Mechelen, Lier en Willebroek gaan samenwerken rond wonen en krijgen voor € 1.020.000 subsidies

Door de steden Mechelen en Lier werd in 2017 een intergemeentelijke samenwerking (IGS) omtrent lokaal woonbeleid opgezet: ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’. De IGS heeft als doel het samenwerken op vlak van wonen te bevorderen. Vanaf volgend jaar sluit ook de gemeente Willebroek zich hierbij aan. Voor de periode van 2020 tot en met 2025 maakt Wonen Vlaanderen, een bedrag van € 1.020.000 vrij.De interlokale vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’ werd opgericht naar aanleiding van een gemeenschappelijke bekommernis, een kwalitatief efficiënt woonbeleid voorzien in beide steden. De Schepenen van Wonen uit Lier en Mechelen vonden vele gelijkenissen tussen beide steden. Ze werkten samen een subsidiedossier uit wat resulteerde in een erkenning en bijhorende middelen in de vorm van subsidies voor de periode 2018 – 2019.

Het Agentschap Wonen Vlaanderen dat het eerste werkingsjaar onder de loep gehouden heeft, liet zich positief uit over dit eerste werkingsjaar van de intergemeentelijke samenwerking.  Vanaf 2020 treedt een vernieuwd besluit van het decreet in werking. Voor de nieuwe periode van 2020 tot 2025 treedt de gemeente Willebroek toe als derde partner.

“Door het uitwisselen van praktijkervaringen en tools, hebben Mechelen en Lier zich op het gebied van woonbeleid naar een hoger niveau getild. De positieve evaluatie van Wonen Vlaanderen geeft ons de bevestiging dat we op het goede spoor zitten. Uiteraard zetten wij ook de volgende jaren verder in op een goed lokaal woonbeleid. Woonkwaliteit staat hierbij centraal. Het toetreden van Willebroek, geeft ons extra mogelijkheden”, aldus Mechels schepen van Wonen, Greet Geypen.

Het IGS vierde grootste subsidie van Vlaanderen

De vernieuwde intergemeentelijke samenwerking ‘IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier én Willebroek’ werd nu door de minister erkend en beloond met bijkomende middelen. Tot 31 december 2025 kan het rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. De eerste drie jaar wordt er per jaar maximum € 180.000 toegekend door Wonen Vlaanderen, de  daaropvolgende jaren is dat maximum € 160.000 per jaar. Met een maximum van
€ 1.020.000 aan subsidies, wordt dit IGS de vierde grootste intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen, op basis van de toegekende middelen.

Professioneel woonbeleid met eigen accenten, inzetten op woonkwaliteit

Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten en steden ondersteunen en stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  • De zorg voor een divers en betaalbaar woonaanbod
  • Werken aan een de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  • Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen

Naast deze verplichte doelstellingen bestaat de mogelijkheid om in de verschillende  steden andere accenten te leggen. Dit kan door aanvullende activiteiten te organiseren.

“Het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid heeft enkele nieuwe klemtonen gelegd die – meer dan voordien – extra inspanningen vragen. De werking bij de drie partners zal hierdoor nog meer geprofessionaliseerd en uitgebouwd kunnen worden, om het recht op menswaardig wonen bij elke burger in deze steden te versterken”, aldus Marleen Vanderpoorten, schepen van Wonen in Lier.

Het doel van de drie partners is eenduidig: gezamenlijk streven naar een  gezinsvriendelijke woon- en leefstad voor een zo breed mogelijke waaier aan doelgroepen.  In de samenwerking wordt o.a. ingezet op het versterken van de huurmarkt, aangepaste ouderenwoningen en het bieden van een kader voor alternatieve woonvormen zoals cohousing en studentenhuisvesting.

Burgers kunnen met hun vragen terecht op een Woonloket in elke gemeente, de woonkwaliteit wordt in de drie gemeenten bewaakt, leegstaande en verwaarloosde woningen worden opgespoord en opgenomen in een stedelijke inventaris, … de lijst van geplande acties is lang en naast gemeenschappelijke opdrachten is er ruimte voor eigen accenten.

Vanaf 2020 met Willebroek

“Willebroek wil tijdens deze nieuwe legislatuur aan een nog sterker woonbeleid werken. Als gemeente waren we op zoek naar mogelijkheden om onze kennis te delen en meer middelen te kunnen inzetten. Tijdens deze zoektocht bood de opportuniteit zich aan om de samenwerking aan te gaan met Mechelen en Lier. De eerste gesprekken met de Vlaamse overheid en onze nieuwe partners stemden ons zeer hoopvol. Er werden intern al verschillende voorbereidingen getroffen om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan in 2020”, aldus Bavo Anciaux, schepen van Wonen in Willebroek.

Het huidige intergemeentelijk samenwerkingsproject loopt tot 31 december 2019. Vanaf januari 2020 stapt Willebroek mee in dit project. Concreet betekent dit dat naast de drie beleidsprioriteiten die de overheid vooropstelt, deze samenwerking het mogelijk maakt dat bijvoorbeeld woningcontroleurs uit Mechelen de teams in Lier en Willebroek versterken waardoor er nog korter op de bal gespeeld kan worden. Het spreekt voor zich dat deze schaalvergrotingen voordelen met zich meebrengt. De sterkte van dit project is schaalvergroting in middelen en expertise, waarbij elke partner tegelijkertijd de mogelijkheid heeft om vanuit zijn eigenheid te werken, vanuit de eigen concrete context.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer