Restauratiewerken aan Begijnhofkerk worden opgestart

Begijnhofkerk

Bijna 30 jaar nadat de eerste stellingen werden geplaatst, gaat de restauratie van de Begijnhofkerk in Mechelen van start. Maandag 20 oktober worden de restauratiewerken opgestart.

Onze binnenstad telt acht historische kerken. Daarmee hebben we de grootste concentratie in Vlaanderen. De Begijnhofkerk is al de derde kerk in Mechelen die gerestaureerd wordt in het kader van de meerjarige subsidieovereenkomst voor de verdere restauratie van het ensemble van historische kerken.

Het dossier werd opgesplitst in twee delen. Het eerst deel omvat de restauratie van gevels en daken door Monument – Vandekerckhove uit Ingelmunster. Het tweede deel betreft de restauratie van de glas-in-loodramen door aannemer Verstraete I Vanhecke uit Wilrijk. Door deze opsplisting kon een gespecialiseerd glasatelier voor de glas-in-loodramen worden aangesteld.

Duurste project van het kerkenplan

De uitvoerders zijn bovendien geen onbekenden voor de stad. ‘Monument’ voert samen met zusterbedrijf Altritempi de binnenrestauratie van de Sint-Pieterskerk uit en Verstraete-Vanhecke restaureert de glas-in-loodramen van de Hanswijkkerk. De restauratiewerken van de gevels en daken hebben een kostenplaatje van € 4.574.062 (incl. BTW). De kosten voor de restauratie van de glas-in-loodramen bedragen € 398.370 (incl. BTW). Met een totaal van € 4.972.432 is de buitenrestauratie van de Begijnhofkerk met voorsprong het duurste project van het kerkenplan.
De Vlaamse overheid subsidieert deze werken voor 88 %. Aangezien dat de stad instaat voor de erelonen en alle contractuele prijsherzieningen, bedraagt de kostensleutel ongeveer 80/20.

Begijnhofkerk blijft open

De uitvoeringstermijn bedraagt 420 werkdagen. De werken zullen dus behoudens uitzonderlijke weersomstandigheden online casino ongeveer 2,5 jaar duren. De stad hield afgelopen week nog een infovergadering over de nakende werken en kon hierbij op veel belangstelling rekenen.

“Mensen hebben steeds meer interesse in ons cultureel erfgoed. We willen hier dan ook maximaal op inspelen door hen te informeren en de kans te geven om de werken van nabij te volgen. Het interieur van de Begijnhofkerk blijft normaal open tijdens de werken, behalve wanneer de stellingen voor de restauratie van de glas-in-loodramen worden geplaatst en afgebroken. Het is de bedoeling om ook de buitenwerf regelmatig open te stellen voor begeleide bezoeken of op Open Monumentendag”, geeft schepen van Monumentenzorg Greet Geypen aan.

Wat de overige kerken betreft zijn de restauratiewerken in de O.-L-Vrouw van Hanswijkbasiliek in uitvoering, en zijn de werken in de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk bijna afgerond. In 2015 volgen nog de interieurs van de Sint-Janskerk en de Sint-Katelijnekerk. De restauratie van het interieur van de Begijnhofkerk is gepland voor 2016 en bevindt zich volgens de eerste bevindingen nog in vrij goede staat.

“Mechelen onderscheidt zich door een zeer goed bewaarde historische stadsstructuur en een gediversifieerd, authentiek bouwkundig patrimonium. We willen deze troef dan ook ten volle uitspelen. Deze restauraties zijn een goede zaak voor de uitstraling van onze historische stad”, besluit de schepen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer