Stad ondersteunt jeugdwerk

Foto wedstrijd vuilzakken

Het nieuwe jeugdverenigingsseizoen staat weer voor de deur. Mechelen heeft meer dan 40 jeugdbewegingen die elk weekend met duizenden kinderen spelletjes spelen en hun creatieve activiteiten ontplooien. Het stadsbestuur vindt dat de jongeren zich volop zorgeloos moeten kunnen concentreren op hun speelse activiteiten. Daarom ondersteunt de stad hen onder andere financieel met de keuringen van de lokalen en wordt er een wedstrijd voor gratis vuilniszakken opgezet.

Keuringen jeugdlokalen

De voorbije maanden vonden er in alle Mechelse jeugdlokalen keuringen van de elektriciteits-, gas-, en verwarmingsinstallaties plaats. Ook de branddetectiesystemen en de veiligheidsverlichting werden aan een controle onderworpen. De stad stelde daarvoor ATK aan en betaalde zelf de factuur.

“Een goede jeugdwerkinfrastructuur is een prioriteit en zal dat blijven. Door deze keuringen krijgen de jeugdverenigingen een beter zicht op de huidige toestand van de installaties, zodat onveilige situaties meteen de kop ingedrukt kunnen worden. Villa 32, de jeugddienst van de stad bewaart een kopie van de keuringsverslagen. Op deze manier hebben wij een goed overzicht van de veiligheid van de jeugdlokalen en kunnen we waar nodig ondersteuning bieden”, zegt schepen van Jeugd Greet Geypen.

Jeugdwerk en afval

De meeste jeugdverenigingen worden wekelijks geconfronteerd met een hele hoop afval. Dit ondanks het feit dat het gros van deze jeugdverenigingen milieubewust te werk gaat. Voor de jeugdverenigingen is het afval dan ook een grote kost.

Vanaf 1 september kunnen erkende jeugdverenigingen zich inschrijven om de uitdaging ‘Afval en Jeugdwerk” aan te gaan. De jeugdorganisaties hebben vervolgens tot april de tijd om de uitdagingen van de stad te realiseren. De winnaar van de uitdaging krijgt voor 250 euro aan vuilzakken, de andere deelnemende jeugdwerkorganisaties krijgen allemaal 1 rol.

De vier uitdagingen voor dit jaar zijn het nemen van structurele maatregelen om het bewust omgaan met afval te helpen bevorderen; het bewust maken van de ouders, leiding en leden van het afval dat ze creëren, de uitdaging zichtbaar in beeld te brengen en zelf een zwerfvuilactie organiseren.

“Momenteel besteden veel jeugdbewegingen grote delen van hun budget aan het verwerken van afval. Dit budget kan beter geïnvesteerd worden in de werking en de vrije tijd van de kinderen. Het geven van gratis vuilniszakken of financiële ondersteuning zou echter een verkeerd signaal zijn. Daarom willen wij via een jaarlijkse wedstrijd de jeugdbewegingen uitdagen om des te meer bewust om te gaan met afval”, besluit schepen van Jeugd Greet Geypen.

Meer info kan je verkrijgen via www.mechelen.be/uitdagingafval

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer