Fluvius verkoopt 2ha aan projectontwikkelaar in Mechelen

Foto van Fluvius

Met de nakende realisatie van het multifunctioneel parkeergebouw op de Eandistip aan de zijde van de Antwerpsepoort, wordt er ook werk gemaakt van de herontwikkeling van de aangrenzende site. Midden 2019 plaatste de stad samen met eigenaar Fluvius de verkoop van het naar wonen te herontwikkelen deel van de Fluviussite in de markt. Het perceel werd toegewezen aan het consortium Cores–Vanhout.

Laatste maanden beweegt er heel wat binnen het project Keerdok. In 2019 opende Van der Valk reeds hun hotel in de Ouwen Dok en werd de Inter-Beton site aan een projectontwikkelaar verkocht. Recent werd het eerste gebouw met het oog op de herontwikkeling van de site afgebroken.

Ook Fluvius zat niet stil. Vorig jaar werd de duurzame renovatie van hun kantoorgebouw afgerond waardoor een groot deel van hun site voor herontwikkeling naar wonen kon worden vrijgemaakt. Een eerste deel, perceel Eandistip, werd reeds verkocht aan het team rond ontwikkelaar Kairos/Mont-real. Zij starten er dit jaar met de bouw van een parkeergebouw. Een tweede deel van ongeveer 2ha, perceel Eandiswijk, werd toegewezen aan het team rond projectontwikkelaar Cores.

Kwalitatieve ambities
“De realisatie van het parkeergebouw op de Eandissite is in volle voorbereiding. Daarom wordt er nu werk gemaakt van de volgende stap: de verkoop van de aangrenzende site. De Eandiswijk heeft het potentieel om te transformeren tot een volwaardig kwalitatief stadsdeel. De nieuwe wijk is opgevat als een woonomgeving met grote landschappelijke kwaliteiten en een hoge standaard op het vlak van duurzaamheid. Het is aan de nieuwe investeerder om deze kwalitatieve ambities te realiseren”, aldus schepen van Stadsvernieuwing, Greet Geypen.
Maximaal 266 woningen
Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen er op het perceel Eandiswijk maximaal 266 woningen gerealiseerd worden waarvan minstens 21 grondgebonden eengezinswoningen. Daarnaast is er ook nog beperkt ruimte voor kantoren, handel en reca. “Ongeveer 30% van de site kan bebouwd worden, wat zeker naar de Afleidingsdijle toe garanties biedt voor een zeer groene invulling van de site”, aldus Greet Geypen. De ontwikkeling zal zich eveneens moeten inschakelen in de duurzaamheidsambities van het project Keerdok, waaronder de aansluiting op het gasloze koude/warmtenet.

De komende maanden zal de projectontwikkelaar van start gaan met de opmaak van een concreet ontwerp voor de site. De realisatie van de woningen kan maar starten na het verkrijgen van de nodige vergunningen en sowieso na de opening van de nieuwe Parking Keerdok begin 2022.

Aan de verkoop van het perceel worden ook enkele verplichtingen gekoppeld. Zo zal de ontwikkelaar de aanleg van het park op de Inter-betonsite moeten financieren en moeten instaan voor de wegenis op eigen terrein en voor de heraanleg van het kruispunt Elektriciteitstraat-N16.

Over de Afleidingsdijle komen er tussen de nieuwe Eandiswijk en het Rode Kruisplein twee bruggen: een brug voor voetgangers en fietsers en een tweede brug voor lokaal autoverkeer tussen de twee sites. De aanbesteding voor deze bruggen wordt nog voor de zomer gelanceerd. Dit najaar volgen dan de effectieve werken. Begin 2022 opent parking Keerdok de deuren, op dat moment moeten de bruggen ook operationeel zijn.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer