Nieuwe naambordjes moeten herkenbaarheid buurtwegen vergroten

IMG_7028 (Medium)

De stad Mechelen telt heel wat ‘trage wegen’, buurt- en voetwegen die enkel gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Tijdens de ‘Dag van de Trage Weg’ die dit weekend plaatsvindt, worden deze wegen in de kijker geplaatst. Om ook doorheen het jaar de herkenbaarheid van deze buurtwegen te vergroten, liet de stad naambordjes plaatsen.

De Mechelse deelgemeenten worden in verschillende binnengebieden doorkruist door tal van zogenaamde trage wegen. In essentie gaat het om voetwegen, zoals opgetekend in de ‘Atlas der Buurtwegen’ uit 1841.

In oorsprong werden deze buurtwegen voornamelijk gebruikt voor voetgangersverkeer of landbouwverkeer met behulp van paard en kar. Het gros van deze wegen loopt over private eigendom, niet zelden op of langs de huidige perceelsgrenzen. Tal van wegen raakten in de loop der jaren in onbruik, werden ingelijfd bij akkers of onderbroken door private afsluitingen.

Werkgroep

Naar aanleiding van meldingen met betrekking tot de staat van trage wegen werd een werkgroep samengesteld met als doel een plan van aanpak op te stellen rond onderhoud en/of wijziging van bestaande trage wegen. Onder impuls van enkele vrijwilligers die begaan zijn met de buurtwegen, werkt de stad Mechelen aan een trage wegen- en wandelnetwerk voor het Hombeeks Plateau. Momenteel wordt de focus gelegd op de buurtwegen van Hombeek, als proefproject om nadien na evaluatie eventueel uit te breiden naar de andere deelgemeenten.

Landbouwers betrekken

Het is een proces dat al een tijdje aan de gang is en reeds verschillende malen besproken werd op de landbouwadviesraad. “Voor de stad was het belangrijk om ook de landbouwers te betrekken, ze zijn tenslotte vaak de eigenaars van de grond waar deze buurtwegen zich op bevinden. Er werd dan ook een intensief traject doorlopen met de landbouwadviesraad”, klinkt het bij schepen van Landbouw Greet Geypen.

Nieuwe naamborden

De stad heeft een werkbudget van € 10 000 euro voorzien om de buurtwegen beter te faciliteren, waaronder het voorzien van duidelijk herkenbare naambordjes. De bordjes werden voorzien van de roepnaam enerzijds en anderzijds het officiële nummer van de weg. Het zijn allemaal namen die overgenomen zijn uit de Atlas der Buurtwegen van Hombeek. De eerste vier buurtwegen die in Hombeek opengesteld worden en een naambordje krijgen zijn:

  • ‘Vaereweg’ (een gedeelte van buurtweg 43, verbinding Kattestraat met Boterstraat)
  • ‘Groenweg’ (Buurtweg 44, verbinding Kattestraat met Zemstseweg)
  • ‘Marktweg’ ( buurtweg 45, verbinding Kattestraat met Willibrordusweg)
  • ‘Heiweg’ (buurtweg 47, verbinding Hultendries met Humbeeksebaan)

Hulp voor onderhoud

Gezien het openbaar karakter van deze buurtwegen is de stad verantwoordelijk voor het onderhoud van deze wegen. Een buurtweg blijft in essentie een voetweg, met andere woorden bestemd voor voetgangersverkeer. Het spreekt voor zich dat men als wandelaar niet dezelfde kwaliteit mag verwachten van een dergelijke veldweg, vergeleken met een doorsnee voetpad langs de openbare weg.

Het onderhoud van de buurtwegen door o.a. het maaien en snoeien om de toegang te garanderen, is zeer arbeidsintensief voor onze stadsdiensten. Daarom werd er door de stad een voorstel uitgewerkt om ook peters en meters de mogelijkheid te geven, om mee te helpen aan het onderhoud van dergelijke buurtwegen. Het sluit aan bij onze ambitie om het wandel- en fietsaanbod in en rond Mechelen te verbeteren. Bovendien is dit ook goed voor het hoevetoerisme.

 

Wie interesse heeft om peter of meter te worden van zo’n trage weg, mag zich altijd melden via www.mechelenmakers.be.

Praktisch:
Dag van de Trage Weg
Zondag 15 oktober :
Wandeling in Hombeek
Vertrek: om 14.30 uur aan ‘Het Laatste Huis’ Poreistraat 4 Hombeek
Deelnemen is gratis

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer