Leden Kwaliteitskamer komen voor het eerst samen

IMG_8268 (Medium)

Het Mechelse stadsbestuur ging op zoek naar vijf deskundigen voor de samenstelling van een Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteitskamer moet vanaf nu de stad adviseren over de architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van de belangrijkste projecten in Mechelen. De vijf deskundigen werden reeds aangesteld door de gemeenteraad en komen vandaag voor het eerst samen.

Stadsvernieuwing draait in Mechelen op volle toeren. Nieuwe woongebieden worden ontwikkeld, bestaande gebouwen krijgen een facelift en straten en pleinen worden heraangelegd. Het is belangrijk dat dit gebeurt met de nodige zorg voor het Mechels erfgoed en met  aandacht voor gebruik, beleving en kwaliteit. De stad wil ook blijven inzetten op hoogwaardige architectuur.

Daarom richt de stad Mechelen een Kwaliteitskamer op. De Kwaliteitskamer is de plaats waar het gesprek over de kwaliteit van geplande beeldbepalende bouwprojecten en publieke ruimte in Mechelen plaats kan vinden. De formele installatie wordt vandaag voorzien.

Beeldbepalende projecten bewaken

“Mechelen kiest resoluut voor ruimtelijke kwaliteit. Eerder hadden we daarvoor al
de nieuwe stedenbouwkundige verordening opgesteld en een Bouwcommissie in het leven geroepen. Met de kwaliteitskamer kunnen stedenbouwkundige aanvragen van grote projecten die in een ruimtelijk uitvoeringsplan gelegen zijn of projecten op een strategische locatie, al van in een pril stadium begeleid worden. Op deze manier worden bouwprojecten gerealiseerd die de stad verder optillen”, aldus schepen van Stadsvernieuwing, Greet Geypen.

43 kandidaten

Op 30 oktober 2017 lanceerde de stad een brede oproep om kandidaten te werven voor de Kwaliteitskamer. Naar aanleiding van deze oproep stelden 43 personen zich kandidaat. Deze kandidaturen werden aan de beoordelingsjury van de stad voorgelegd. In deze jury zetelde o.a. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.

Volgende 5 experten werden als lid van de Kwaliteitskamer aangesteld:

–             Els Nulens: architect – stedenbouwkundige

–             Sven Grooten: architect – stedenbouwkundige

–             Joke Buijs: ingenieur-architect – erfgoeddeskundige

–             Tom Lagast: architect – stedenbouwkundige

–             Jonas Van De Walle: ingenieur-architect

 Els Nulens:

Els Nulens was als medewerkster van Manuel de Solà-Morales, bureau voor architectuur en stedenbouw (Barcelona), betrokken bij de opmaak en het ontwerp en het uitvoeringdossier van de stationsomgeving in Leuven. Als medewerkster van Buro 5 uit Maastricht stond ze in voor o.a. de opmaak van het masterplan van het Eilandje Antwerpen. Els Nulens heeft uiteenlopende ervaringen. Zo is ze expert voor het team Vlaams Bouwmeester, heeft ze met ‘Blauwdruk’ een eigen stedenbouwkundig ontwerpbureau en is ze jurylid en adviseur voor uiteenlopende stadsprojecten.

Sven Grooten:

Sven Grooten heeft de algemene leiding over B-architecten en B-bis architecten. Daarnaast geeft hij ook gastcolleges voor de KUL, Design Eindhoven, … U kan hem ook kennen van Radio 1 en Klara, waar hij duiding geeft over architectuuractualiteit.

Joke Buijs:

Joke Buijs studeerde af als ingenieur-architect. Ze was in het verleden actief bij de Vlaamse overheid als erfgoedonderzoekster en beleidsmedewerkster Bouwkundig Erfgoed. Momenteel is ze adviseur van het monumentenbeleid aan de stad Leuven. Daarnaast zetelt ze ook in verschillende jury’s en stuurgroepen/projectteams. Ze is ook lid van de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg Mechelen en is plaatsvervangend lid van de GECORO Mechelen.

Tom Lagast:

Is architect en stedenbouwkundige en heeft een lange ervaring in de publieke sector (diensthoofd RO por Vlaams-Brabant, directeur stadsontwikkeling stad Antwerpen, projectcoördinator Groenbeoek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). Sedert 2012 heeft hij zijn eigen onderzoeksbureau voor ruimtelijke kwaliteit (SPACE-LAB). Daarnaast is hij ook voorzitter van GECORO en wordt hij geregeld gevraagd als jurylid (o.a. door het Team Vlaams Bouwmeester).

Jonas Van de Walle:

Onder de vleugels van bOb Van Reeth was Jonas Van de Walle projectleider van Kazerne Dossin in Mechelen. Sinds 2010 is hij mede-zaakvoerder van Studio Plus Architecten. Met het bureau maakt hij projecten op de snijlijn tussen architectuur en stedenbouw.

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar  vervolledigt het gezelschap en fungeert als secretaris (zonder stemrecht). De gemeenteraad stelde Els Nulens aan als voorzitter van de Kwaliteitskamer.

Ambitieuze projecten

“Mechelen heeft grote stedelijke veranderingen ondergaan in de laatste decennia. Ambitieuze projecten en ideeën over stadsvernieuwing typeren de stad. Bevlogen en betrokken mensen maken de stad. De Kwaliteitskamer beschouw ik als een aanvulling op de huidige werking. Het is bovendien een kans om de aanwezige en de potentiële ruimtelijke kwaliteit van Mechelen op een integrale en expliciete manier verder uit te bouwen”, aldus Els Nulens.

De Kwaliteitskamer is geen jury, maar is een groep deskundigen die rechtstreeks en op een onafhankelijke manier advies geven aan het college over beeldbepalende projecten in Mechelen. Het advies van de kwaliteitskamer is niet bindend, maar  ondersteunt de visievorming van het stadsbestuur. De Kwaliteitskamer kan ook  projecten in de publieke ruimte beoordelen die een grote impact hebben op het beeld van de stad Mechelen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer