Investeerder voor nieuwe wijk gezocht

20190522_105249 (Medium)

Nu de realisatie van het multifunctioneel parkeergebouw op de Eandistip aan de zijde van de Antwerpsepoort in volle voorbereiding is, plaatst de stad Mechelen samen met Fluvius, de verkoop van het perceel Eandiswijk in de markt.

Mechelen staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging: de bevolkingsgroei op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier opvangen. Om dit te kunnen realiseren, wil de stad gebieden die hiervoor in aanmerking komen omvormen tot hedendaagse woongebieden. Eén daarvan is de Fluviussite (vroeger Eandissite), gelegen aan de Afleidingsdijle. Op deze site kunnen ongeveer 300 woningen gerealiseerd worden. De identiteit van de wijk wordt opgehangen aan de Dijle, door de sterke aanwezigheid van groen en water.

Overheidsopdracht

Het perceel Eandiswijk wordt te koop aangeboden, met bouwverplichting. De overheidsopdracht voor de verkoop van het perceel Eandiswijk met bouwverplichting wordt vandaag op nationaal en Europees niveau gepubliceerd.

“Deze site heeft het potentieel om te transformeren tot een volwaardig kwalitatief stadsdeel. De nieuwe wijk is opgevat als een woonomgeving met grote landschappelijke kwaliteiten en een hoge standaard op het vlak van duurzaamheid. Via een overheidsopdracht gaan wij nu op zoek naar een investeerder die onze ambities kan realiseren”, aldus schepen van Stadsvernieuwing, Greet Geypen.

Zoals ook opgenomen in het bestek wordt er een verplicht plaatsbezoek georganiseerd. Dit zal doorgaan in de eerste week van juni. Voor meer info over het plaatsbezoek en
het project, kunnen geïnteresseerde investeerders contact opnemen met de projectverantwoordelijke via het mailadres wim.vandevorst@mechelen.be. Eventuele vragen zullen ten vroegste in de week van 3 juni 2019 beantwoord worden.

Jaarlijks event op Keerdok

Het Keerdok aan het Rode Kruisplein komt stilaan tot leven door de nakende opening van het hotel Van der Valk. Daarom besliste het stadsbestuur om op deze locatie een jaarlijks evenement te laten doorgaan: Sfeerdok. Sfeerdok 2019 zal voor het eerst plaatsvinden op zondag 7 juli, van 10 tot 18 uur. Verder informatie hierover volgt nog.

Nieuwe kantoren Fluvius in gebruik

Om plaats te maken voor de ontwikkeling van de site, groepeert Fluvius haar activiteiten naar de westelijke zijde van hun bedrijventerrein. Hiervoor werden recent nieuwe kantoren gerenoveerd en in gebruik genomen. In het oude kantoorgebouw vinden geen activiteiten meer plaats. Eind dit jaar worden de werken aan het parkeergebouw opgestart, dat in 2021 de deuren zal openen.

Over de Afleidingsdijle komen er tussen de nieuwe Eandiswijk en het Rode Kruisplein twee bruggen: een brug voor voetgangers en fietsers en een tweede brug voor lokaal autoverkeer tussen de twee sites. De vergunningsaanvraag is momenteel lopende. De realisatie van de fiets- en voetgangersbrug is gepland in 2020, de brug voor gemotoriseerd verkeer komt er in 2022.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer