Leerkrachten in spe helpen kansarme kinderen

IMG_7954 (Medium)

De lerarenopleiding van de Thomas More-hogeschool in Mechelen en de kinder- en tienerwerking J@M slaan de handen in elkaar voor het aanbieden van o.a. huiswerkbegeleiding. Dit nieuwe project focust zich op kwetsbare kinderen en jongeren  in Mechelen en moet hen meer toekomstperspectieven bieden.

Al enkele jaren organiseert J@M huiswerkbegeleiding voor kinderen in kwetsbare situaties. Sinds kort doen ze dat ook in samenwerking met de lerarenopleiding van Thomas More in Mechelen. Derdejaarsstudenten van de bachelor lager onderwijs en tweede- en derdejaarsstudenten van de bachelor secundair onderwijs, helpen de kinderen en jongeren met o.a. huiswerkbegeleiding en examenbegeleiding.

Ervaring opdoen

“Deze samenwerking biedt alleen maar voordelen voor alle betrokken partijen. De studenten doen ervaring op. Ze leren ook omgaan met diversiteit en met kwetsbare kinderen en jongeren. Anderzijds is onderwijs een zeer belangrijke hefboom in de algemene ontwikkeling met het oog op de toekomstperspectieven van kinderen en tieners”, aldus schepen van Jeugd en voorzitter van J@M, Greet Geypen.

“Als Mechelen een kansenfabriek wil zijn, dan moeten we dit project alle ruimte gunnen. Dit is opnieuw een proeve van aanklampend beleid. Het is door dit soort van projecten, samen met de vele andere vernieuwende en inspirerende projecten die we hebben lopen dat Mechelen als enige centrumstad in Vlaanderen een dalende trend kan laten optekenen in de kansarmoede-index”, vult Bart Somers aan.

Leren omgaan met diversiteit

Het project richt zich op kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar en anderzijds op jongeren in het secundair onderwijs. “Het engagement dat de studenten vandaag aangaan zal een verrijking zijn en hen leren omgaan met een meer diverse klas en met de samenleving van morgen. Zo krijgen tegelijkertijd kwetsbare jongeren meer kansen en worden toekomstige leerkrachten beter voorbereid”, aldus Lies Dalemans van Thomas More.

Voor de studenten van de lerarenopleiding (lager en secundair) werd samen met Thomas More afgesproken om de studenten in te schakelen in het vrijetijdsaanbod van de kansarme kinderen en jongeren en om ze ook mee te laten aansluiten bij onderwijs gerelateerde activiteiten en/of projecten.

39 studenten

De reden om de studenten ook mee in te schakelen met het vrijetijdsaanbod is om hen meer vertrouwd te maken met de buitenschoolse context en leefwereld van de jongeren en de effecten van huiswerk op kinderen uit een kwetsbaar milieu. In totaal geven 39 studenten uit het 2de en 3de jaar van Thomas More van de lerarenopleiding in Mechelen, extra begeleiding aan de kinderen en jongeren van J@M.

Voor de kinderwerkingen is er een samenwerking met 31 studenten lerarenopleiding lager onderwijs. Zij worden over de acht kinderwerkingen verdeeld. Per twee zullen ze na schooltijd minstens vijf keer meedraaien in de kinderwerking. Een zesde keer bereiden ze een eigen vrijetijdsactiviteit voor. Acht studenten lerarenopleiding secundair onderwijs staan in voor de begeleiding van de jongerenwerkingen en nog eens vier studenten van Thomas More hebben zich beziggehouden met de ontwikkeling van de website van J@M.

Extra aandacht geeft boost

“Het gaat over meer dan huiswerkbegeleiding alleen. Het gaat over kinderen en jongeren  leren te leren en om hen te motiveren en aandacht te geven. Sommigen krijgen hierdoor een boost en presteren hierdoor beter. Op deze manier willen we de jongeren van J@M meer aansluiting geven in het onderwijs en hen meer perspectieven bieden op een gunstige schoolloopbaan. Maar ook de studenten komen hier sterker uit, hun blik wordt verruimd en zo zullen ze in de toekomst met meer begrip voor hun klas staan”, klinkt het bij Ellen Neefs en Labsir Abdrahman van J@M, leidinggevenden van respectievelijk de kinder- en jongerenwerkingen.

Het project loopt omstreeks mei af en krijgt volgend schooljaar een vervolg. Voor de studenten geldt deze begeleiding als een volwaardige stage.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer