Mechelen: 2,15 miljoen euro voor fiets- en wandelbruggen op de Keerdoksite

P786_POLO ARCHITECTS_Eandisstip Mechelen_Cam10_HR_20180712 © Kairos Montreal (Small)

De Stad Mechelen ontvangt 2,15 miljoen euro projectsubsidie voor de aanleg van fiets- en wandelbruggen die niet alleen de Keerdoksite moeten verbinden met de stad, maar eveneens missing links in het fietsroutenetwerk tussen Mechelen Noord en Zuid wegwerken. De stad diende een dossier in naar aanleiding van de jaarlijkse oproep  stadsvernieuwingsprojecten 2019. Na advies van een deskundige jury, stemt de Vlaamse regering op voorstel van minister Somers nu in met de toekenning van een subsidie: “Kwaliteitsvolle stadsvernieuwingsprojecten als de Keerdoksite bieden mogelijkheden om de stadskern uit te breiden, aangenaam te wonen bij het water, en gepaste economische activiteit toe te laten.”
De Keerdoksite, gelegen aan de inrijroute in het noorden van Mechelen, zal de komende jaren in een volledig nieuw kleedje worden gestoken.

“De stad beoogt met dit project een doordachte, kwalitatieve, duurzame en innovatieve invulling en ontwikkeling van het gebied. De combinatie van lokale en bovenlokale programma’s geeft het project een structurele en strategische opgave met bovenlokale identiteit. Met het project worden de kwaliteiten van het Keerdok en de Afleidingsdijle terug naar de stad gebracht”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Vorige week is het viersterrenhotel ‘Ouwen Dok’ al geopend. De eerste realisatie van een lange reeks die van deze site een aangenaam plek om te wonen en te werken  zal maken, vlakbij de Mechelse binnenstad. De hele site streeft naar verlaging van CO2-uitstoot en de inzet van groene energievormen.

Verbinding met de binnenstad  

De projectsubsidie zal besteed worden aan de aanleg van twee fiets- en voetgangersbruggen: één over de Afleidingsdijle en één naar de Winketkaai.  De Keerdoksite wordt nu nog door de R12 afgesloten van het centrum.

Volgens de onafhankelijke jury ‘zijn deze fiets- en voetgangersverbindingen essentieel om de relatie tussen het nieuwe stadsdeel en de omliggende stad te versterken. Bovendien dragen ze bij tot een duurzame mobiliteitsshift.’  De stad schreef eerder een wedstrijd uit voor een future proof parkeergebouw bestaande uit kantoren, retail en parking Keerdok met ongeveer 530 parkeerplaatsen. Parking Keerdok zal ingezet worden als randparking en parking voor bezoekers van de site. Het parkinggedeelte wordt zo gebouwd dat het later indien nodig een andere bestemming of zelfs op een slimme manier meer parkeerplaatsen kan opvangen. Europa heeft dit duurzame concept reeds eerder beloond met een subsidie van 250.000 euro.

Naar aanleiding van dit project zal, eveneens met Vlaamse steun, ook de oversteek van de R12 ter hoogte  van de Nonnenstraat veiliger gemaakt worden.

Minister Bart Somers: “Een integrale aanpak en visie in stadsvernieuwing betekent dat je nieuwe duurzame woonvormen, zachte mobiliteit, open ruimte en economische activiteit maximaal probeert te verzoenen. Als minister zal ik de steden maximaal ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle vernieuwing.”

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer