Stadsbestuur blijft jeugd ondersteunen

IMG_4765

Op de gemeenteraad van vanavond staan twee vernieuwde subsidiereglementen op de agenda. Eén voor renovatie- of nieuwbouwwerken van jeugdlokalen en één voor de inzet van externe bewakingsondernemingen bij jeugdfuiven. Door de aanpassing van deze reglementen wil het stadsbestuur, de jeugdwerking maximaal ondersteunen. Naast inhoudelijke ondersteuning zorgt de stad ook voor een sterke financiële ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven en initiatieven van individuele jongeren. Om de jeugd nog beter te kunnen ondersteunen, worden twee subsidieregelingen aangepast zodat ze financieel voordeliger worden.

“Voor de stad Mechelen is het Mechelse jeugdwerk een belangrijke hoeksteen van het samenleven. Met deze reglementen willen we vanuit de stad, het Mechelse jeugdwerk maximaal ondersteunen om kwalitatief te kunnen werken”, geeft schepen van jeugd Greet Geypen aan.

Subsidies voor infrastructuur voor loken voor jeugdverenigingen is noodzakelijk om de veiligheid en het comfort van de gebouwen op peil te houden. Jeugdverenigingen kunnen, binnen het huidig reglement, hun nieuwbouwdossier laten subsidiëren in verschillende fasen. Per fase kunnen ze maximum € 50.000 krijgen, waarvan ze 50 % van de toelage voorgefinancierd krijgen. De resterende 50 % krijgen ze bij de afronding van de fase.

Voorfinanciering aan 100 %

“We merken dat het voor de jeugdverenigingen vaak een probleem is om het startkapitaal te verzamelen. Daarom hebben wij besloten om aan dit probleem tegemoet te komen en de eerste twee fasen te voorfinancieren aan 100 %. Op deze manier willen wij meer mogelijkheden creëren voor het realiseren van nieuwe bouwdossier”, aldus Greet Geypen.

Deze maatregel is van toepassing voor aanvragen die over meer dan twee fasen lopen, voor kleine aanpassingswerken i.f.v. veiligheid en een goed beheer van de accommodatie of nieuwbouw. Momenteel zijn er twee nieuwbouwdossiers (Thila Coloma en Heilig Kruis) van jeugdverenigingen in behandeling en de komende jaren worden er nog minstens vier (Chiro Libertus, KSJ Mechelen, Woudlopers en renovatie kapel Speelplein Weyneshof) verwacht.

Kostenlast security verminderen

Daarnaast werd het subsidiereglement voor de inzet van externe bewakingsondernemingen bij jeugdfuiven aangepast in het voordeel van de jongeren. Het subsidiereglement heeft als doel de veiligheid van de jeugdactiviteiten op het Mechelse grondgebied te bevorderen en eveneens de kostenlast voor het inzetten van de security voor de Mechelse jeugdorganisaties te verminderen.

In totaal trekt het stadsbestuur hiervoor ongeveer € 35.000 uit. In het huidig reglement bedraagt de subsidie 75 % van de factuur met een maximum van € 1.350. Deze ondersteuning door de stad was voor heel wat organisatoren net voldoende, maar is sinds 2010 niet meer aangepast.

“Intussen zijn de kosten voor de inzet van security stelselmatig gestegen, waardoor deze ondersteuning vandaag onvoldoende blijkt te zijn. Daarom is een verhoging van de toelage voor de inzet van security noodzakelijk en dit doen we door het maximumbedrag in het subsidiereglement weg te nemen. ”, besluit schepen Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer