Nieuwe mijlpaal voor het Hof van Cortenbach

IMG_6355 (Medium)

Afgelopen decennia geraakte het Hof van Cortenbach in verval, totdat de stad het in 2013 kocht en besloot het zijn historische uitstraling terug te geven. De restauratiewerken aan het Hof vorderen met rasse schreden. Vandaag wordt het hoogste punt bereikt en zoals de traditie dat wil, gaat dit gepaard met een hoogstepuntviering.
De restauratiewerken van het monumentale pand aan de Korenmarkt, gingen op 30 mei van vorig jaar van start onder begeleiding van architecten Beeck & Hermans. Dat er intussen hard gewerkt werd aan de casco-restauratie, is op de werf goed zichtbaar.

De zware schoringenconstructies zijn  verdwenen, de ingestorte of onstabiele muren werden hermetst en het gevelmetselwerk werd grondig hersteld. Verder werden de natuurstenen kruisramen in het atelier gereconstrueerd en op de werf gemonteerd en het nieuwe spitse dak werd op de originele manier terug opgebouwd.

“Als kers op de taart krijgt het dak ook haar twee trapgevels en haar tien dakkappelen terug en krijgt het gebouw, beetje bij beetje  opnieuw de grandeur van weleer. Door te investeren in ons historisch erfgoed, zetten we Mechelen steeds meer en meer op de kaart als historische stad”, aldus burgemeester Bart Somers.

Spannende momenten

“Tijdens de werken moest men vaststellen dat de toestand van zowel het metselwerk als de houtconstructie in veel slechtere toestand was dan verwacht. Dit gaf aanleiding tot enkele spannende momenten. Het metselwerk was immers inwendig sterk aangetast door een uitzonderlijk verspreide wortelvorming van struiken en zelfs bomen. Als gevolg van de waterinfiltratie bleek tijdens de uitvoering ook dat het houtwerk inwendig ernstig aangetast was door zwamvorming en insecten.  Desondanks dit alles konden er toch grote vorderingen worden geboekt en werkten er op sommige dagen tot zelfs 22 vaklui op de werf”, klinkt het bij schepen van Monumentenzorg, Greet Geypen.

Hoogstepuntviering

Vandaag wordt door de aannemer de deksteen geplaatst op de schouw, letterlijk het hoogste punt van het gebouw. Aannemer Artes-Woudenberg uit Brugge zorgt voor de hoogstepuntviering van de casco-restauratie van het Hof van Cortenbach. Een eeuwenoud gebruik om de hoop uit te drukken dat het gebouw lang haar pracht en sterkte mag behouden. Bovendien wil de aannemer hiermee de goede vordering van de werken vieren en maakt hij van de gelegenheid gebruik om zijn werklui te bedanken.

“We komen van ver. Onze arbeiders mogen terecht trots zijn op hun werk en het prachtige resultaat”, zegt Bart Pattyn, projectleider van Artes Woudenberg.Deze traditie, die de aannemer op al zijn werven voorziet, refereert naar de haanzetting op kerkgebouwen en naar de meizetting op nieuwbouwwerven. Het ‘steken’ van de richtmei (een tak met groene bladeren die vroeger versierd werd met flikkerende linten)  is een Germaans gebruik en in oorsprong een vruchtbaarheidsritueel. De ontloken natuur werd gehuldigd en om een vruchtbare oogst gevraagd. Bij een nieuwbouwwoning evolueerde het gebruik als symbool om voorspoed te vragen voor het huis en zijn bewoners. Het huis zou hierdoor gevrijwaard worden van donder en bliksem en door de linten werden de boze geesten en heksen afgeschrikt.

De buitenrestauratie zal klaar zijn in februari van volgend jaar. Nadien krijgt het gebouw een nieuwe invulling. Voor de herbestemming, de interieurrestauratie, inrichting en uitbating zoekt de stad nog dit jaar een privépartner. Het stadsbestuur zou liefst een horecazaak in het gerenoveerde Hof van Cortenbach zien. De ingebruikname van het monumentale pand is voorzien in 2019. De restauratiekosten bedragen € 2 682 000. Daarentegen staat een erfgoedpremie van € 1 470 620 euro van de Vlaamse overheid.

Recent zijn ook de werken aan de Cortenbachsite aangevat, met  de start van de afbraakwerken van de verkrotte en leegstaande panden, begrensd door de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de Korenmarkt, de Ziekenliedenstraat en de Lieve-Heerstraat, die plaats maken voor nieuwe appartementen en handelszaken. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2020 hun intrek nemen in residentie Cortenbach.

De onbebouwde zone die uitgeeft op het Cortenbachstraatje, wordt eigendom van de stad. Het vrijgekomen binnengebied wordt omgevormd tot een stedelijk pleintje met een openbaar karakter, dat toegang geeft tot het Hof van Cortenbach. De ontwerper voor de omgevingsaanleg van het binnengebied wordt binnenkort aangesteld. De aanleg van het plein zelf volgt rond de jaarwisseling 2018/2019.

“Tegen 2020 zal zo de ganse site een prachtige plek zijn in onze historische binnenstad”, beëindigt Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer