Meer geld voor Mechelse jeugdverenigingen

IMG_4774 (Medium)

De jeugdwerkverenigingen zijn een belangrijke pijler voor het Mechelse stadsbestuur. Daarom werd beslist om het budget voor het verbeteren van de jeugdinfrastructuur op te trekken tot € 288.000. Met deze investering wil de stad de jeugdwerking maximaal ondersteunen en hen helpen bij de uitbouw van een veilige accommodatie.

Erkende jeugdverenigingen in Mechelen die renovaties aan hun lokalen plannen of nieuwe lokalen willen bouwen kunnen hiervoor een serieuze toelage bekomen. Deze subsidiëring is bedoeld voor jeugdinitiatieven die hiermee hun jeugdwerkinfrastructuur veiliger maken, de veiligheid van de leden beter waarborgen en de hygiëne op peil houden of verbeteren.

Elk jeugdwerkinitiatief kan meerdere aanvragen indienen. Dit jaar wordt de ondersteuning van het stadsbestuur opgetrokken van € 200.000 naar  € 288.000.

“Voor de stad is het Mechelse jeugdwerk een belangrijke hoeksteen voor de samenleving. Deze infrastructuursubsidies voor jeugdverenigingen is noodzakelijk om de veiligheid van de gebouwen op peil te houden, dit is elke cent waard. Ook naar de toekomst toe willen we blijven investeren veilige jeugdinfrastructuur”, klinkt het bij schepen van Jeugd Greet Geypen.

Jeugdverenigingen kunnen, binnen het huidig reglement, hun nieuwbouwdossier laten subsidiëren in verschillende fasen. Per fase kunnen ze maximum € 50.000 krijgen, waarvan ze 50 % van de toelage voorgefinancierd krijgen. De resterende 50 % krijgen ze bij de afronding van de fase. “Voor grote projecten die financieel een grote impact hebben op de werking, worden de eerste fasen onmiddellijk aan 100% betoelaagd, zodat de werking niet onder druk komt te staan”, aldus Greet Geypen.

De € 288.000 worden verdeeld onder 9 jeugdwerkverenigingen. Zowel Scouts en Gidsen Heilig Kruis, Scouts en Gidsen Thila Coloma en KSJ Ter Hert ontvangen het maximumbedrag van de stad om hun nieuwbouw te helpen te bekostigen. Ook Chiro Libertus, speelplein Weyneshof en de Woudlopers ontvangen respectievelijk € 48.778, € 40.674 en € 37.500 voor hun nieuwbouw.

Verder krijgt de Chiro Coloma € 3.339 voor de aanpassingen van de buitenaanleg en mag jeugdhuis Joko rekenen op € 6.919 voor de plaatsing van een deur, afzuiging en buitenaanleg.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer