200.000 euro subsidie voor jeugdverenigingen

IMG_4773 (Small)

Het hoogtepunt van de jeugdverenigingen vindt plaats tijdens de zomermaanden: het jaarlijkse kamp. Alvorens sommige Mechelse jeugdverenigingen hun lokalen tijdelijk sloten, kregen ze vanuit de stad nog goed nieuws. Het stadsbestuur keurde immers de subsidies goed voor verenigingen die een dossier indienden voor de renovatie of nieuwbouw van hun jeugdinfrastructuur.

Erkende jeugdverenigingen in Mechelen die renovaties aan hun lokalen plannen of nieuwe lokalen willen bouwen kunnen hiervoor bij de stad een serieuze toelage bekomen. Elk jeugdwerkinitiatief kan een aanvraag indienen voor nieuwbouw of renovatie.

“Voor jeugdverenigingen is het verre van evident om de nodige financiën bij elkaar te krijgen om hun infrastructuur te renoveren. Laat staan voor een nieuwbouw.  We kunnen en willen hen dan ook niet aan hun lot overlaten. De basis voor een goede jeugdvereniging is een goede infrastructuur”, aldus schepen van Jeugd, Greet Geypen.

In Mechelen zijn meer dan 40 jeugdwerkinitiatieven actief. De jeugdverenigingen die
dit jaar hun dossier indienden, worden in totaal voor € 200 000 gesubsidieerd: Chiro Coloma, Scouts en Gidsen Thila Coloma, Chiro Libertus, Scouts Woudlopers en speelplein Weyneshof.

“Jeugdverenigingen die bereid zijn om hun steentje bij te dragen, mogen op onze steun rekenen. Wanneer ze met eigen middelen een nieuwbouwproject starten, willen we hen de garantie geven op een toelage doorheen de looptijd van hun project. Zo zijn deze projecten levensvatbaarder, kunnen ze gemakkelijker een lening bekomen en partners binnenhalen. Niet alleen financieel willen we hen bijstaan, uiteraard kunnen ze altijd beroep doen op de knowhow van onze jeugddienst”, klinkt het bij Greet Geypen.

Subsidies

Chiro Coloma:                                     nieuwbouw  € 50 000 toelage

Scouts en Gidsen Thila Coloma:     nieuwbouw  € 50 000 toelage

Chiro Libertus:                                   nieuwbouw  € 50 000 toelage

Scouts Woudlopers                           nieuwbouw  €   6 789 toelage

Speelplein Weyneshof                      renovatie     € 43 211 toelage

Zowel Scouts en Gidsen Thila Coloma, Chiro Libertus en Chiro Coloma ontvangen het maximumbedrag van € 50.000 van de stad om hun nieuwbouw te helpen te bekostigen. Voor Speelplein Weyneshof werd er € 43.211 voorzien voor de derde fase van hun renovatie. De Scouts Woudlopers mogen rekenen op een toelage van € 6 789.

Thila Coloma

Eind 2014 gaf Thila Coloma het startschot voor hun nieuwbouw. De werken zijn reeds goed gevorderd. Alle grote werken, zoals de ruwbouw en het plaatsen van de ramen en deuren, zijn achter de rug. Momenteel is de afwerkingsfase lopende en staan er elektriciteits- en verfraaiingswerken op de agenda. Er wordt gestreefd om de werken in september klaar te hebben.

“De stad Mechelen droeg zijn steentje bij met jaarlijkse subsidies van € 50 000, gedurende enkele jaren. In totaal ontvingen we zo € 200 000 van de stad. Het overige geld hebben we zelf verzameld door veel feesten en activiteiten te organiseren. Het resultaat mag gezien worden. We hebben er hard voor moeten werken, maar het was de moeite waard. Op deze manier kunnen we de kinderen in de beste omstandigheden ontvangen”, aldus Tom Verbruggen, oud-scoutsleider en voorzitter van de vzw Thila Coloma.

Jeugdverenigingen kunnen, binnen het huidig reglement, hun nieuwbouwdossier laten subsidiëren in verschillende fasen. Per fase kunnen ze maximum € 50.000 krijgen, waarvan ze 50 % van de toelage voorgefinancierd krijgen. De resterende 50 % krijgen ze bij de afronding van de fase. Voor grote projecten die financieel een grote impact hebben op de werking, worden de eerste fasen onmiddellijk aan 100% betoelaagd, zodat de werking niet onder druk komt te staan.

“Het stadsbestuur vindt het zeer belangrijk dat kinderen en jongeren die hier wekelijks aan deelnemen, dit in de beste omstandigheden kunnen doen”, besluit Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer