Perron M wordt ruimer en aantrekkelijker

IMG_6156 (Medium)

Het stadsbestuur heeft plannen om het Douaneplein verder uit te bouwen tot de jeugdsite van Mechelen. Daarbij hoort ook de opwaardering van Perron M. Verbouwings- uitbreidingswerken moeten de capaciteit opdrijven, de zaal helemaal up-to-date maken en de interactie met de buitenruimte verbeteren. Het geraamde kostenplaatje bedraagt ongeveer € 870.000.

De plannen om Perron M te verbouwen en uit te breiden hebben vorm gekregen. Op vraag van het stadsbestuur zijn er verschillende partijen betrokken geweest bij het tot stand komen van het ontwerp. “Wij hebben ons oor te luister gelegd bij de jongeren, de Jeugdraad, organisatoren en huurders van Perron M. Op deze manier konden we inschatten wat de noden waren en daar maximaal op inspelen”, zegt Bart Somers.

In het nieuwe ontwerp dat voorligt komt er één duidelijke en grote inkomzone, die tevens voor een vlotte circulatie moet instaan. Ook de interactie tussen het gebouw en de buitenruimte wordt aangepakt. Zo zal de inkomzone ook dienen als toegangspoort naar het achterliggende plein en worden er nieuwe gevelopeningen gecreëerd.

Ook andere aanpassingen zoals het vernieuwen van het buitenschrijnwerk, het verbeteren van de akoestische prestaties en de herinrichting van de toog en de zaal staan op het to-do lijstje. Ook de gevel aan de voorzijde wordt onder handen genomen, dit met een geveltekening van stadsartiest Gijs Vanhee.

“We breiden de capaciteit uit van 750 naar 1.000 personen, optimaliseren de veiligheid en de circulatie, we voorzien een nieuwe vestiaire, upgraden de technieken volgens de hedendaagse normen. Er wordt ook extra ruimte voorzien voor repetitielokalen, bergingen en een overdekte buitenruimte. Kortom, we zorgen er met deze kwaliteitsverhoging voor, dat jongeren een fuif kunnen organiseren in de beste omstandigheden”, aldus schepen van Jeugd Greet Geypen.

Uitleendienst

Ook wordt er een ruimte voorzien voor de uitleendienst van de stad. Er komt een nieuwe bureau met meer faciliteiten. Op deze manier wordt de uitleendienst structureel verankerd, zodat er permanent iemand aanwezig is op de jongerensite.

Alternatief

De verbouwingen aan Perron M worden in april opgestart en de nieuwe fuifzaal zal omstreeks de jaarwisseling klaar zijn. In deze periode organiseren veel jeugdbewegingen en privé-organisatoren hun fuiven. “Voor jeugdbewegingen is dit een grote bron van inkomsten. Jongeren hebben bovendien nood aan fuiven en vrijetijdsbesteding. Het is dus belangrijk dat we tijdens de verbouwingswerken een waardig alternatief kunnen aanbieden. We bekijken daarom of ‘den Hangar’ dat naast Perron M ligt, in afwachting van een definitieve invulling, tijdelijk gebruikt kan worden als fuifzaal”, zegt Bart Somers.

Testfuif

Daar het dak van ‘den Hangar’ niet geïsoleerd is, zal er eerst een test event georganiseerd worden. Dit event kan in december doorgaan in het kader van Music For Life. Op deze manier wordt uitgetest of het haalbaar is om de zaal tijdens de verbouwingswerken van Perron M, te gebruiken om er jeugdfuiven te laten plaatsvinden.

We houden iedereen graag op de hoogte van de verbouwingen van Perron M. Alle nieuwtjes, sfeerbeelden van de nieuwe fuifzaal en veel meer kan je terugvinden op www.mechelen.be/perronm

Douaneplein

Ondertussen worden ook de plannen tot de heraanleg van het Douaneplein verder uitgewerkt. “De timing hiervan verloopt gelijk met de verbouwing van Perron M. Beide dossiers worden op elkaar afgestemd en de werven worden zo ingericht dat er zo weinig mogelijk hinder is voor parking, repetitielokalen, uitleendienst, Club Kamikaze, het skatepark en het tijdelijk gebruik van ‘den Hangar’”, besluit Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer