Stad zoekt samen met Eandis investeerder(s) voor nieuwe wijk

Eandissite-Mechelen_27mrt17_6888 (Medium)

Vanaf eind 2018 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, gelegen tussen de Dijle, Guido Gezellelaan en N16, ontwikkeld tot
een hoogwaardige en compleet nieuwe stadswijk met 800 woningen. Met de goedkeuring van de ontwerpversie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een nieuwe horde genomen. De stad zit echter niet stil en zoekt samen met Eandis naar investeerders voor een groot deel van de wijkontwikkeling.

Eandis heeft plannen voor een duurzame renovatie van hun kantoorgebouw aan de Elektriciteitstraat. Deze renovatie kadert in een grootschalige herorganisatie van de volledige bedrijvensite te Mechelen. “Net zoals bij het gebouw N-Allo liggen de duurzaamheidsambities voor de volledige bedrijvensite hoog. De renovatie zal tegen 2018 afgerond zijn”, aldus Jean Pierre Hollevoet, directeur van Eandis.

In de daarop volgende jaren komt dan ook ten oosten van de Elektriciteitstraat een groot deel van de site voor nieuwe ontwikkelingen vrij. De Eandissite werd opgenomen in de plannen van de stad voor de realisatie van de nieuwe stadswijk Keerdok- en Eandissite.

Definitieve goedkeuring begin 2018

Vooraleer de Keerdok- en Eandissite tot nieuwe stadswijk kan ontwikkelen moet de site  herbestemd worden, met als functie wonen. Het college keurde recent het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en bijhorend onteigeningsplan voor de site Keerdok-Eandis goed. Op 28 maart gaat dit voor voorlopige vaststelling naar de gemeenteraad.

“De definitieve goedkeuring van het RUP wordt begin 2018 verwacht. Vervolgens kunnen de eerste vergunningen worden toegekend en kan de ontwikkeling echt van start gaan”, klinkt het bij schepen van Ruimtelijke Planning en Stadsvernieuwing, Greet Geypen.

Zoektocht naar investeerder(s)

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan neemt de stad, samen met Eandis, nu al het initiatief om één of meerdere investeerders te zoeken voor haar eigendom aan het Rode Kruisplein en
de vrij te komen eigendommen van Eandis.

“De stad Mechelen heeft hierover met Eandis de nodige afspraken gemaakt.  Door de selectieprocedure voor een investeerder nu al op te starten kan zodra het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief van kracht gaat, onmiddellijk een bouwvergunning worden aangevraagd en kan de ontwikkeling snel starten”, aldus Greet Geypen.

80 miljoen investeringswaarde

Aan de verkoop worden een reeks verplichtingen verbonden zoals de bouw van een parkeergebouw op de Eandistip, heraanleg openbaar domein en optimalisaties aan de N16. Na een selectieprocedure zal de verkoop van de gronden in de tweede helft van 2018 plaatsvinden. In totaal wordt er ongeveer 3 ha verkocht. De totale investeringswaarde van de te realiseren projecten op de gronden die worden verkocht bedraagt ongeveer 80 miljoen euro.

Eerst een parkeergebouw, nadien de woonontwikkeling

In eerste fase zal de geselecteerde ontwikkelaar een parkeergebouw met minstens 500 parkeerplaatsen moeten realiseren op de Eandissite aan de zijde van de Antwerpsepoort. Het parkeergebouw zal zowel plaats bieden aan bezoekers van de site als de binnenstad.

Verwacht wordt dat dit parkeergebouw in de tweede helft van 2020 klaar zal zijn. Aansluitend kan de realisatie van de 78 appartementen aan de Guido Gezellelaan op de huidige Rode Kruisplein parking van start gaan.

“In deze fase wordt ook het openbaar domein voor en rond de Ouwen Dok heraangelegd en zal er een brug voor gemotoriseerd verkeer over de Afleidingsdijle aangelegd worden. Hiervoor zijn we in overleg met Waterwegen & Zeekanaal. Na deze fase ontstaat er dus een nieuw stedelijk plein waar het aangenaam vertoeven zal zijn”, klinkt het bij schepen van Openbare Werken, Chris Backx.

Eens de verhuisbeweging naar de Eandis bedrijvensite is afgerond kunnen ook daar een kleine 300 woningen gerealiseerd worden. In totaal zullen binnen het project Keerdok- en Eandissite ongeveer 800 woningen worden gerealiseerd.

Openbaar onderzoek gaat van start

Van 18 april tot en met 16 juni is er een openbaar onderzoek waarbij iedereen het ontwerp RUP, de plan-MER en het onteigeningsplan kan komen inkijken. De stad organiseert tijdens het openbaar onderzoek ook twee infomomenten. Mensen met individuele vragen zullen een afspraak kunnen maken. De documenten zijn vanaf 18 april op de website van de stad Mechelen te raadplegen.

Meer informatie: www.mechelen.be/keerdok-eandissite. Wie zich op de website inschrijft voor de nieuwsbrief Keerdok- en Eandissite  wordt van de laatste nieuwtjes op de hoogte gehouden.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer