Restauratie op til voor muurschilderingen Schepenhuis

IMG_5518 (Medium)

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het Mechelse Schepenhuis. In het oudste stadhuis van Vlaanderen zijn de inrichtingswerken volop aan de gang. Kortelings staat de restauratie van de historische muurschilderingen op de agenda. Omstreeks begin juli wordt de eerste fase hiervan opgestart.

De restauratie en de herbestemming bestaat uit drie luiken. Het eerste luik omvat de restauratie en de verbouwingswerken in functie van de herbestemming. Het tweede luik betreft de inrichting van de onthaalbalie en ontvangstruimte. De restauratie van de muurschilderingen in de voormalige raadzaal op de eerste verdieping vormt het derde en laatste luik.

“Vanaf de 15de eeuw is het gebruikelijk om rechtszalen te verfraaien met schilderijen en sculpturen die de rechters aansporen hun belangrijke taak gewetensvol uit te voeren, zogenaamde gerechtigheidstaferelen. In het Mechelse Schepenhuis zijn twee zo’n taferelen aanwezig, één op het gelijkvloers en één op de verdieping”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.

Op de zuidmuur van de eerste verdieping van het Mechelse Schepenhuis werd in 1525-1526 door de Mechelse schilder Frans Sanders een muurschildering aangebracht: Het laatste Oordeel. Op de schouw onder deze wandschildering zie je een decoratieve boord met kanonnen en andere voorwerpen. Dit kan in verband worden gebracht met de Kolveniersgilde die het gebruik van de bovenzaal kreeg in 1617. Op de tegenoverliggende muur bevindt zich een schildering die een calvarie verbeeldt.

Opgesplitst in twee dossiers

De restauratie van de muurschilderingen werd in twee dossiers opgesplitst. “Het eerste dossier gaat in juli van start en omvat de restauraties van de muurschildering Het Laatste Oordeel en de decoratieve boord van de onderliggende schouw”, aldus Greet Geypen. Hiervoor worden er 80 kalenderdagen voorzien.

Het tweede dossier – dat later op het jaar wordt opgestart – omvat de  restauratie van de muurschildering De Calvarie. Ook voor deze werken worden er 80 kalenderdagen voorzien.

Het kostenplaatje voor het geheel bedraagt  € 63 659 waarvan € 40 000 wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.  Ornament cvba zal de restauratie van beide muurschilderingen op zich nemen.

Schepenhuis begin september klaar

“Mechelen heeft in meerdere toegankelijke gebouwen in de historische binnenstad waardevolle muurschilderingen uit verschillende periodes behouden. Denk maar aan het Hof van Busleyden, de Sint-Janskerk, de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk en de Sint-Romboutskathedraal. Met de restauratie en herbestemming van het Schepenhuis worden opnieuw twee historische muurschilderingen gerestaureerd”, aldus Greet Geypen.

Het Schepenhuis – het oudst bewaarde stadhuis van Vlaanderen – werd opgericht in twee bouwfasen. Het 13de-eeuws gedeelte (Oud Schepenhuis) ligt aan de Schoenmarkt bij de Grote Markt en het in 1374 gebouwde deel (Nieuw Schepenhuis) grenst aan de IJzerenleen. Het einde van de restauratie en de verbouwingswerken in functie van de herbestemming van het Schepenhuis zijn omstreeks begin september voorzien.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer