Ambitieuze toekomstplannen op Eandis-site in Mechelen

Mechelen-Keerdok_22nov17_3248 (Medium)

De bedrijvigheid op de Eandis-site aan de Elektriciteitstraat in Mechelen zit de voorbije weken in een stroomversnelling. De renovatie van ‘gebouw A’ is gestart. Een belangrijke stap in de ambitieuze toekomstplannen van Eandis voor haar bedrijvensite en van de stad Mechelen, binnen de herontwikkeling van de Keerdok- en Eandis-site tot een nieuwe duurzame woonwijk. 

Renovatie geeft startschot voor efficiënter ruimtegebruik

De renovatie van het kantoorgebouw (voorheen N-Allo) is volop in uitvoering. Dit ‘gebouw A’ wordt een toonbeeld van duurzaamheid, waarin het nieuwe werken centraal staat.

De komende jaren herorganiseert Eandis haar activiteiten aan de Elektriciteitstraat en schakelen we over op een efficiënter gebruik van kantoorruimte. Voor ons gebouw op de Mechelse site kiezen we resoluut voor renovatie. Onder meer door het voorkomen van afvalstromen is renovatie gunstiger voor het milieu dan nieuwbouw. De gevel van het kantoorgebouw blijft, enkel wat niet meer bruikbaar is halen we weg. Het einde van de werken is voorzien tegen de zomer van 2018.

Momenteel werken zo’n 400 Eandis-medewerkers op onze site. In een eerste fase voorzien we 540 werkplekken. Op termijn wordt deze site de thuishaven van zo’n 800 tot 1000 collega’s.

Eandis wil er niet alleen zijn voor haar eigen medewerkers. In een volgende fase benadrukken we onze openheid, door bijvoorbeeld ons bedrijfsrestaurant toegankelijk te maken voor iedereen.

Maar er is meer: Het terrein, ideaal gelegen aan de Dijle, kan ook perfect dienst doen als ‘Living Lab’. Denk hierbij aan openbare verlichtingspalen met led-lampen op zonne-energie en automatisch oplichtende fietspaden.

Voorbeeld van energiezuinigheid

De site in Mechelen wordt voor Eandis een voorbeeld van hoe we energiezuinig gaan bouwen en verbouwen in de toekomst. We verenigen er de nieuwste technologieën met de meest innovatieve toepassingen. Voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte, werken we in Mechelen met onder meer energiezuinige en intelligente liften en led-verlichting.

Duurzaamheid start bij ontwerp

Omdat het gebouw zou voldoen aan de toekomstige en alsmaar strengere energie-eisen, baseerden we ons al van bij het ontwerp op de driestappenstrategie of Trias Energetica. Die ziet er als volgt uit:

  1. Beperk de energievraag maximaal en voorkom onnodig gebruik van energie door onder meer compact bouwen, isoleren, luchtdicht bouwen, natuurlijke koeling…
  2. Is er energie nodig, dan moet die maximaal duurzaam zijn. Denk hierbij aan een zonneboiler of een warmtepomp.
  3. Is er toch fossiele brandstof nodig, gebruik die dan zo efficiënt mogelijk.

Nieuwe duurzame woonwijk

Op de vrijgekomen ruimte op de Eandis-site, komt vanaf 2021 een duurzame woonwijk. Die woningen zullen voor hun verwarming kunnen aansluiten op het duurzame warmtenet. “In zo’n scenario is het gebruik van een warmtenet, 100% gevoed via een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag), een ideaal uitgangspunt. Dat alles kadert in het engagement van Eandis om bij te dragen aan de realisering van de klimaatdoelstellingen die de Vlaamse overheid en de stad Mechelen vooropstelt”, zegt Jean Pierre Hollevoet, Directeur Netbeheer van Eandis.

Zoektocht naar investeerders loopt

“Ook voor de stad is de renovatie van het ‘gebouw A’ belangrijk. Eandis bevestigt hiermee haar belangrijke rol als duurzame werkgever in Mechelen. Het is eveneens het startschot voor de vrijmaking van de delen die we binnen enkele jaren als woonwijk zullen ontwikkelen”, klinkt het bij schepen van Ruimtelijke Planning en Stadsvernieuwing, Greet Geypen.

Eandis en de stad Mechelen startten samen via een openbare procedure de zoektocht naar een koper voor de gronden. Recent ontving de stad 6 voorstellen voor de bouw van het parkeergebouw in de oostelijke punt van de Eandis-site, ter hoogte van de Antwerpsepoort. De komende maanden worden de voorstellen beoordeeld. Na een onderhandelingsronde met maximum 3 kandidaten, wordt het dossier in de tweede helft van 2018 toegewezen aan een van de kandidaat-kopers. De bouw zou vanaf 2019 moeten starten.

De offertes voor de woonwijk op de Eandis-site verwachten we midden 2018.

Samen met het perceel op het Rode Kruisplein wordt er in totaal ongeveer 3 ha verkocht. De totale investeringswaarde van de projecten bedraagt ongeveer 110 miljoen euro.

Vooraleer de Keerdok- en Eandis-site tot nieuwe stadswijk kan ontwikkelen, moet de site een herbestemming krijgen, met als functie wonen. Hiervoor maakt de stad een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. “Het definitief gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in januari 2018 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. In principe kunnen vanaf midden 2018 de eerste vergunningen worden toegekend en kan de ontwikkeling van start gaan”, klinkt het bij schepen van Ruimtelijke Planning en Stadsvernieuwing, Greet Geypen.

In totaal komen er op de Keerdok- en Eandissite ongeveer 800 woningen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer