Mechelen stelt beleidsprioriteiten Economie voor

IMG_0408 (Small)

De volgende jaren zet het Mechels stadsbestuur verder in op de economische ontwikkeling van de stad. Daarvoor focust de stad zich op vijf pijlers: een goed ondernemersbeleid, startende ondernemers, een aangename winkelstad, circulaire economie en het activeren van mensen die moeilijk werk vinden.
Mechelen telt steeds meer bedrijven, het aantal arbeidsplaatsen neemt jaarlijks toe en de stad valt in de prijzen bij Unizo en VOKA. Mechelen wil de volgende jaren verder uitgroeien tot de referentiestad op vlak van ondernemerschap. Vandaag stelde de stad haar begrotingscijfers tot en met 2025 voor op het gebied van economie.

“Mechelen is de laatste jaren enorm in opmars en heeft als bloeiende stad dan ook heel wat te bieden. Het is dan ook zaak om onze troeven uit te spelen en ons als economische stad nog te verbeteren. Een bloeiend ondernemersklimaat zorgt voor jobs en welvaart en geeft onze stad een nieuwe dynamiek. De komende jaren moet Mechelen verder uitgroeien tot de referentiestad op vlak van ondernemerschap”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Economie.

Goed ondernemersbeleid – digitaliseren

De begrotingscijfers van economie focussen zich op vijf pijlers. De eerste pijler is een goed ondernemersbeleid. De grootste investering zien we op het gebied van een e-loket voor ondernemers: € 426.245. Hierop krijgt de stad een subsidie van € 255.750.

“Ondernemers ontvangen heel vaak informatie van de stad, maar deze informatie komt vaak nog niet digitaal en nog niet op maat van de ondernemer. Deze legislatuur werken we hier een plan voor uit. Het doel is om een gepersonaliseerd e-loket voor ondernemers uit te bouwen waar de ondernemer digitaal zijn aanvragen kan doen, steeds een duidelijk overzicht houdt over zijn (vergunnings-) aanvragen, en waar de ondernemer zelf relevante info voor de stad kan toevoegen”, legt Greet Geypen uit.

Verder investeert de stad € 150.000 in passantentellingen. Het huidige aanbod wordt in 2020 uitgebreid met twee extra meetpunten. Deze cijfers moeten aantonen hoeveel mensen in de stad aanwezig zijn, hoelang ze blijven en hoe vaak ze terugkeren.

“Vaak zijn de passantentellingen het eerste waar retailers naar vragen als ze met onze stad contact opnemen. Zo kunnen ze zien waar en wanneer er het meest passage is. Aan de hand van deze informatie bekijken ze dan of ze zich willen vestigen in Mechelen en op welke locatie. Daarnaast is het voor ons een goede tool om te monitoren hoeveel volk er naar onze evenementen komen en kunnen we waar nodig bijsturen”, zegt Greet Geypen.

Startende ondernemers – gaten invullen

De stad Mechelen zet al enkele jaren sterk in op de ondersteuning van startende ondernemers bijvoorbeeld met de oprichting van de vzw Mest, het aanbieden van startersgesprekken en dergelijke. Deze initiatieven hebben al heel wat succesverhalen opgeleverd. Ook naar de toekomst toe wil het stadsbestuur nog een heel aantal ondernemers succesvol zien opstarten.

“In deze legislatuur willen we het startersbeleid optimaliseren. Startende ondernemers zorgen met hun (innovatieve) concepten en hun startersmentaliteit voor een belangrijke dynamiek in de stad. Daarnaast zorgen ze ook voor jobs en werken ze leegstand weg”, aldus schepen Geypen.

De stad nodigt partners, zoals o.a. VOKA en UNIZO uit, om samen een engagement aan te gaan en zo de samenwerking te concretiseren.

Focus op Mechelen als winkelstad

Mechelen kiest in haar beleid consequent voor een versterking van haar stadskern. Ook de volgende jaren is dit niet anders. Doel van dit beleid is de aantrekkingskracht van de stad voor inwoners en bezoekers verder uit te bouwen. Het grootste bedrag, € 2.415.000, gaat naar de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat in het kader van de uitbreiding van de autoluwe binnenstad. Voor de heraanleg van de Geitestraat is er € 450.000 voorzien. Een concrete timing is er nog niet.

Een andere grote investering voor de komende jaren is de toelage van € 1.569.600 voor Mechelen Meemaken vzw. Beleven is daarbij het sleutelwoord: Mechelen als een uniek totaalconcept waar gezellig shoppen, cultuurbeleving, toerisme, evenementen en leuke terrasjes elkaar versterken.

De stad wil ook de papieren Mechelenbonnen digitaliseren: een investering van € 70.000. Terwijl de papieren versie geen groeimarge meer heeft en er nog te veel manuele handelingen (stempelen, scannen, drukken) gebeuren, ziet de stad veel potentieel in de aanmaak van digitale Mechelenbonnen. In 2021 zouden de digitale Mechelenbonnen operationeel moeten zijn.

Mechelen gaat voor circulair

Als economie, duurzaamheid en slimme stad samenkomen kom je uit bij de ‘circulaire economie’. Bij deze vorm van economie worden producten specifiek ontworpen met het oog op een duurzame levensloop, zodat het afval van het ene product de grondstof van het volgende wordt. Om als stad voorop te blijven lopen op het vlak van duurzaamheid en tegelijk kansen te creëren voor de Mechelse ondernemers, is het stimuleren van circulaire economie een logische keuze. De site van De Potterij wordt in samenwerking met OVAM dé circulaire hub van de stad.

We creëren als stad mee een markt voor circulaire producten, door er in onze bestekken vaker voor te kiezen. Een voorbeeld daarvan was de keuze voor ‘licht als dienst’ in enkele stadsgebouwen. Tijdens deze legislatuur willen we Mechelen op de kaart zetten als circulaire speler. De Potterij zal daarbij een cruciale rol spelen als circulaire hub en een incubator waar nieuwe innovatieve ideeën en bedrijven kunnen ontstaan.

Het versterken van de circulaire economie zal ook een onderdeel vormen van het klimaatplan in opmaak. Het netwerk van ondernemingen, de stad en andere partners vanuit De Potterij en het opzetten van co-creatietrajecten binnen dit netwerk, zorgt ervoor dat Mechelse bedrijven meewerken aan het verduurzamen van de stad en aan het zoeken naar antwoorden op de klimaatuitdaging.

Activering

Er zijn in Mechelen al heel wat tewerkstellingsinstrumenten beschikbaar zoals Wijkwerken, AMAi, … Deze bestuursperiode gaat de stad van start met enkele nieuwe projecten om meer mensen aan het werk te krijgen.

Zo’n nieuw project is ‘Duo for a job’. Dit project moet jongeren met een migratieachtergrond linken aan vijftigplussers in hun zoektocht naar werk. De stad investeert hier € 162.206. Een ander project dat opgestart wordt is ‘Open Hiring’. Via ‘Open Hiring’ kan iedereen aan de slag, zonder sollicitatiegesprek of cv. Iedereen is welkom ongeacht opleiding of ervaring.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer