Mechelen krijgt groen licht voor project ‘Site Cortenbach’

Afbeelding Hof van Cortenbach

Stad Mechelen diende op 5 juni het project ‘Site Cortenbach’ in bij het Agentschap Ondernemen. De jury prees het sterk onderbouwde project en was positief over de grote meerwaarde die het zou betekenen voor het versterken van de handelskern. De stad mag  hierdoor voor de uitvoering rekenen op een subsidie van bijna € 500.000.

Het Hof van Cortenbach in Mechelen is een 16e-eeuws stadspaleis dat gelegen is bij de Korenmarkt langsheen de Ziekeliedenstraat. Het vervallen pand werd in 2013 gekocht door de stad Mechelen, met het oog op restauratie en verdere ontwikkeling. Recent kocht de stad nog het aangrenzende pand Ziekenliedenstraat 1 aan.

“Deze aankoop lag in het kader van een globaal project voor de Cortenbachsite en was nodig met het oog op de instandhouding van het monument. De stad was hiertoe bereid omdat dit project de hefboom is om een stevige bijdrage te leveren tot de heropleving van de buurt ”, klinkt het bij schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

De stad wenst de commerciële functie van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de horecafunctie van de Korenmarkt te versterken. Voor de stad is deze ontwikkeling uitermate belangrijk, én prioritair: deze leegstaande en verkrotte panden ondermijnen het handelskarakter van deze straat.  Mechelen wil op deze locatie nieuwe investeringen aantrekken, winkels met een grote aantrekkingskracht zodat ze de reeds gevestigde handelaars versterken en er kruisbestuivingen kunnen ontstaan De handelspanden zijn nu tijdelijk ingevuld door startende ondernemers om op die manier het leegstandsbeeld te breken en startende ondernemers een kans te geven hun concept te testen.

Het project bestaat uit twee pistes: de restauratie van het Hof van Cortenbach en de ontwikkeling van het binnengebied. De stad zal instaan voor de renovatie/restauratie van het Hof van Cortenbach, en het pandje Ziekeliedenstraat 1 slopen om er een bijkomende toegang te creëren tot het nieuwe binnengebied. “De leegstaande panden zullen vervangen worden door een nieuw woonproject met op het gelijkvloers ruimte voor detailhandel. ‘Site Cortenbach’ bevat 2 handelsruimtes, 23 appartementen en 31 ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners”,  aldus Greet Geypen.

De gesprekken met de ontwikkelaar zitten in de laatste rechte lijn. Het is de bedoeling van de ontwikkelaar om de bouwaanvraag nog dit jaar in te dienen.
Vlaams minister van Economie Philippe Muyters kent aan het project een subsidie toe van € 482.401: “Vanuit het winkelbeleid vragen we aan steden en gemeenten om goed na te denken over waar ze inzetten op winkelen in de binnenstad, en hoe deze winkelzones zo aantrekkelijk en uitnodigend mogelijk te maken. Wanneer een stad als Mechelen dan vanuit een goed doordachte visie grote investeringen doet om zijn winkelkern te vernieuwen, geven we vanuit de Vlaamse overheid graag een duwtje in de rug.”

De toekenning voor de erfgoedpremie wordt begin volgend jaar verwacht, waarna de restauratiewerken rond april aangevat zouden kunnen worden. Voor de aanleg van het binnengebied met ontsluiting naar de OLV-straat, Korenmarkt en Ziekeliedenstraat wordt in 2016 een ontwerper aangesteld. Het totale project wordt verwacht eind 2018 klaar te zijn.

Het Hof van Cortenbach zal na renovatie en restauratie verkocht worden voor een functie die kadert binnen het globale project, en het versterkt. Hierbij wordt gedacht aan een restaurant of cafetaria. In augustus 2014 liet de stad er nog instandhoudingswerken uitvoeren.

 

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer