Rup site Verbeemen in laatste rechte lijn

sfeerbeeld-verbeemen-1

Mechelen staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging: de groei van de stad op een kwaliteitsvolle manier opvangen. Om dit te kunnen realiseren wil de stad nieuwe te ontwikkelen gebieden creëren. Eén daarvan is de site Verbeemen aan de Caputsteenstraat. De gemeenteraad stelde het RUP voorlopig vast.

De site Verbeemen – genoemd naar de gelijknamige fabriek die ooit in de Caputsteenstraat stond – heeft een oppervlakte van 1,48 ha en ligt middenin een woongebied. De grond ligt al jarenlang braak en wordt gecatalogeerd onder de noemer van ‘brownfield’. Dat is vervuilde grond die slechts kan worden opgewaardeerd door structurele maatregelen.

Mechelen is een aantrekkingspool voor vele gezinnen. Er zijn dan ook kwaliteitsvolle projecten nodig om deze nieuwkomers op te vangen. De site Verbeemen leent zich perfect tot woongebied doordat ze goed bereikbaar is en tevens dichtbij het station en het centrum ligt.

“Deze grond ligt hier al jaren onbenut. Daarom willen we van deze grond een meerwaarde maken voor de buurt en omvormen tot een woongebied in combinatie met een groene long. Alle elementen zijn voorhanden om er een project met uitstraling te realiseren. Met de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP, zetten we de opwaardering van Nekkerspoel verder”, aldus schepen van Ruimtelijke Planning Greet Geypen.

Het stadsbestuur en de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) zijn positief over het ontwerp. Een belangrijke randvoorwaarde naast een kwaliteitsvolle woonzone, was de creatie van een buurtpark. Het park neemt een belangrijke plek op het ontwerp in en zal afgebakend worden met 25 eengezinswoningen.

Aan de kant van de sporen wordt er een bermgebouw opgetrokken, hiervoor wordt een gedeelte van de oude Sint-Gommarusstraat gesupprimeerd. Daar is plaats voor een 42 appartementen. Tussen de eengezinswoningen en het bermgebouw komt het publieke park te liggen. Het grote voordeel van het bermgebouw is dat er meer plaats gecreëerd kan worden voor het park. De totale oppervlakte van het publieke park bedraagt minstens 45 % van de totale projectzone. De exacte grootte van het park ligt nog niet definitief vast, maar zal tussen de 6500 m² en 7000 m² bedragen.

Ondergrondse parkeerplaatsen
Er komen ook 80 ondergrondse parkeerplaatsen voor de bewoners. Een dertigtal parkeerplaatsen voor bezoekers worden geïntegreerd in het publieke groen op de koppen van het park.

Bewonersvergadering
Het openbaar onderzoek loopt van begin november tot begin januari. Het is tijdens deze periode dat bewoners en betrokkenen officieel inspraak krijgen in het project en de stad een informatievergadering organiseert. De effectieve werken gaan in de eerste helft van 2017 van start.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer