Subsidie voor Mechelse ondernemers met cargofietsproject in 2020

1

Stad Mechelen ondersteunt opnieuw cargofietsinitiatieven voor handelaars. Als stad willen we actief meewerken aan een duurzame distributie en het evolueren tot een klimaatneutrale stad die de fietser mee centraal zet.
“In het kader van Mechelen fietsstad en met het vooruitzicht van de uitbreiding van de autoluwe zone is het belangrijk om ook de belevering van onze stad te betrekken. Wetende dat 10% van onze mobiliteit ingevuld wordt door logistiek willen we ook de handelaars ondersteunen én betrekken om hun leveringen op een duurzame manier te kunnen invullen”, aldus schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Stad Mechelen zit mee in het Europese project CityChangerCargobike, dat het gebruik van de cargofiets in een stedelijke omgeving promoot. Het is de  opvolger van het Europese project Cyclelogistics Ahead.

Eén van de initiatieven de voorbije jaren was het toekennen van een subsidie aan Mechelse handelaars die hun producten aanbieden per cargofiets, samen goed voor € 55.169,18. In 2018 en 2019 werden er respectievelijk 11 en 9 aanvragen voor fietsleveringen ingediend en goedgekeurd.  Enkele van die handelaars heb je vast al eens zien rondrijden: De Broodbroeders met hun verse broden, onze stadsimker De Nectarist, De Mechelse Drukkerijen, De Krokfiets, …

“Mobiliteit is zichzelf aan het herdefiniëren, we gaan steeds op zoek naar nieuwe manieren om ons te verplaatsen.  Een cargofiets of bakfiets kan naast privé ook voor professionele doeleinden gebruikt worden, al dan niet elektrisch.  Daarom voorzien wij ook dit jaar een budget van €15.000 voor het gebruik van cargofietsen bij Mechelse ondernemers.  Daarin moet hun activiteit bijdragen tot duurzame mobiliteit en stadsdistributie via fietsleveringen of een productaanbod per fiets”, aldus schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

“Vanuit de ondernemers in Mechelen kwam proactief al veel vraag naar eenzelfde subsidie voor 2020. We hebben de vraag van een erg diverse groep gekregen: onder andere van een fotograaf, een meubelmaker en een gespecialiseerd voetverzorgster. De stad wil bereikbaar zijn voor alle doelgroepen, ook voor commerciële toepassingen. Cargofietsen zijn een interessant vervoersmiddel voor onze handelaars. Het is een economische verantwoorde oplossing om onze stad op een duurzame en efficiënte manier, te bevoorraden”, aldus schepen van economie, Greet Geypen.

Alle Mechelse ondernemers die van plan zijn een cargofiets te gebruiken voor hun onderneming kunnen een aanvraag indienen. Projecten worden voor maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd, met een maximum van €3000.

Het reglement raadplegen en een aanvraag indienen kan vanaf nu tot 1 maart 2020 via de website https://klimaatneutraal.mechelen.be/subsidie-voor-bakfietsende-ondernemers  Hier kan men ook het reglement raadplegen om te bekijken of een specifiek cargofietsproject in aanmerking komt.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer