Plannen herinrichting Douaneplein krijgen vorm

MJD 20160321 collage 3 (sp+ec) (Medium)

In het verleden heeft Mechelen fors geïnvesteerd in jeugdinfrastructuur aan het Douaneplein: na de verbouwing van het douane-entrepot tot Perron M kwamen er een skatepark en Club Kamikaze. Naar de toekomst toe wil de stad er een bruisende plek van maken. De plannen van de toekomstige jongerensite hebben intussen vorm gekregen.Nadat de stad eind verleden jaar de gefinaliseerde plannen voor de verbouwing van de fuifzaal Perron M toonde, liggen nu ook de plannen van het Douaneplein op tafel. Het Douaneplein moet de nieuwe jongerensite van Mechelen worden. Niet alleen wordt de fuifzaal volledig vernieuwd, ook Club Kamikaze herbekijkt haar werking en het skatepark wordt helemaal afgewerkt. Den Hangar (voordien bekend als Hangar S) wordt in de zomer van 2017 de nieuwe thuisbasis van circusschool Circolito, er komt een boulderzaal en een grote polyvalente ruimte voor jongeren.

“Het sluitstuk wordt de volledige herinrichting van de buitenruimte, waarbij er veel aandacht is voor groen, extra bomen en banken, een sportveld en een nieuw fietspad dat het Douaneplein verbindt met Nekkerspoel en aansluit op het Dijlepad naar het centrum van de stad. Onze jongeren kunnen zich zo op een veilige manier verplaatsen naar het Douaneplein zonder een auto te kruisen”, zegt Jeugdschepen Greet Geypen.

Eén centrale plek

Het Douaneplein van vandaag kan onderverdeeld worden in vier deelzones: de parking
in het noorden (voor de douane), de westelijke parking naast Perron M (pendelparking), de parking aan de zuidzijde (voor Den Hangar) en de bus- en vrachtwagenparking aan de oostzijde. Deze deelruimtes functioneren los van elkaar en dat wil de stad in de toekomst anders zien.

“De herinrichting van de jongerenzone heeft als doel om één centrale plek te creëren die voor verschillende leeftijds- en doelgroepen aantrekkelijk moet zijn. Met de ingrepen die we uitvoeren wordt het Douaneplein meer dan ooit een plaats voor jongeren, een plek waar grote en kleinere evenementen kunnen worden georganiseerd. Zo geven we onze jeugd een vaste voet in de stad”, aldus burgemeester Bart Somers.

Nieuwe pleinen en fietsverbinding

Met de herinrichting van het Douaneplein komt er een nieuw polyvalent plein voor Den Hangar. Dit plein krijgt basketringen en zal door middel van een groene omranding één geheel vormen met de skatebowl. Dit nieuwe sportplein sluit mooi aan op de trappenconstructie vooraan Den Hangar. Hierdoor krijgt het plein meerdere functies: er kunnen optredens doorgaan terwijl het publiek op de trappen plaats kan nemen of de trappen worden als podium gebruikt terwijl het talrijke publiek het plein inneemt. Op deze manier wordt het een echt evenementenplein voor groot en klein.

Aan de voorkant van Perron M komt dan weer een ontvangstplein.  “Dankzij extra groen en comfortabele houten banken kan men hier naar hartenlust met vrienden samen zitten, genieten van de zon en deelnemen aan activiteiten op en rond het plein. De uitleendienst van de Jeugddienst krijgt hier zijn vaste stek en is makkelijk bereikbaar voor iedereen die materiaal komt ontlenen. Ook gaat de stad nog op zoek naar een extra invulling van het gebouw zodat het een bruisend plein wordt en bijvoorbeeld ook ouders met kinderen met plezier naar hier komen”, aldus Greet Geypen.

Tevens passeert langs de voorzijde van Perron M een nieuwe fietsverbinding die het Douaneplein zal doorkruisen van noord naar zuid. Er wordt maximaal ingezet op een conflictvrije ontsluiting via een alternatief traject.  Het Douaneplein zal door het integreren van een slimme en comfortabele fietsverbinding langs de pendelparking, verbonden worden met enerzijds de nieuwe fietssnelweg van Mechelen in Beweging en anderzijds het recreatief fietsnetwerk langs de Dijle in het zuiden. Met deze betere verbinding stimuleren we jongeren met de fiets naar de site te komen en kunnen ze dit op een veilige en comfortabele manier doen.

Fietsparkeervoorzieningen worden geconcentreerd over het terrein gespreid. Zo zal ter hoogte van de aansluiting met de nieuwe fietssnelweg een overdekte fietsenparking voorzien worden, alsook de fietskluizen die daar een nieuwe locatie krijgen. De fietsbeugels die nu voor Perron M staan worden hergebruikt en aangevuld waar nodig.  Nu ook de zone voor Hangar S opgewaardeerd wordt, zullen hier ook extra fietsparkeerplaatsen voorzien worden. De fietsparking aan Perron M telt vandaag 216 fietsparkeerplaatsen. Na de herinrichting worden er 324 fietsparkeerplaatsen voorzien, waarvan het gros aan Perron M.

Aandacht voor meer groen

De jongerenzone is momenteel een versteende harde ruimte, dit staat in schril contrast met groene omliggende broeklandschap. Met het ontwerp wordt de omliggende groene structuur maximaal op het Douaneplein geïntegreerd. Langs de bus- en vrachtwagenparking wordt een aanzet van wilde aanplantingen voorzien, die op lange termijn kan uitgroeien over de ganse oostzijde van het Douaneplein.

Op de pendelparking nabij Perron M is gekozen om het nieuwe fietspad met eenzelfde groenstructuur toe te passen zoals deze langs de fietsverbinding van Mechelen in beweging wordt toegepast. Ter hoogte van Perron M wordt er een ander soort bomen voorzien, zodat ze een subtiele begeleiding vormen naar de toegang van Perron M.

Het materiaalgebruik voor verhardingen blijft beperkt en sluit aan bij het industriële karakter van de site. Verhardingen zullen afgewerkt worden met street-art vloertekeningen die ook op de gevels van Perron M en Den Hangar kunnen aangebracht worden. Voor het straatmeubilair wordt een combinatie van beton en hout voorzien. Afhankelijk van de locatie worden zitblokken, zitbanken of ligbanken geplaatst. Een deel zal eveneens dienst doen als street skate meubilair.

Drie types verlichting

Verder worden er drie types van verlichting voorzien: functionele, richtinggevende en accentverlichting. Het fietspad zal met een functionele verlichting worden ingericht. Op strategische locaties wordt verlichting voorzien die plekken zal aanlichten en tot slot wordt er accentverlichting als eyecatcher voorzien op het polyvalente plein.

Het Douaneplein doet momenteel dienst als gratis randparking, ook in de toekomst zal dit zo blijven. In totaal liggen er volgens de huidige situatie 233 parkeerplaatsen op het volledige terrein. Ontwerpbureau BUUR kreeg de opdracht om het aantal parkeerplaatsen maximaal te behouden. In de toekomst zullen er nog 204 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Door de ontsluiting van Mechelen in Beweging, zijn er 25 parkeerplaatsen weggevallen.

De bouwaanvraag voor de herinrichting van het Douaneplein wordt nog deze maand ingediend. In de zomerperiode wordt de gunningsprocedure opgestart. In het najaar gaan de werken – die vermoedelijk 60 werkdagen duren – van start. Rond de jaarwisseling moeten de herinrichtingswerken afgerond zijn.

Ook de verbouwingswerken van Perron M moet het Douaneplein mee opwaarderen. Het betreft een uitbreiding van 750 naar 1.000 personen, het optimaliseren van de circulatie, het plaatsen van een nieuwe vestiaire, het upgraden van de technieken en extra ruimte voorzien voor repetitielokalen, bergingen en een overdekte buitenruimte. “Met ook nog de nieuwe invulling van Den Hangar heeft het Douaneplein alles in handen om de hotspot voor kinderen, tieners en jongeren te worden in Mechelen”, besluit Bart Somers.

Met de herinrichting van het Douaneplein en de opwaarderingswerken van Perron M en Den Hangar, investeert de stad € 3.302.318 in de nieuwe jongerensite.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer