Stad zoekt exploitant voor nieuwe parking Keerdok

P786_POLO ARCHITECTS_Eandisstip Mechelen_Cam01_HR_20180828 (Medium)

In 2020 start het consortium Kairos/Montreal/BAM Immo met de bouw van het parkeergebouw op de Eandistip ter hoogte van Antwerpsepoort en tussen N16 en Afleidingsdijle. Een aanvraag tot omgevingsvergunning werd hiervoor reeds eerder ingediend. In afwachting van de uitspraak omtrent de omgevingsvergunning gaat de stad Mechelen alvast op zoek naar een geschikte exploitant van het parkeergedeelte met 528 parkeerplaatsen.
Het parkeergebouw op de Eandistip vormt, na de opening van het hotel Vander Valk Mechelen vorige maand, de volgende fase in de herontwikkeling van de Keerdoksite. De aanvraag tot omgevingsvergunning die momenteel voor het parkeergebouw lopende is omvat ongeveer 1.000 m² retailruimte, 1.400 m² kantoren, een parkinggedeelte van 528 parkeerplaatsen en 120 fietsenstallingen. Ook de ontsluiting van het parkeergebouw maakt deel uit van deze aanvraag. Inrijden zal gebeuren via een afslagstrook op de N16 richting Antwerpsepoort. Uitrijden zal gebeuren via het bestaande kruispunt met de Elektriciteitstraat.

“Parking Keerdok zal als mobiliteitshub op de schakel tussen één van de belangrijkste invalswegen en het stadscentrum een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid van de stad. Niet enkel zal ze de parkeerbehoefte van de bestaande parking op het Rode Kruisplein en de oude Carrefour-site opvangen maar eveneens bezoekers van de Keerdoksite, waaronder het hotel, zelf”, aldus schepen van Mobiliteit, Vicky Vanmarcke.

Als alles volgens planning verloopt zal het parkeergebouw eind 2021-begin 2022 gerealiseerd zijn. De stad Mechelen start dan ook nu reeds met de zoektocht naar een geschikte exploitant voor het parkeergedeelte. Op die manier is de opening van de parking in 2022 verzekerd.

“Mede dankzij de Europese subsidie in het kader van het project Access wordt er onderzocht hoe de elektrische laadpalen voor wagens en fietsen op een slimme manier kunnen functioneren waardoor de eigen productie via zonnepanelen optimaal zal worden benut. Dit wordt op die manier een parking die zal inspelen op de duurzaamheidsambities van de stad”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.

Daarnaast wordt ook alles in gereedheid gebracht om een vlotte link tussen het parkeergebouw en de binnenstad te verzekeren. Zo wordt in eerste helft van 2020 de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle  gelanceerd.

De bouw van deze brug zal klaar zijn bij opening van parking Keerdok. Daarnaast werkt de stad aan een oplossing voor een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers van de R12.

Meer informatie:  https://www.mechelen.be/keerdoksite. Wie zich op de website inschrijft voor de nieuwsbrief Keerdok- en Eandissite, wordt van de laatste nieuwtjes op de hoogte gehouden.

Geïnteresseerde exploitanten kunnen zich aanmelden bij de stad via stadsontwikkeling@mechelen.be. Inschrijvingen moeten ten laatste op 4 februari 2020 om 10 uur, op het stadhuis toekomen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer