Federaal Voedselagentschap neemt Mechelen onder de loep

Voedsel

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) organiseert ieder jaar in elke provincie van het land, een aangekondigde controleactie. Dit jaar is het de beurt aan Mechelen. Het FAVV zal in Mechelen van 15 tot 22 mei de bedrijven die actief zijn in de voedselketen aan een verscherpte controle onderwerpen.

In 2013 werd deze actie al eens uitgevoerd in Mechelen. Ondertussen heeft de aangekondigde controle elk jaar plaats gehad, telkens in een andere stad in de provincie Antwerpen. Dit jaar wenst het FAVV de actie opnieuw uit te voeren in Mechelen. De controle is voorzien van woensdag 15 tot woensdag 22 mei.

Het verschil met de gewone controle-activiteiten is dat de operatoren op voorhand verwittigd worden. Het FAVV onderzoekt onder meer hoe het met de hygiëne in Mechelse horecazaken is gesteld. Maar ook o.a. marktkramers, bakkerijen, slagers, grootkeukens en instellingen waar met voeding wordt gewerkt of waar voeding verhandeld wordt, kunnen een controleteam over de vloer krijgen.

“Deze controle is een meerwaarde voor zowel de handelaars, als voor de klanten. Zo weten handelaars of ze in orde zijn met de voedselveiligheid of krijgen ze tips hoe ze zich nog kunnen verbeteren. Ook de klanten zijn zo zeker over een een veilige kwaliteit van het voedsel. Hygiëne en voedselveiligheid in Mechelse horeca, zijn erg belangrijk”, klinkt het bij schepen van Economie, Greet Geypen.

Infosessie

Om de handelaars zo goed mogelijk bij te staan, wordt er een infosessie georganiseerd.
De handelaars die zich aan een controle mogen verwachten, worden hierover vooraf geïnformeerd. Bedoeling is om hen een goed inzicht te geven, waarop gelet moet worden. “Het is niet de bedoeling om repressief te werk te gaan, wel om te informeren en te sensibiliseren”, aldus Greet Geypen. Deze infosessie voor de handelaars gaat door op 30 april.

De fysische controle wordt uitgevoerd aan de hand van een checklist. Het resultaat van de controle wordt meteen meegedeeld. Bij een eventueel ongunstig resultaat zal er een hercontrole worden uitgevoerd na het verstrijken van de afgesproken termijn voor het in orde brengen van de vastgestelde non-conformiteiten.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer