Restauratiedossier klaar voor schilderijenreeks Sint-Pieter en Paulkerk

IMG_5694 (Small)

Na de restauratie van de Sint-Pieter en Paulkerk op de Veemarkt, wil de stad het monumentale pand verder opwaarderen. Daarvoor neemt de stad het initiatief om de schilderijenreeks ‘Het leven en wonderen van Franciscus Xaverius’ te restaureren. De gemeenteraad buigt zich deze avond over de goedkeuring van het restauratiedossier.

In 2015 werd de restauratie van de binnenschil (muren, gewelven,…) van de Sint-Pieter en Paulkerk afgerond. Daarmee is de restauratie van het uitzonderlijke kerkinterieur nog niet voltooid.

“Het is de bedoeling om gedurende de volgende jaren ook de monumentale aankleding van de kerk met kleinere, gespecialiseerde restauratiedossiers aan te pakken. Denk o.a. maar aan het houten meubilair, de zijaltaren, het orgel, de sacristie en de crypte. Verleden jaar kwamen er nieuwe comfortabele kerkstoelen, dit najaar worden er met het oog op een betere akoestiek gordijnen voorzien en ander concreet project voor de toekomst is de restauratie van de schilderijenreeks”, aldus schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.

13 doeken

De schilderijenreeks ‘Het leven en de wonderen van Franciscus Xaverius’ bestaat uit 13 doeken (10 grote werken en 1 triptiek) uit de periode 1680 – 1704 en maakt deel uit van het kerkinterieur. Ze behoren bij de oorspronkelijke aankleding waarbij de Jezuïetenkerk een devotie wijdde aan de Heilige Franciscus Xaverius.

De schilderijen ondergingen in het verleden al meerdere restauratiecampagnes. De laatste behandeling zou dateren uit het begin van de vorige eeuw. Het grootste deel van de schilderijen vertoont water- en kalksporen. Deze zijn afkomstig van insijpelend vocht doorheen het raamwerk van de kerk.

Water- en kalksporen

“De oorzaak van dit probleem is opgelost met de restauratie van de kerk. De sporen van water en kalk werden echter nog niet verwijderd. De vernislaag van de schilderijen is met de jaren verdonkerd en vergeeld zodat de oorspronkelijke kleuren niet tot hun recht komen. Loskomende verfdeeltjes werden tijdelijk gefixeerd met Japans papier. De schilderijen zijn aan restauratie toe. Gezien hun grootte bepalen de schilderijen in belangrijke mate het beeld van het interieur. Hun huidige toestand belemmert het volle genot van dit uitzonderlijke kerkinterieur”, zegt Greet Geypen.

Ontwerper IPARC voerde een uitgebreid vooronderzoek uit. De restauratiewerken worden geraamd op € 585.000. Op basis van dit bedrag komen de werken in aanmerking voor een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van zo’n € 386 000. Nadat de gemeenteraad het restauratiedossier heeft goedgekeurd, zal de stad de erfgoedpremie aanvragen

 Drie fasen

De ontwerper heeft de schilderijen verdeeld in zes groepen, grotendeels overeenkomstig met de zes kunstenaars. Het restauratieproject voorziet om gedurende drie jaar, jaarlijks twee groepen te restaureren.

Groep A: Jan Erasmus Quellinus         Afgoden omwerpen

Ignatius van Loyola

Groep B: Jan Michiel Coxie                HFX legt zending uit aan Indische vorst

HFX predikt het geloof

Groep C: Lucas Franchoys de Jonghe HFX beschaamt de heidense wijsgeren

OLV met Jezuskind verschijnt aan HFX

Groep D: Pieter Ykens                     HFX wekt een dode op

HFX doopt een heidense koning

Groep E: Blendeff                           HFX verlost een bezetene

Herregouts Zegepraal van het kruis

Groep F: Quellinus (triptiek)              Kreeft brengt het verloren kruisbeeld weder bij HFX HFX als missionaris begeleid door een engel

HFX op reis naar de missiën

o Fase 1 = groep C en groep D     (uitvoeringstermijn 12 maanden)

o Fase 2 = groep A en groep B     (uitvoeringstermijn 8 maanden)

o Fase 3 = groep E en groep F      (uitvoeringstermijn 11 maanden)

IPARC staat in voor de controle op de uitvoering. Dat maakt dat de drie fasen en de zes groepen op elkaar afgestemd worden qua restauratiemethode, de te gebruiken producten en het esthetisch eindresultaat.

De werken zullen worden aanbesteed nadat de erfgoedpremie is toegekend door de Vlaamse overheid.

 

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer