Nieuwe toekomst voor zonevreemde recreatie

download

De stad Mechelen is bezig met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde recreatie’. Een aantal jaren geleden gaf de stad via een soortgelijke procedure al rechtszekerheid aan eigenaars van zonevreemde woningen en verleden jaar aan eigenaars van bedrijven. Op deze manier wil het stadsbestuur aan sommige constructies die door het gewestplan zonevreemd zijn gelegen, rechtszekerheid geven.

Volgens het gewestplan liggen verscheidene terreinen voor sport en recreatie in Mechelen niet in recreatiegebied en dus zonevreemd. De stad onderzoekt of de bestemmingen kunnen worden omgezet naar de juiste functie om zo de sportclubs en jeugdverenigingen meer zekerheid en bouwmogelijkheden te geven.

Het RUP zonevreemde recreatie heeft als doel planologische oplossingsmogelijkheden
te onderzoeken voor zonevreemde sport-, recreatie en jeugdactiviteiten in Mechelen. Mechelse verenigingen die zich bevinden op een locatie die niet bestemd is voor hun activiteiten, hebben momenteel geen zekerheid over hun situatie.

Zicht op toekomstmogelijkheden

“Het bestaan van deze verenigingen is op zich geen probleem, wel het feit dat ze beknopt worden in de mogelijkheden om uit te breiden of af te breken voor een nieuwbouw. Na een gedetailleerde analyse wordt voor een aantal locaties een planologische oplossing uitgewerkt. Door dit RUP krijgen een aantal zonevreemde verenigingen de mogelijkheid om op hun bestaande, vaak historisch gegroeide, locatie te blijven en krijgen ze duidelijkheid over hun toekomstmogelijkheden” legt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen uit.

Los van de oorzaak hiervan kan het zonevreemd karakter problemen geven bij vergunningsaanvragen, subsidies, enz… Hierdoor kampen bepaalde verenigingen met een acuut probleem. Dit RUP past binnen ons beleid om deze lokale sport- en jeugdactiviteiten te ondersteunen.

Voorstudie

Hiervoor heeft het studiebureau Anteagroup in een voorstudie een lijst van 41 locaties onderzocht en werden er een aantal van deze locaties uitgesloten omdat er niet langer sprake was van een zonevreemde problematiek, de problematiek recent werd opgelost of de locatie vervat is in een ander (toekomstig) planningsproces. Voor de overige verenigingen werd bepaald of een herbestemming of herlocalisatie mogelijk was.

De GECORO adviseerde dit voorontwerp-RUP voorwaardelijk gunstig. De stad zal in juni met  verschillende verenigingen rond de tafel zitten om haar intenties duidelijk te maken, waarna in juli het ontwerp aan het schepencollege voorgelegd zal worden. Na de nodige procedurele stappen volgt in april 2018 de definitieve vaststelling in de gemeenteraad.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer