Opening nieuw lokaal Scouts en Gidsen Heilig Kruis

nieuw lokaal opening

Het is vandaag feest bij Scouts en Gidsen Heilig Kruis.  In aanwezigheid van een 100-tal leden en hun leiding, oud-scouts, sympathisanten en ouders, openen zij vandaag de deuren van hun nieuw lokaal aan de Oude Antwerpsebaan. Ook Bart Somers en schepen Greet Geypen zijn van de partij. Vier jaar geleden waren ze er ook bij om de eerste steen te metsen dus zijn de scouts verheugd om hen vandaag terug te mogen verwelkomen.

Het hoeft niet te verbazen dat er vandaag bubbels getrakteerd worden. Het zetten van een nieuwbouw is dan ook het grootste project waar de jeugdbeweging ooit heeft voorgestaan. De voorbije jaren zijn vrijwilligers bijna dagelijks bezig geweest met de verwezenlijking ervan.

“Wat begon als een wild idee is uiteindelijk uitgegroeid tot effectieve plannen en nu een heel nieuw lokaal” kan de groepsleiding van destijds beamen. Ook de huidige groepsleiding en leidingploeg kijken erg uit naar de intrek in de nieuwe lokalen. “We waren nog lid toen de bouw van het nieuwe lokaal begon en we zijn allemaal blij dat we het als leiding mogen meemaken om onze intrek te nemen in propere, nieuwe en grotere lokalen”, klinkt het.

De huidige lokalen die achterin liggen aan de Oude Antwerpsebaan zijn niet meer in goede staat en voldoen niet meer aan de noden van de jeugdvereniging. De groep koos zo’n zeven jaar geleden voor een nieuwbouw vooraan op het huidige perceel in plaats van een renovatie van de oude lokalen. Dit gaf de groep de mogelijkheid om tijdens de duur van de werken de oude lokalen te blijven gebruiken.

“Een goede infrastructuur is een basisvereiste voor een goede werking van een jeugdvereniging. Daarom hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen. Op deze manier dragen wij letterlijk ons steentje
bij voor een betere huisvesting. De jeugdverenigingen kunnen zich zo in de beste omstandigheden focussen op hun activiteiten”, aldus schepen van Jeugd Greet Geypen.

Samenwerking met TSM

Rove Architecten tekende het ontwerp in 2011. Het daaropvolgend jaar ging de jeugdvereniging zelf aan de slag om het terrein voor te bereiden en de fundering te graven en op te bouwen tot de bodemplaat.

Voor de ruwbouw werd een samenwerking op poten gezet met de TSM (Technische Scholen Mechelen) om de kosten te drukken en om de leerlingen praktijkervaring te laten opdoen. Op die manier was het voor beide partijen een win-win situatie. De leerlingen maakten ook het houtwerk voor de ramen en buitendeuren.

Voor de dakwerken en het leggen van het groendak werden aannemers onder de arm genomen en voor de rest van de binnenafwerking (loodgieterij, elektriciteit, tegelwerken,…) kon er gerekend worden op bereidwillige hulp van de ouders en de
oud-scouts. De keuze om veel zelf te doen drukte de kosten maar zorgde er uiteindelijk ook wel voor dat er wat meer tijd nodig was om het project af te werken.

Aandacht voor duurzaamheid en toegankelijkheid

Het lokaal heeft een frisse moderne uitstraling, bestaat uit twee verdiepingen en heeft aan de straatkant een aflopend groendak. Er werd veel aandacht geschonken aan   duurzaamheid en toegankelijkheid. Dit ook voor andersvaliden. Zij kunnen gebruik maken van aangepaste toegangsroutes en aangepast sanitair. Ook op vlak van veiligheid is rekening gehouden met de meest recente normen om een optimale omgeving te garanderen voor de leden en eventuele huurders van het lokaal.

“Het stadsbestuur heeft zeer geapprecieerde inspanningen geleverd door de naastgelegen weg die ook richting de volkstuintjes loopt, op te hogen en te verharden om zo bij te dragen aan de toegankelijkheid van het gebouw. De eerste meters van de weg zullen nog verhard worden  om zo helemaal tegemoet te komen aan de noden van de rolstoelgebruikers om het gebouw gemakkelijk te bereiken”, klinkt het bij de leidingploeg.

Financiële steun

Helemaal afgewerkt bedraagt de kostprijs zo’n € 420 000. Met de huidige middelen staan er echter nog een aantal zaken on hold tot de scouts weer kunnen rekenen op nieuwe financiële middelen. Gelukkig heeft de jeugdvereniging dit niet allemaal zelf moeten betalen.

Omwille van uitgebreide toegankelijkheid wordt het project financieel gesteund door Toerisme voor Allen. Daarnaast subsidieert de Stad Mechelen een belangrijk deel van de totaalprijs voor de bouw van het lokaal en de aanleg van het terrein errond.

Stad Mechelen droeg reeds € 200 000 bij en Toerisme voor Allen subsidieert € 60 000 omwille van de uitgebreide toegankelijkheid. De rest van de middelen voorziet de jeugdvereniging zelf via spaargelden en opbrengsten van activiteiten zoals de jaarlijkse Comedy Night, truffelverkoop, wijnverkoop, …

Ook de verhuur van het lokaal op vastgestelde tijdstippen zal bijdragen aan de afbetaling van de renteloze lening aan het bisdom. Het nieuwe lokaal is ook uitgerust met douches, sanitair, een moderne keuken en ruimtes waar kan geslapen worden (bedden zijn weliswaar niet voorzien) waardoor het ook kan verhuurd worden voor periodes langer dan een dag (weekend, midweek,…).

“Een nieuw gebouw neerzetten is een grote uitdaging voor een jeugdbeweging. Het moet voor andere jeugdverenigingen een stimulans zijn om ook de stap te durven zetten.  Onze financiële bijdrage is pure noodzaak om de goede werking niet in het gedrang te brengen. Daarnaast zorgt de nieuwbouw ook voor een nieuwe impuls in de buurt, samen met de volkstuintjes en het speelbos”, klinkt het bij burgemeester Bart Somers.

De opening vindt nu plaats aan het einde van het scoutsjaar en de bedoeling is dat de groep op kamp vertrekt in de oude lokalen en terugkomt in de nieuwe lokalen. Tijdens hun zomerkamp worden de oude lokalen dan afgebroken. De werken om het terrein helemaal af te werken staan momenteel even on hold in afwachting van nog wat financiële middelen.

 

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer