Mechelen verstrengt regels voor kansspelinrichtingen

Gokken

Het stadsbestuur van Mechelen nam een aantal maatregelen om de impact op de vestiging van kansspelinrichtingen te verhogen. Dit om de openbare rust en veiligheid te waarborgen. Eind verleden jaar sloten er twee wedkantoren op Mechels grondgebied de deuren. Na recente controle door de stad blijkt dat de overige vijf wedkantoren, momenteel niet in orde zijn met de nodige vergunningen. Wedkantoren die zich niet in regel stellen, wil de stad laten sluiten.

Vaak zijn het groeiend aantal gokgelegenheden een doorn in het oog van lokale overheden. Ook het Mechelse stadsbestuur is de wedkantoren liever kwijt dan rijk. “Anders dan bij lokale handelaars hebben de buurtbewoners eerder de lasten dan de lusten, denk maar aan het extra verkeer en het nachtlawaai. Bovendien hebben zo’n gokgelegenheden een negatieve impact op een buurt of een wijk”, klinkt het bij burgemeester Bart Somers.

Echter kunnen steden en gemeenten op basis van hun eigen regels wedkantoren niet verbieden. Enkel de Kansspelcommissie is daar op federaal niveau voor bevoegd. Het is ook die commissie die de vergunningen aan uitbaters van  wedkantoren verleent.

Buiten de Kansspelcommissie, hebben steden en gemeenten een – weliswaar beperkte – specifieke bevoegdheid bij de kansspelen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een convenant. Maar vaak reiken deze middelen niet ver genoeg. Het convenant bepaalt onder meer de openings- en sluitingstijden. Een stad kan een convenant weigeren op bepaalde gronden, maar niet omwille van principiële redenen (omdat het bestuur tegen gokspelen is).

Lik-op stukbeleid

“We willen een lik-op-stukbeleid, waardoor we meer slagkracht hebben om een wildgroei van wedkantoren tegen te gaan.  Daarom hebben wij een aantal maatregelen genomen om de impact van de stad de versterken, binnen de hogere wettelijke context. Inmiddels hebben er al twee wedkantoren de deuren gesloten, ook voor andere kantoren dreigt de sluiting. We willen een belangrijke rol spelen in de controle van kansspelen en zodoende de mogelijke overlast voor de buurt beperken”, klinkt het bij schepen van Economie, Greet Geypen.

Invoeren van uitbatingsvergunning

De stad wenst een halt toe te roepen en meer controle uit te oefenen, aan het groeiend aantal gokgelegenheden op het grondgebied van Mechelen. Eén van de concrete maatregelen is de invoering van een uitbatingsvergunning voor wedkantoren. “Deze uitbatingsvergunning kadert in de algemene politiebevoegdheid om openbare rust, gezondheid en veiligheid te garanderen en is vergelijkbaar met een horecavergunning en uitbatingsvergunning voor nachtwinkels”, verduidelijkt Bart Somers.

Een uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek. “Deze legt aanvullende voorwaarden op waar we als stad wel op kunnen handhaven, zoals het hebben van een stedenbouwkundige vergunning, het in orde zijn met de brandveiligheid, advies van politie, een moraliteitsonderzoek,… Aan de hand van alle inlichtingen kan de stad beslissen om een uitbatingsvergunning te weigeren of  toekomstige uitbatingsvergunningen in te trekken, waarbij steeds het gevaar voor de openbare orde voor ogen gehouden zal worden. Wedkantoren die niet aan onze vereisten voldoen hebben geen plaats in Mechelen”, aldus Greet Geypen.

Eind vorig jaar sloten twee wedkantorden de deuren: het wedkantoor in de Borzestraat 1 en dat op de Tervuursesteenweg 115. De overige vijf wedkantoren zijn momenteel niet in orde met hun vergunningen. Inmiddels werden de eerste bestuurlijke verslagen opgemaakt, zodat deze kantoren zich aan een GAS-boete mogen verwachten. Indien de wedkantoren zich niet in regel stellen, dreigt de sluiting.
Naast de uitbatingsvergunning, werden nog enkele andere maatregelen genomen. Zo
zal  een negatief advies van de burgemeester (een advies is verplicht bij de aanvraag van een vergunning bij de Kansspelcommissie), nog beter gemotiveerd/geformuleerd worden. Dit om de kans te verhogen dat de Kansspelcommissie het advies zal volgen.

Verplicht advies

Een andere maatregel die Mechelen genomen heeft is het zich laten opnemen op een lijst voor verplicht voorafgaand advies aangaande een gokvergunning voor de horeca. Eerder moest de aanvrager aan de Kansspelcommissie kunnen aantonen dat hij advies gevraagd had. Nu is een advies noodzakelijk om een vergunning te kunnen aanvragen.

Beroepsmogelijkheden

Ook zal de stad de beroepsmogelijkheden bij verleende vergunningen, maximaal benutten. Indien een negatief advies van de burgemeester voor een vergunning bij de Kansspelcommissie niet zou worden gevolgd, gaat de stad dit gemakkelijker aanvechten. Dan zal wel moeten bewezen en aangetoond worden dat het uitreiken van de vergunning in de specifieke gevallen een nadeel heeft voor de stad.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer