Nieuwe toekomst voor oude pastorij Heffen

pastorij-heffen

Het stadsbestuur van Mechelen gaat de leegstaande pastorij van Heffen verkopen. Geïnteresseerde  kopers dienen wel een aantal door de stad opgestelde voorwaarden te respecteren. Er wordt gezocht naar een kandidaat die de pastorij een nieuwe bestemming geeft. De minimumverkoopprijs bedraagt € 275 000. Concrete voorstellen dienen de stad ten laatste op 16 augustus te bereiken.

Het stadsbestuur van Mechelen heeft ervoor gekozen om de pastorij in de Sint-Amandusstraat in heffen te verkopen via het uitschrijven van een leidraad. Deze leidraad werd opgesteld om kandidaten te vinden die een nieuwe bestemming aan de pastorij kunnen geven en een toekomstvisie kunnen voorleggen.

Publieke activiteit

“In deze leidraad is de vraag opgenomen om te zoeken naar een publieke activiteit die de levendigheid in het dorpshart verhoogt. Dit past ook in het kader om Mechelen verder uit te bouwen als aantrekkingspool. Naast de stadsvernieuwingsprojecten in en nabij het stadscentrum, is het onze ambitie om ook de randgemeentes verder uit te bouwen tot warme en toonaangevende locaties’, klinkt het bij schepen van Vastgoedbeleid Greet Geypen.

De huidige pastorij dateert van voor 1850. Het initiële woonhuis behoorde toe aan Mevrouw de Perceval die het in 1820 aan de gemeente Heffen schonk. Omstreeks 1829 werd het woonhuis verbouwd tot pastorij. De huidige pastorij is eigendom van de stad. De desaffectatie van de pastorij werd in augustus van 2016 goedgekeurd.

Inventaris bouwkundig erfgoed

De oppervlakte van het perceel bedraag 756,71 m². De pastorij dient volledig gerenoveerd te worden. Het pand is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Zowel het hoofdvolume van de pastorij als de zijdelings uitbreiding aan de straatzijde zijn vanuit het erfgoedluik waardevol en te behouden.

Ook de bestaande indeling dient behouden te worden, namelijk de centrale gang met aan weerszijden de (woon)vertrekken. Dit neemt niet weg dat er (beperkte) openingen kunnen gemaakt worden om het pand geschikt te maken.

Beoordelingscriteria

De stad zal de ingediende voorstellen beoordelen op grond van bepaalde criteria zoals o.a. de prijs, de visienota, het stedenbouwkundig concept, de financiële nota, de visie op mobiliteit, duurzaamheid, … Kandidaten kunnen op aanvraag de pastorij bezoeken.

Biedingen moeten minstens € 275 000 bedragen. Geïnteresseerden kunnen hun uitgewerkt voorstel indienen tot en met 16 augustus om 10 uur. Het voorstel kan ofwel aangetekend worden ingediend bij de Stad Mechelen t.a.v. de dienst Vastgoedbeleid, ofwel in het Huis van de Mechelaar worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Na goedkeuring in de gemeenteraad van 26 juni wordt de leidraad vanaf 1 juli gepubliceerd op www.mechelen.be onder de rubriek ‘vastgoed’ en op Immoweb.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer