Jeugdverenigingen krijgen label ‘Jeugdwerk voor Alleman’

DSC_0023 (Medium) (2)

Niet elk gezin vindt even gemakkelijk de weg naar de jeugdbeweging. De Mechelse jeugdbewegingen zijn dan ook nog geen afspiegeling van
alle kinderen en jongeren die onze stad rijk is. Onder de noemer Jeugdwerk voor Alleman, gaat de jeugddienst in samenwerking met J@M vzw, dit jaar de uitdaging aan om hier verandering in te brengen.

Kinderen met een migratieachtergrond vinden nog te weinig de weg naar jeugdbewegingen. En dat terwijl jeugdverenigingen net een geweldige omgeving zijn
om te leren om te gaan met diversiteit. Daar wil Jeugdwerk voor Alleman verandering in brengen.

“Onze jeugdbewegingen zijn immens populair – tot wachtlijsten in vijf jeugdbewegingen toe. 138 nationaliteiten leven samen in Mechelen, maar net als overal in Vlaanderen is die diversiteit nog niet terug te vinden in de jeugdbewegingen. Mechelen wil hierin een voortrekkersrol spelen. Jeugdbewegingen die meedoen krijgen het label van Jeugdwerk voor Alleman. Daarmee tonen zij aan heel Mechelen dat zij voor iedereen openstaan”, licht burgemeester Bart Somers toe.

De Mechelse jeugdbewegingen staan al open voor iedereen: elk kind is er welkom, ongeacht zijn/haar afkomst. Maar in de praktijk blijven ze bijna uitsluitend gekend in een ‘ons kent ons’ milieu. Dat hoeft nochtans niet het geval te zijn: jeugdbewegingen zijn overal in de wereld gekend en populair.

Vertrouwensband opbouwen

Met het project Jeugdwerk voor Alleman krijgen de jeugdbewegingen vanuit de stad ondersteuning om zich actief open te stellen. De jeugdbewegingen stelden samen met de Jeugddienst een actieplan – bestaande uit 10 concrete actiepunten – op.

“Het actieplan is vooral gericht op het opbouwen van een sterke vertrouwensband met ouders voor wie de jeugdbeweging een nieuw gegeven is. Zo maken jeugdbewegingen ruimte voor vragen van nieuwe ouders en is er een open dialoog mogelijk. Daarmee is het werk niet klaar, de Jeugddienst zal dit project verder opvolgen en blijven ondersteunen om zo oplossingen te zoeken en uitdagingen aan te gaan. Want Jeugdwerk voor Alleman is sterk jeugdwerk en dat verdient sterke ondersteuning”, aldus schepen van Jeugd Greet Geypen.

Actieplan

Alle Mechelse jeugdbewegingen gingen mee aan de slag en dienden inmiddels een actieplan in. Zij krijgen daarvoor vandaag het label Jeugdwerk voor Alleman uit handen van schepen Greet Geypen tijdens een receptie in het stadhuis.

Jeugdverenigingen die het label dragen, zetten zich o.a in op de volgende acties:

  • zorgen voor een rechtstreekse aanspreekfiguur voor ouders met vragen
  • duidelijk communiceren wat verwachtingen zijn
  • openheid tonen voor nieuwe vragen van nieuwe ouders
  • betrokkenheid van ouders bij de werking versterken

Het opbouwen van een vertrouwensband met ouders is daarbij een rode draad. Dat vertrouwen is een voorwaarde om vragen te durven stellen aan elkaar en verwachtingen duidelijk te maken.

Drempels wegwerken

“We willen zoveel mogelijk drempels wegwerken, zodat deze geen hindernis mogen vormen om zich in te schrijven bij een jeugdvereniging. Met begeleiding op maat en ontmoetingsmomenten, willen we deze kinderen en jongeren aanmoedigen om de stap
te zetten. Om echt samen te leven is het belangrijk om van jongs af samen dingen te doen”, aldus Labsir Abdrahman van J@M.

Het project van de stad en J@M heeft een duidelijk doel: meer jongeren met een niet West-Europese achtergrond ingeschreven krijgen bij een jeugdvereniging.

Meer info over de actiepunten is te vinden op www.mechelen.be/jeugdwerk-voor-alleman.

Het project Jeugdwerk voor Alleman wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de Vlaamse overheid, in het kader in het kader van het project Bruggenbouwers.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer