Mechelen voert strijd op tegen leegstaande handelspanden

IMG_3941 (Medium)

Zoals elke Vlaamse stad of gemeente kampt ook Mechelen met leegstand in haar kernwinkelgebied. Ondanks dat de Dijlestad het verre van slecht doet in vergelijking met de overige centrumsteden, wil het Mechels stadsbestuur het aantal leegstaande handelspanden terugdringen. In dat kader wordt nu werk gemaakt van een plan van aanpak.

Langdurige leegstand heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en uitstraling. Ten opzichte van de andere centrumsteden doet Mechelen het op het gebied van leegstand helemaal niet zo slecht. De stad bevindt zich met een leegstandspercentage van 11 %,
op plaats 5 ten opzichte van de overige 12 centrumsteden.

Volgens de Mechelse schepen van Economie moet dit cijfer nog omlaag. “Als stad moeten we steeds waakzaam zijn en blijven inzetten op het aantrekkelijk maken van ons kernwinkelgebied. We moeten bescheiden zijn.  We beseffen heel goed dat de stad hier niet de touwtjes in handen heeft en er veel mogelijke oorzaken van leegstand kunnen zijn. Maar desondanks moeten we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, doen om leegstand te vermijden. Vandaar dit plan van aanpak”, klinkt het bij Greet Geypen.

Dit plan van aanpak wordt opgebouwd uit zowel stimulerende als repressieve maatregelen. “Enerzijds voorzien we stimulerende maatregelen om leegstaande
panden in te vullen. Anderzijds moeten we een stok achter de deur hebben als handelspanden niet ingevuld geraken. De reden tot langdurige leegstand ligt immers al te vaak bij het vragen van veel te hoge huurprijzen”, aldus Greet Geypen.

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Deze termijn
kan niet ingekort worden (Vlaamse wetgeving). Een eerdere inventarisatie is dus niet mogelijk.

Stimulerende maatregelen

“Vanaf heden wordt er door de dienst economie een wekelijkse screening van het handelscentrum gedaan door middel van een  rondgang. Handelspanden die leeg komen te staan worden op deze manier sneller opgemerkt, waarna onmiddellijk contact opgenomen wordt met de eigenaar. Dit om mee te zoeken naar een oplossing; te helpen om vraag en aanbod te matchen en informatie te verstrekken.
Daarnaast willen we ook een signaal geven dat leegstand op de voet opgevolgd wordt. Nadien zullen we periodiek contact blijven opnemen met de eigenaar, om te vragen naar de stand van zaken. Bedoeling is om het pand zo snel mogelijk een nieuwe invulling te geven. Met leegstand is niemand gebaat, ook de eigenaar niet”, besluit Greet Geypen.

De eigenaars worden geïnformeerd over de stedelijke premie ‘kernversterkend renoveren’ en over de werking van MEST vzw (leegstandsbeheerder in Mechelen).

De stad besliste om de stedenbouwkundige voorschriften die vandaag van kracht zijn, flexibeler te maken voor het handelscentrum. “Dit doen we door in het handelscentrum soepeler om te springen met de fiets- en parkeernorm, de verplichte buitenruimte, de oppervlaktenormen voor handelspanden en de bovengelegen verdiepingen”, zegt schepen Geypen.

Een andere maatregel is de installatie van een ‘single point of contact’, een vast aanspreekpunt, bij de dienst economie wat betreft leegstand.

Repressieve maatregel

We moeten vaststellen dat bepaalde winkelpanden en horecazaken in ons kernwinkelgebied aan zeer hoge verhuurprijzen aangeboden worden. Vaak blijkt deze (te) hoge vraagprijs een reden voor de langdurige leegstand. Om hierop meer impact te hebben, besliste de stad om leegstandsbelasting te verhogen. Momenteel geldt er maar één tarief voor het hele grondgebied. Daar zal verandering in komen: in het nieuwe belastingreglement wordt Mechelen opgedeeld in drie zones, met een verschillend aanslagtarief per zone.

Leegstaande panden in Mechelen worden op dit moment belast aan € 27,04 per m². Dit bedrag wordt verhoogd voor panden die zich binnen de vesten bevinden (€ 50 m²) en fors opgetrokken voor panden in het kernwinkelgebied (€ 70 m²), met een minimumbedrag van € 6 000 per gebouw in het kernwinkelgebied. In juni worden deze prijzen voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de nieuwe tarieven reeds voor 2019 van toepassing zijn.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer