Stadsontwikkeling blijft centraal in Mechels opwaarderingsbeleid

DSC_0028 (Small)

Stadsvernieuwing heeft de voorbije jaren een cruciale rol gespeeld bij de heropwaardering van de stad. De operatie stadsontwikkeling blijft op vollen toeren draaien.Stadontwikkelingsprojecten hebben Mechelen de laatste jaren naar een hoger niveau getild. Ook de komende jaren investeert Mechelen heel wat op het gebied van stadsontwikkeling. Met de groei van de stad neemt de druk op de ruimte toe.

“We moeten een antwoord bieden, hoe we een kwalitatieve groei en een duurzame ontwikkeling kunnen realiseren. Stadsontwikkelingsprojecten zorgen in belangrijke mate mee voor de leefbaarheid en de verdere opwaardering van de stad”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling. Een belangrijk deel van de bevolkingsgroei wil de stad opvangen op de sites Ragheno en Keerdok/Eandis.

Hoge ambities

Het stadsbestuur wil voluit inzetten op de ontwikkeling van de Raghenowijk. Hiervoor worden hoge ambities vooropgesteld. De stad heeft de ambitie om tegen het eind van deze legislatuur, € 22.606.790 in Ragheno te investeren. Het geld wordt o.a. besteed aan een park van 11 hectare, de Arsenaaltunnel, de hoofdwegen zoals bv de nieuwe Motstraat, strategische aankopen en de restauratie van het erfgoed. Naast de personeelskosten, de juridische kosten en de kosten voor het masterplan die door de stad gedragen worden,  verwacht de stad een soortgelijk bedrag als inkomsten. Dit door de financiële inbreng van de projectontwikkelaar, de cofinanciering van de hogere overheden en de verworven subsidies.

De investeringskost voor de Keerdoksite bedraagt € 9.527.482. Dat bedrag wordt voorzien voor een park, de afbraak van het entrepotgebouw, drie bruggen, een collector op het Rode Kruisplein, … Daartegen staan dan de inkomsten van € 8.962.551, afkomstig van Europese en Vlaamse subsidies en de verkoop van het Rode Kruisplein.

Andere stadsontwikkelingsprojecten:

Hof van Egmont: onderzoek ontwikkelingspotentieel, opmaak van de krijtlijnen is opgestart.

Gronden van het stadsmagazijn: door de verhuis van de uitvoeringsdiensten wordt onderzocht welke mogelijkheden deze site biedt.

Oude bibliotheek Moensstraat: door de verhuis van de bibliotheek naar het Prekikherenklooster, is er plaats vrijgekomen in de gebouwen. Om de site een nieuwe toekomst te geven, heeft de stad stappen gezet om de oude bibliotheek te verkopen. Inmiddels hebben 13 kandidaten een aanvraag ingediend. De stad zal in de eerste fase hiervan 3 kandidaten weerhouden.

Ovam-site: de verkoop van de parking Kannunik De Deckerstraat  zal gebeuren onder bepaalde voorwaarden.

Nova-gebouw: ligt op een strategische locatie en dient mee voor de opwaardering van de stadspoort Nekkerspoel.

Beleidsplan ruimte Mechelen

Daarnaast start de stad met de herziening van het ruimtelijk structuurplan. Met de groei van de stad neemt de druk op de ruimte toe. Een zuinig en meervoudig ruimtegebruik moet centraal staan bij de verdere ontwikkeling van Mechelen. Het Mechels structuurplan is 18 jaar oud. Dit Strategisch Ruimtelijk Beleidsplan moet een breed gedragen antwoord bieden op de ruimtelijke positie en ambities van Mechelen in Vlaanderen, op hoe we een kwalitatieve groei kunnen realiseren met maximaal behoud van de bestaande open ruimte en hoe we een duurzame ontwikkeling van Mechelen kunnen realiseren. De uitrol hiervan gebeurt nog deze legislatuur.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer