Chiro Coloma doet werking vanuit pastorie

Foto pastorij (1) (Medium)

Chiro Coloma barst uit zijn voegen. De huidige infrastructuur van de jeugdbeweging voldoet niet meer om het toenemend ledenaantal op te vangen. De Chiro heeft daarom plannen om in de toekomst op dezelfde locatie een nieuwbouw te realiseren. Intussen werd er een overeenkomst opgesteld met de kerkfabriek en de stad, zodat de Chiro ook gebruik kan maken van de pastorie van Sint-Jozef-Coloma.

Chiro Coloma is actief achter de kerk van Sint-Jozef Coloma en heeft een bloeiende en groeiende werking. Het ledenaantal van Chiro Coloma is de voorbije jaren flink gestegen, naar alle verwachting zal deze trend zich de komende jaren verder doorzetten.

Momenteel gebruikt de Chiro onder meer drie klascontainers die al meer dan 30 jaar in gebruik zijn. Op langere termijn wenst de jeugdvereniging een nieuwbouw te plaatsen. “Om de groeiende werking op te vangen, werkte de Chiro een voorstel uit om een nieuwbouw op te trekken op haar bestaande terreinen. Hiermee zouden de verouderde klascontainers vervangen worden. Uiteraard willen wij hen hierin ondersteunen”, aldus schepen van Jeugd Greet Geypen.

De pastorij Coloma staat momenteel leeg en is eigendom van de stad. De grond errond is van de kerkfabriek. Tijdens een overleg met de stad Mechelen, de Chiro Coloma, de kerkraad Emmaüs en het centraal Kerkbestuur Mechelen werd het nijpende plaatstekort besproken.

Tijdens het overleg werd een overeenstemming gevonden over het tijdelijk gebruik van de pastorij. De Chiro mag voor een periode van 5 jaar gebruik maken van het gelijkvloers en de kelderverdieping van de pastorie. Gedurende deze periode verhuist het lokaal pastoraal punt naar de eerste verdieping.

Ook Tim Naets en de andere verantwoordelijken en begeleiders van de Chiro Coloma zijn tevreden: “het is heel positief dat er op korte termijn een oplossing uit de bus is gekomen en dat we onze intrek kunnen nemen in de pastorij. Tegelijkertijd geeft ons dat de tijd om met een nieuwbouwproject een definitieve oplossing uit te werken”, klinkt het.

De stad voorziet opnieuw een bedrag van € 200.000 om te investeren in jeugdlokalen. Jeugdbewegingen die hier aanspraak willen op maken moeten zich reppen, want de aanvragen worden tegen 1 maart verwacht.

De naastliggende Colomakerk blijft in gebruik als kerk. Het wordt de parochiekerk van de nieuwe Emmaüsparochie. Naast de kerkdiensten zal ze ook gebruikt kunnen worden voor alle vormen van socio-culturele activiteiten zoals klassieke muziek, concerten, tentoonstellingen, toneel, voordracht, academische zittingen, bijeenkomsten,… voor zover deze het sacrale karakter van de kerk niet verstoren. De stad organiseert over de kerk een infoavond voor de buurtbewoners, die op 15 maart om 20 uur zal doorgaan in zaal ’t Kranske.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer