Stadbestuur wil nog meer sociale huurwoningen

DSCI0643-Small1-e1479309185823

Het stadsbestuur van Mechelen gaat 73 bijkomende sociale huurwoningen bouwen. Aangezien het streefcijfer van 9 % reeds behaald werd, kan Mechelen een woonbeleidsconvenant van drie jaar aangaan met de Vlaamse regering en komt de stad in aanmerking voor subsidies.

Het Grond- en Pandendecreet van 2009 stelt dat steden en gemeenten moeten toezien op het activeren van gronden en panden en het tijdig voorzien in een ruim, betaalbaar en kwalitatief aanbod van bouwgronden, kavels en woningen. Deze doelstelling werd vertaald naar een Bindend Sociaal Objectief (BSO) per provincie.

Streefcijfer behaald

De provincie op haar beurt, vertaalde dit  – op basis van een uitgevoerde nulmeting in 2008 – naar steden en gemeenten. Voor huurwoningen was de minimale vereiste van 9% van de woningen in Mechelen, met 9,47% al overstegen. Mechelen moest dus geen bijkomende sociale huurwoningen meer bouwen, aangezien het streefcijfer reeds behaald werd.

“Wanneer blijkt dat het objectief gerealiseerd werd en dat de stad alsnog bijkomende sociale huurwoningen wil laten bouwen, dan is er de mogelijkheid om een woonbeleidsconvenant af te sluiten. Hierdoor kunnen we aanspraak maken op financiering voor toekomstige projecten”, klinkt het bij schepen van Wonen Greet Geypen.

Voorziene sociale huurwoningen gerealiseerd

De stad engageerde zich in 2017 om een bijkomend aanbod aan sociale huurwoningen te realiseren. Daarvoor werd er bij de Vlaamse overheid een sociale woonbeleidsconvenant aangevraagd, voor de realisatie van 107 bijkomende sociale huurwoningen. Deze convenant is drie jaar geldig en loopt tot 2020.

De sociale huisvestingsmaatschappijen in Mechelen zijn heel bedreven in het realiseren van projecten. Het is bovendien mogelijk de convenant met één transactie (= het aantal bijkomende sociale huurwoningen van 1 project) te overschrijden, wat Mechelen ook deed. Hierdoor bedraagt het aantal bijkomend te realiseren sociale huurwoningen van de convenant niet 107, maar 161 woningen.

Nieuw sociaal woonbeleidsconvenant

“We willen verder gaan dan de huidige convenant. Om opnieuw sociale huurwoningen te kunnen realiseren met overheidsfinanciering dienen we een nieuw sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten. Het realiseren van sociale huurwoningen blijft belangrijk, gezien de wachtlijsten bij de huisvestigingsmaatschappijen”, legt Greet Geypen uit.

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat Mechelen momenteel een convenant kan afsluiten voor 73 bijkomende sociale huurwoningen. Hierdoor kan de stad rekenen op een gesubsidieerde financiering van de Vlaamse overheid.

“Het sociaal woonbeleidsconvenant loopt drie jaar. Binnen deze periode moeten wij effectief werk maken van de uitvoering of de gunning van projecten voor deze extra sociale huurwoningen”, besluit Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer