Woonontwikkeling site Cortenbach start in augustus

003c_laika architecten (Medium)

De werken aan het Hof van Cortenbach vorderen met rasse schreden. De restauratiewerken zijn volop aan de gang. Vanaf midden augustus zal er nog meer activiteit zijn op de site. Dan starten immers de voorbereidende werken voor de sloop van een aantal leegstaande panden en magazijnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, om plaats te maken voor nieuwe wooneenheden.

De stad Mechelen heeft de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in het zuiden van de binnenstad. Na de vernieuwing van de Hoogstraat-Korenmarkt, wordt er nu volop gewerkt aan de Cortenbach-site. De verkrotte en leegstaande panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, maken plaats voor nieuwe appartementen en handelszaken. De restauratie van het Hof van Cortenbach is de kers op de taart.

“De Cortenbach-site is er één met twee uitersten. Aan de kant van de Onze–Lieve-Vrouwestraat verrijst een kwalitatief nieuw appartementencomplex met handelsruimte, dat voor meer animo moet zorgen. Aan de kant van de Ziekeliedenstraat wordt er een prachtig stukje historisch stadspatrimonium gerestaureerd. Hiermee tonen we aan dat stadsvernieuwing en monumentenzorg hand in hand kunnen gaan en een meerwaarde creëren voor de buurt”, aldus burgemeester Bart Somers.

Afgelopen decennia geraakte het Hof van Cortenbach in verval, totdat de stad
het in 2013 kocht en besloot het zijn historische uitstraling terug te geven. De restauratiewerken gingen van start onder begeleiding van architecten Beeck & Hermans op 30 mei van vorig jaar.

Restauratie loopt vlot

“De restauratie draait op volle toeren. Het gebouw is intussen ontmanteld en de stabiliteitsproblemen werden aangepakt. De werken aan de gevels en daken zijn volop in uitvoering door Artes Woudenberg. De buitenrestauratie zal klaar zijn in februari van volgend jaar. Nadien krijgt het hof een nieuwe invulling. Voor de herbestemming, de interieurrestauratie, inrichting en uitbating, zoeken we nog dit jaar een privépartner”, zegt schepen van Monumentenzorg, Greet Geypen. De ingebruikname van het Hof van Cortenbach is voorzien in 2019.

Het stadsbestuur zou liefst een horecazaak in het gerenoveerde hof zien. De restauratiekosten zijn € 2 682 000. Daarentegen staat een erfgoedpremie van
€ 1 470 620 euro van Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het Hof van Cortenbach is een zeldzaam voorbeeld van vroeg 16de-eeuwse burgerlijke paleisarchitectuur. Door de eeuwen heen wisselde het hof regelmatig van eigenaar en van functie. Het deed onder andere dienst als herberg en ijzermagazijn. In 1982 werd het Hof van Cortenbach beschermd als monument, zodat het imposant stadspaleis van de sloop gered werd.

Residentie Cortenbach

Een aantal leegstaande panden en achterliggende magazijnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar nu nog enkele pop-up winkels gevestigd zijn, worden vervangen door 23 nieuwbouwappartementen. De appartementen variëren in grootte van 1 tot 3 slaapkamers en beschikken elk over een eigen terras of tuin. Op de benedenverdieping komt er ruimte voor detailhandel.

Dit project wordt uitgevoerd door Dockx Projectbouw. “Mechelen is een aantrekkelijke stad om te wonen en het aantal inwoners blijft elk jaar stijgen. Er is dus nood aan kwalitatieve woongelegenheden. We starten midden augustus met het slopen van de panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat”, klinkt het bij Marc Dockx.

Het project behelst twee appartementsgebouwen met daartussen een private gemeenschappelijke buitenruimte. Het grootste gebouw is gelegen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en omvat twee handelsruimtes en vier bovenliggende verdiepingen met uitsluitend appartementen. Het nieuwe bouwvolume sluit in hoogte aan op de bestaande bebouwing.

Centraal in het gebied is het tweede bouwvolume gelegen. Dit omvat drie bouwlagen, is ontworpen met inpandige terrassen en neemt voldoende afstand van de omliggende bebouwing om de privacy en lichtinval te waarborgen. Enkele wooneenheden beschikken over een private tuin. Met de afbraak van de bedrijfsgebouwen wordt een kwalitatieve invulling gegeven aan het binnengebied en een meerwaarde aan de andere panden in dit bouwblok.

Aansluitend op de sloopwerken en de voorbereidende werken voor de ondergrondse parking met 31 parkeerplaatsen, gaan de archeologische opgravingen begin 2018 van start. Dit onderzoek zal ongeveer twee maanden in beslag nemen. Omstreeks maart gaan de effectieve bouwwerken van start. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2020 hun intrek nemen in residentie Cortenbach.

Binnengebied met zicht op Hof van Cortenbach

De onbebouwde zone die uitgeeft op het Cortenbachstraatje, wordt eigendom van de stad. Het vrijgekomen binnengebied wordt omgevormd tot een stedelijk pleintje met een openbaar karakter, dat toegang geeft tot het Hof van Cortenbach. De aanleg ervan zal in afstemming met de herbestemming van het Hof en de nieuwe projectontwikkeling gebeuren.

“De ontwerper voor het binnenplein wordt nog dit jaar aangesteld. De aanleg van het plein zelf volgt rond de jaarwisseling 2018/2019. De Mechelaar krijgt er een gezellig plekje op een toplocatie in de binnenstad bij”, aldus Greet Geypen.

De kosten voor het ontwerp en de heraanleg van het binnengebied, worden geraamd op € 324.000.

Van het Agentschap Ondernemen ontvangt de stad een subsidie van € 482 401. Deze premie is een beloning voor de handelskernversterking waartoe de ontwikkeling van de site bijdraagt.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer