Mechelen wil 200 studentenkoten extra

IMG_5453 (Medium)

Mechelen is een studentenstad in bloei. Steeds meer studenten kiezen de Dijlestad uit om er te studeren en gaan er ook steeds vaker op kot.
De ongeveer 500 studentenkamers in Mechelen zijn allemaal verhuurd. Daarom doet de stad een oproep om te investeren in studentenhuisvesting.

Thomas More in Mechelen groeit, en zal ook de komende jaren nog extra studenten aantrekken: naast bacheloropleidingen biedt de hogeschool vanaf september 2019 ook nieuwe graduaatsopleidingen aan op de Mechelse campussen. Naast een attractief aanbod heeft de hogeschool ook hard gewerkt aan aantrekkelijke leeromgevingen voor studenten.

Aantrekkingskracht

Ook het stadsbestuur heeft al sterk ingezet om van Mechelen een fijne studentenstad te maken. “Onze aantrekkingskracht is niet onlogisch. De laatste jaren hebben we ingezet op een kwalitatief aanbod van studentenhuisvesting, denk maar aan het Topkot-label voor studentenkamers en –studio’s, die aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien is Mechelen een stad op mensenmaat  met culturele en sportieve voorzieningen, waar studenten zich thuis voelen”, aldus schepen van Wonen, Greet Geypen.

Meer studenten betekent ook een noodzaak aan meer studentenkoten. De ongeveer 500 Mechelse studentenkamers zijn zo goed als allemaal verhuurd. “De stad is samen met de hogeschool vragende partij om het aantal kwaliteitsvolle kamers uit te breiden.

Er is zeker nood aan 200 bijkomende studentenkamers of – studio’s” aldus Lieselotte Heymans, diensthoofd studentenvoorzieningen van Thomas More.

70 bijkomende plaatsen

Momenteel zijn er zo’n negen dossiers lopende bij de Bouwdienst, goed voor zo’n 70-tal studentenkamers of –studio’s extra in de binnenstad. Het betreft meestal functiewijzigingen van wonen naar studentenhuisvesting.

“Om aan de vraag te voldoen moet dit aantal nog omhoog. We willen mensen die in Mechelen investeren, stimuleren om aandacht te hebben voor studentenhuisvesting. De stad heeft recent beslist om de regels voor dergelijke bouwaanvragen te versoepelen. Zo zal er geen parkeernorm voor wagens meer opgelegd worden voor studentenhuisvesting. Ook zal soepeler omgegaan worden met afmetingsbepalingen. De afwijkingen die golden voor de straten die in de verordening worden aangeduid als studentenbuurt, worden ruimer  toegepast. Zo kan afgeweken worden van de opdelingsregels en de regels aangaande functiewijzigingen. Zowel de stad als de hogeschool benadrukken evenwel het belang van een voldoende grote en kwalitatieve leefruimte voor zowel studentenkamers als studentenstudio’s. Woonkwaliteit, brandveiligheid en het hebben van een stedenbouwkundige vergunning blijven uiteraard essentiële voorwaarden voor een uitbatingsvergunning. Geïnteresseerden die een pand op het oog hebben om hier studentenkamers of –studio’s in te richten, raden we aan om een afspraak te maken met de Bouwdienst van de stad Mechelen” aldus Greet Geypen.

Inclusief beleid

Thomas More voert een inclusief beleid, ook op vlak van studentenhuisvesting. De vraag naar koten voor studenten met een functiebeperking stijgt dan ook. “We gaan samen met onze Bouwdienst bekijken hoe we de regelgeving kunnen aanpassen, zodat we in de toekomst aan deze vraag tegemoet te kunnen komen”, besluit de schepen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer