De Mechelse stedenbouwkundige verordening: nieuw, transparant, historisch en modern

Ruwbouw

Wie bouw- of verbouwplannen heeft in Mechelen en hiervoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, moet deze plannen toetsen aan de Mechelse stedenbouwkundige verordening. De nieuwe verordening die vanaf morgen ingaat vormt een transparant overzicht van alle regels waarmee je moet rekening houden. Ze bewaakt hiermee het historisch karakter van de stad en laat ruimte om de dialoog aan te gaan met een moderne architectuur.

De stad Mechelen werkte de voorbije maanden intensief aan het herschrijven van de stedenbouwkundige verordening. Hierin staan alle voorschriften waarmee iedereen die in Mechelen wil (ver)bouwen rekening dient te houden. De nieuwe verordening vervangt de basisverordening die dateerde van 1933. De stedenbouwkundige verordening is vanaf morgen, 25 april 2015, van kracht.

 

“De stad Mechelen wil een duidelijk regelgevend kader aanbieden dat rechtszekerheid biedt, en tevens ruimte laat voor vernieuwende initiatieven en nieuwe woonvormen”, licht schepen van Stedenbouw Greet Geypen toe.

Bij de opmaak van de stedenbouwkundige verordening werd niet over één nacht ijs gegaan. Er werd uitgebreid advies ingewonnen bij verschillende instanties zoals de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), de Commissie Monumentenzorg, AMO (Architecten Mechelen en Omgeving), de Mechelse notarissen, Woonpunt, het duurzaamheidsbureau Kamp C, de Vlaamse Overheid en de Provinciale Overheid.

Hierna besprak een stuurgroep – bestaande uit een delegatie van het schepencollege en de bevoegde ambtenaren – alle adviezen en bundelde de regelgeving in een transparant en eenduidig document.

Na goedkeuring door de gemeenteraad op 24 februari 2015 kreeg de stad Mechelen op 2 april ook de goedkeuring van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen.

”In september 2014 hadden we de ontvoogding waardoor bouwvergunningen sneller worden afgeleverd. Sinds november is er de digitale bouwaanvraag. Mechelen is hiermee de eerste centrumstad. Sinds april 2014 is het werken op afspraak ingevoerd. Vandaag zet de stad met de vernieuwing van de stedenbouwkundige vergunningen opnieuw een belangrijke stap in haar dienstverlening. De vernieuwing van onze stad op een klantvriendelijke manier stimuleren is hierbij onze voornaamste drijfveer en een continu werkpunt”, aldus Greet Geypen.

De Mechelse stedenbouwkundige verordening gaat uit van enkele belangrijke krachtlijnen: bewaken van de woonkwaliteit, omzichtig omgaan met het Mechels erfgoed, versterken van het kernwinkelgebied, een regelgevend kader aanbieden voor nieuwe woonvormen zoals cohousing, assistentiewoningen.

Ook worden een aantal regels versoepeld. Zo wordt het vervangen van buitenschrijnwerk en bedaking vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning (indien geen monument of geïnventariseerd pand). Ook voor het plaatsen van een tuinhuis moet er geen bouwdossier ingediend worden indien aan alle voorwaarden van het vrijstellingsbesluit voldaan is en niet strijdig is met het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) of verkaveling.

De Mechelse stedenbouwkundige verordening wordt aangevuld met de bestaande verordening op de publiciteit en de verordening op het geïntegreerd rioleringsbeleid.

De uitwerking van deze Mechelse bouwverordening was geen eenvoudige opdracht. Het schepencollege neemt zich dan ook voor om het gebruik op het terrein permanent te screenen en op gezette tijdstippen te evalueren.

Meer info over de bouwverordening: www.mechelen.be/bouwen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer