject (17 woningen).

“Project Papenhof is een antwoord op de centrale vraag van de toekomst: hoe gaan we onze stad herkneden op maat van gezinnen? Hoe zorgen we ervoor dat gezinnen met kinderen en tweeverdieners blijven kiezen voor de stad? Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe woonvormen en verdichting. Dit project met zijn veelheid aan woontypes en duurzame uitwerking beantwoordt aan deze criteria. Project Papenhof bereidt Mechelen voor op de toekomst”, aldus schepen van Stadsvernieuwing  Greet Geypen

De nieuwe wijk Papenhof verbindt de stad met de open ruimte en de Vrouwvlietvallei en biedt een kwaliteitsvolle opwaardering van de stadsrand. De volledige ontwikkeling van de site staat in het teken van duurzaamheid:
– Er komt een verkeersluw publiek domein, waarbij bewoners op eigen terrein parkeren of ondergronds. Voor bezoekers zijn parkeerhavens voorzien.
– Ruimte voor jeugd: in het park komt een speelzone en een trapveld en is er aansluiting naar het Papenhofpark en het speelbos erachter.
– De nieuwbouwwoningen worden onderworpen aan strenge energieprestatie-eisen. Maar ook op openbaar domein is aandacht voor energiebesparing, o.m. door het voorzien van LED-verlichting.
– Omgaan met regenwater gebeurt volgens de principes van integraal waterbeheer: hergebruiken, bevorderen van infiltratie, bufferen en vertraagd afvoeren.

PUBLIEK DOMEIN
Het Aspergeveld krijgt een verkeersluwe inrichting: er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk naar de Nijverheidsstraat. Drie parkeerhavens voorzien in 48 bezoekersparkeerplaatsen. De bewoners van ‘de hofkes’ tegenover de bouwkavels hebben ondergrondse parkeervoorzieningen. Op die manier kunnen de pleintjes Pastinaakhof, Raapsteelhof en Aardpeerhof, die in een latere fase worden aangelegd, gevrijwaard blijven van autoverkeer. Via deze pleintjes sluiten wandel- en fietspaadjes aan op het nog aan te leggen centrale parkdomein. 
“Binnen de publieke ruimte worden zones specifiek voorbehouden voor speel- en sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Verwacht wordt dat de nieuwe woongelegenheden en de gedifferentieerde omgeving met privé-tuinen, pleinen en het parkdomein vooral jonge gezinnen aantrekken, wat een positieve invloed zal hebben op het sociale evenwicht in de wijk Nekkerspoel”, zegt Greet Geypen.

Het Papenhofbos wordt ingericht als speelbos. Via de wandelpaadjes komt een verbinding met het bestaande Papenhofpark. Zowel langs de Hazeldonkstraat als de Papenhofdreef zal je via bruggetjes over een omringende wadi naar het bos kunnen. De gerooide bomen en takken worden hergebruikt in natuurlijke spelconstructies: een heksenkring, een boomstammenparcours en hutten van sprokkelhout.

LANCERING VERKOOP BOUWKAVELS
De nieuwe bouwkavels variëren in grootte van 232 tot 356 m² voor de rijwoningen en van 406 tot 585 m² voor de halfopen bebouwingen. De prijs van de bouwkavels varieert van 290 tot 300 euro/m² (excl. kosten),naargelang de oriëntatie van de tuinen.
De kavels zijn exclusief voorbehouden voor BEN-woningen. Dit zijn Bijna Energie Neutrale-woningen die weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water verbruiken en waarvan de benodigde energie uit groene energiebronnen wordt gehaald.

INFOVERGADERING
Tijdens een infovergadering op woensdag 21 mei 2014 (zaal Sint-Pieter, Nekkerspoelstraat 81) wordt meer informatie gegeven over het verkoopstraject. Kamp C licht de BEN-normen toe en hoe je deze kan behalen bij het ontwerpen en realiseren van je woning.
Kandidaat-kopers die een band met de Stad Mechelen kunnen aantonen, krijgen voorrang bij de aankoop.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via woneninpapenhof@igemo.be, op het nummer 015 29 47 69 of via www.igemo.be.  Kandidaat-kopers kunnen tot 20/06/2014 hun dossier indienen.

 

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer