Restauratiewerken ouwen dok gaan van start

dok

De langverwachte restauratiewerken aan het vroegere zwembad aan het Rode Kruisplein – in de volksmond bekend als ‘den ouwen dok’ – gaan vanaf maandag van start. De werken omvatten de restauratie van de daken en de buitengevels en zullen ongeveer 2,5 jaar in beslag nemen. 

Het vroegere zwembad sloot veertien jaar geleden de deuren omdat het gebouw niet langer voldeed aan de milieunormen. De sluiting van de zwem- en badaccommodatie en het vertrek van de vele verenigingen die het gebouw huisvestte, luidden het startschot in voor gestaag verval.

Het stadsbestuur voerde intussen al meermaals instandhoudingswerken uit. Deze werken konden het verval van het complex niet langer tegenhouden, waardoor de stad bij de Vlaamse overheid aan de alarmbel trok. Oorspronkelijk was het vanwege budgettaire redenen de bedoeling om de werken op te splitsen in 2 fasen. Wegens hoogdringendheid kende de bevoegde minister de restauratiepremies voor beide fases gelijktijdig toe en besteedde de stad de 2 fases samen aan.

Oorspronkelijke uitzicht

Aannemer Van Loy & Cie die net de voorgevel van de Hanswijkbasiliek gerestaureerd heeft, moet de werken in goede banen leiden. Alle leien zijn na 100 jaar versleten en dienen vernieuwd te worden. Ook het vernieuwen van de loden goten en de zinken regenafvoeren zit in het takenpakket van de aannemer.

“Het is de bedoeling dat de restauratiewerken zo dicht mogelijk bij het origineel ontwerp aansluiten. De voorgevel en de toren werden in het begin van de jaren 1970 wit geschilderd. Om het gebouw terug zijn oorspronkelijke uitzicht in baksteen en arduin te geven, wordt deze verflaag verwijderd”, legt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen uit. De gevels worden zacht gereinigd en waar nodig hervoegd.

Al het waardevolle schrijnwerk (kroonlijsten, poorten, deuren en de guillotineramen in de voorgevel) worden gerestaureerd. De eenvoudige ramen worden vervangen en krijgen een isolerende beglazing. Ook de muurankers en het traliewerk mogen zich aan opwaarderingswerken verwachten.

Er wordt gestart met de voorgevel van het gebouw en de vleugel aan het Keerdok. Deze werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Nadien worden de andere vleugels aangepakt. Voor de hele restauratie zijn er 400 werkdagen voorzien.

Het kostenplaatje voor de werken bedraagt € 3.598.830 euro (incl. BTW). De Vlaamse overheid geeft een premie van € 3.109.113. De stad legt € 489.717 bij en staat in voor de erelonen.

Naast de Sint-Pieter en -Paulkerk (die bijna volledig klaar is), de Hanswijkkerk, de Begijnhofkerk en de Sint-Jan Berchmanskerk zijn er met ‘den ouwen dok’ nu al vijf belangrijke monumenten waar de stad bouwheer van is, in volle uitvoering. In de loop van het jaar worden er nog enkele belangrijke restauratiewerken opgestart “Deze restauraties bepalen in belangrijke mate mee de uitstraling van onze historische stad”, besluit Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer