Stad Mechelen doet mee aan woontest

notebook

Met het project ‘Thuis in de Toekomst’ lanceert de Vlaamse overheid, een online woontest die de Vlaming moet doen stilstaan bij woonwensen en – uitdagingen. Met de antwoorden kan de stad zien hoe gezinnen in de toekomst willen wonen. Alle inwoners kunnen online deelnemen. De test invullen kan op www.thuisindetoekomst.be. Het resultaat wordt dit najaar bekendgemaakt.

‘Thuis in de Toekomst’ is een campagne die inwoners laat stilstaan bij hoe ze willen wonen: vandaag en in de toekomst. De Vlaamse overheid ontwikkelde daarbij een kader dat de woontest, de communicatiemiddelen, de methodieken en andere relevante informatie beschikbaar stelt voor lokale overheden. Ook Mechelen doet mee aan deze campagne.

De belangrijkste tool van dit initiatief is een online test. Met deze test geven bewoners aan hun stads- of gemeentebestuur informatie over hoe ze graag willen wonen, wat ze belangrijk vinden en wat niet. De stad Mechelen spoort haar inwoners aan om de vragenlijst in te vullen.

“Wonen in de stad wordt steeds populairder. Aangezien Mechelen de komende jaren sterk zal blijven groeien, komen er grote uitdagingen op ons af. Daarom is het nodig om de stad te herkneden op maat van onze inwoners. Kwalitatief wonen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Deze test moet onze inwoners bewust maken van de uitdagingen die ons te wachten staan en tegelijkertijd polsen we naar hun kijk op wonen. Daarna gaan we met de resultaten aan de slag”, legt Greet Geypen, schepen van Wonen uit.

Rapport op maat

Na de periode waarin de woontest online staat, krijgt de stad een rapport op maat.
Dit wordt verwacht tegen mei 2020. De bevindingen uit de woontest zullen een zicht geven op de uitdagingen die zich stellen op het vlak van wonen en waar mogelijk al een beginnend draagvlak is voor verandering.

Op basis van de resultaten engageert de stad zich tegenover haar inwoners om een vervolgactie op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld een charter zijn voor toekomstige ontwikkelingen, of een workshop voor burgers waarin de uitslag van de test besproken wordt. Ook het organiseren van een inspiratie-avond over andere woonvormen, kan een mogelijke vervolgactie zijn.

Dankzij de ‘Thuis in de Toekomst’-campagne van de Vlaamse Overheid kan je de stad laten weten wat jij het belangrijkste vindt voor de toekomst. Vul de online vragenlijst in en lever zo je bijdrage aan het woonrapport van de stad. Wil je intussen een blik op hoe jij in de toekomst wil wonen of welke mogelijkheden aansluiten op jouw bestaande woonrealiteit? Doe vanaf 4 februari de woontest op www.thuisindetoekomst.be.

De resultaten en de acties die de stad op basis daarvan zal ondernemen, worden in het najaar bekend gemaakt.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer