Mechelen start als eerste centrumstad met digitale bouwaanvraag

Digitalisering

Vanaf 3 november kunnen burgers en architecten de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen in Mechelen. Hierdoor kan de bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de nodige vergunningen bekomen. Mechelen is de eerste centrumstad waar de bouwer z’n aanvraag digitaal kan indienen.

Sneller, eenvoudiger, transparanter

Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indienen. Gedurende het hele vergunningsproces komen er documenten en bijlages bij en legt het dossier fysiek een lange weg af. Daar komt dus verandering in. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt die procedure, die verloopt via een centraal uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.

De voordelen van de digitale bouwaanvraag op een rijtje:

• Je kan je dossier opvolgen wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft dus niet langer diversie diensten af te schuimen binnen de voorziene openingsuren om je aanvraag in orde te kunnen brengen.
• Je kan je dossier opvolgen van waar je wil, ook vanuit je zetel thuis.
• Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Zo weet je altijd in welke fase je dossier zich bevindt. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. Hiervan word je op de hoogte gebracht via e-mail.
• Dezelfde informatie wordt slechts één keer opgevraagd en in een centrale bron bewaard. Daardoor moet de aanvrager geen informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is. Gedaan met dubbel werk. Ook kopieën maken van je dossier voor verschillende instanties is verleden tijd.
• Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen tijd en geld door digitaal te werken. Uit onderzoek blijkt dat de digitalisering voor lokale besturen een besparing betekent van 100 à 160 euro, afhankelijk van het soort aanvraag.

Dankzij de digitalisering zet Mechelen een grote stap voorwaarts, zowel wat betreft de raadpleging als de archivering van bouwdossiers. Gedaan met kasten vol dossiers in bureaus en archiefruimtes. De digitale bouwaanvraag zet Mechelen nogmaals op de kaart als digitale stad. Afgelopen weken werd het digitale proces uitgebreid getest met de hulp van architecten.

Papieren bouwaanvraag blijft mogelijk

Mechelen is de eerste centrumstad waar het mogelijk is om je bouwaanvraag digitaal in te dienen. Dat kan vanaf 3 november op www.omgevingsloket.be (digitaal platform van de Vlaamse overheid), met je elektronische identiteitskaart. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen. De stad wil digitaal werken zoveel mogelijk stimuleren, maar het blijft nog steeds mogelijk om je bouwaanvraag op papier in te dienen.

Integrale hervorming Bouwdienst

De invoering van de digitale bouwaanvraag past binnen het actieplan om de Bouwdienst grondig te hervormen. “De Bouwdienst is een belangrijke schakel in het bouwproces van de Mechelaar. Een goede werking is daarom onze prioriteit en daarin zien we een positieve evolutie. De digitale bouwaanvraag is een essentiële stap in een doorgedreven hervorming van de Bouwdienst. Nog zo’n stap was de ontvoogding van de Bouwdienst begin september, waardoor de behandeltermijn voor bouwaanvragen aanzienlijk werd ingekort. Ook dit najaar staan er nog een aantal belangrijke veranderingen op til, die moeten zorgen voor een meer klantgerichte en efficiëntere dienstverlening”, vertelt schepen van Stedenbouw Greet Geypen.

Wat komt er binnenkort nog aan?

• Nieuwe stedenbouwkundige verordening
Een geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor het volledige grondgebied wordt gebundeld in één document. Dat is nodig omdat de huidige basisverordening dateert van 1933, en dus moest herschreven worden naar de hedendaagse behoeften.

• Loketwerking in Huis Bouw
De stad richt heel binnenkort een nieuwe front office in rond de thema’s bouwen en wonen. Deze loketten worden vast ondergebracht in het Huis van de Mechelaar en worden het centrale informatiepunt waar burgers met vragen rond deze thema’s zullen worden verder geholpen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer