Nieuwe bewoners voor oude brandweerkazerne Vanaf 2020 slaat MEST er zijn tenten op

Brandweerkazerne

Door de verhuis van de brandweer naar hun nieuwe kazerne ‘De Waterduivel’, staat de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat leeg. In afwachting van een definitieve invulling van de site, zal het gebouw vanaf 2020 tijdelijk in gebruik genomen worden door MEST vzw.
In de Dageraadstraat net buiten de Mechelse ring, ligt de site van de voormalige brandweerkazerne. In totaliteit omvat de site 12.662 m2: Het terrein van de oude kazerne is 5.937 m2 groot, het voormalig oefenterrein meet 6.725 m2. De stad is eigenaar van de voormalige brandweerkazerne. Voor de aanpalende grond die achter de kazerne ligt, werd er een erfpachtovereenkomst afgesloten. Deze grond werd in het verleden, door de brandweer gebruikt als oefenterrein.

Enkel het archief van de brandweer is momenteel nog niet verhuisd. Het archief dateert van toen de Mechelse brandweer nog bij de stad behoorde. Het archief werd overgedragen aan het stadsarchief. Er wordt naar een nieuwe stockageplaats gezocht hiervoor. In afwachting van een definitieve invulling, wordt het gebouw en de aanpalende grond, vanaf 2020, kosteloos ter beschikking gesteld aan MEST (Proeftuinen voor Mechelse Starters).

“Dit is een beproefd concept dat ook eerder toegepast werd in Mechelen. Denk maar aan bijvoorbeeld Artenova in de Hendrik Consciensestraat en meer recent de oude bibliotheek in de Moensstraat. Beter dan gebouwen leeg te laten staan, kunnen we deze panden opnieuw een zinvolle invulling geven. Een win-win voor MEST, de stad en de buurt. Bij leegstand is niemand gebaat”, klinkt het bij Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen.

Zowel de bib als de brandweerkazerne zijn in eigendom van de stad en zullen herontwikkeld worden. Recent keurde het Mechelse schepencollege de overeenkomst met MEST goed voor de brandweerkazerne. Deze maand nog wordt deze overeenkomst aan de gemeenteraad voorgelegd.

Overeenkomst van minimaal twee jaar

“De stad zet al enkele jaren sterk aan het in op de ondersteuning van startende ondernemers. De samenwerking met MEST is belangrijk voor de stad. MEST helpt ons  om tijdelijke leegstand in te vullen met pop-upwinkels. Zij zorgen voor permanente afwisseling in het aanbod, geven kansen om financieel haalbaar een nieuwe handelszaak op te starten en brengen vaak unieke en ambachtelijke concepten naar Mechelen. De overeenkomst betreft een tijdelijke overeenkomst van minimaal twee jaar. Intussen wordt het gebouw onderhouden en geeft ons de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een definitieve bestemming voor deze site”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie en Stadsvernieuwing, die ook aangeeft dat er momenteel enkele pistes bekeken worden, maar er nog niets concreet is. Zo wordt onderzocht of er een nieuwe school kan gebouwd worden.

Meer mogelijkheden voor MEST

MEST beheert een aantal onroerende goederen die voor een korte periode ter beschikking worden gesteld aan (startende) ondernemers die via het fenomeen van de pop-up stores of – restaurants een platform aangeboden krijgen om hun businessconcept uit te proberen.

Wij zijn de stad heel dankbaar dat we opnieuw een gebouw met een groot potentieel met tijdelijke projecten kunnen invullen. Zo kunnen we onze starters ruimte bieden op twee toplocaties: één midden in de stad en één net buiten de binnenstad. Het biedt ons meer mogelijkheden om starters en projecten te laten groeien. Door deze uitbreiding kunnen we onze doelstelling om van de stad een bloeiende voedingsbodem te maken voor nieuwe concepten verder kracht bij te zetten”, aldus Toon Diependaele van MEST.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer