Stad zoekt kandidaten voor nieuwe invulling Hof van Cortenbach

IMG_6385 (Medium)

De gemeenteraad van eind september keurde de leidraad voor de vervreemding en de herbestemming van het Hof van Cortenbach goed. Deze leidraad is een marktbevraging met het doel een investeerder/exploitant te vinden voor de verkoop of erfpacht met herbestemming van het gebouw.

De werken op de site Cortenbach lopen op volle toeren. De verkrotte en leegstaande panden aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat worden momenteel gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen en handelszaken. Aan de andere zijde van de site, wordt er hard gewerkt aan de casco-restauratie van het Hof van Cortenbach.

“Een prachtig stuk stadsvernieuwing, waarmee Mechelen een deel van zijn historisch patrimonium in eer herstelt en integreert in een hedendaags geheel met nieuwe functies”, vat schepen van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg, Greet Geypen het project samen.

Na de restauratie die tot maart 2018 duurt, zal het voormalig stadspaleis een nieuwe invulling krijgen. Voor de herbestemming, de verdere interieurrestauratie, inrichting en uitbating, zoekt de stad een privépartner. De gemeenteraad zette hiervoor het licht op groen.

Hefboom

“We beschouwen het Hof van Cortenbach als de hefboom voor de ontwikkeling van deze site. Door enerzijds het gebouw te restaureren en anderzijds het een nieuwe invulling te geven, willen we een stevige bijdrage leveren tot de heropleving van de buurt”, klinkt het bij Greet Geypen.

De stad is op zoek naar een nieuwe publiekgerichte functie voor het Hof van Cortenbach, die kadert binnen het globale project en het versterkt. De voorkeur gaat uit naar horeca in combinatie met meerdere publiek toegankelijke verdiepingen.

Voor de stad is deze ontwikkeling uitermate belangrijk en prioritair.  De leegstaande en verkrotte panden ondermijnen het handelskarakter van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Mechelen wil op deze locatie nieuwe investeringen aantrekken, winkels met een grote aantrekkingskracht zodat ze de reeds gevestigde handelaars versterken en er kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Ook een horecafunctie in het Hof van Cortenbach zal de buurt meer dan ooit doen heropleven.

De stad zal de ingediende voorstellen beoordelen op basis van kwaliteit en haalbaarheid, de aanpak en de realisatietermijn en het financiële luik. “Bovendien moet de nieuwe functie verenigbaar zijn met de erfgoedwaarde van het moment en met de omgeving”, zegt Greet Geypen.

Het stadsbestuur wil Mechelen de komende jaren nog meer in de markt zetten als
een totaalbeleving met een gevarieerd aanbod aan handel en horeca in een historisch en gezinsvriendelijk kader.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 22 december 2017 kandidaat stellen aan de hand van een leidraad. Voorstellen moeten tegen deze datum om uiterlijk 10 uur ingediend worden bij de stad.

Voor meer informatie kan u terecht op: www.mechelen.be/cortenbach

Woonproject Cortenbach

Momenteel zijn de afbraakwerken van de woningen Onze-Lieve-Vrouwestraat 12-20 en de achterliggende magazijnen aan de gang. Dockx Woningbouw is de  projectontwikkelaar die instaat voor de bouw en verkoop van de nieuwe woonvolumes. Daarna zal het binnengebied omgevormd worden tot een stedelijk pleintje met een openbaar karakter.

Na de afbraakwerken ziet de timing er als volgt uit:

– oktober – november 2017: bodemonderzoek + stabiliteitsstudies

– december 2017 – februari 2018: archeologische opgravingen + start werken
ondergrondse parking

– maart 2018: start bouwwerken

– maart 2020: einde werken

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer