Actieplan voor veilige en vlotte heropening van Mechelse winkels

IMG_0411 (Small)

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad weer samen. Als alles loopt zoals vooropgesteld, dan mogen de winkels vanaf 11 mei opnieuw hun deuren openen.  Om het winkelen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, heeft Mechelen een actieplan in functie van de heropening van de handel uitgewerkt.

“Het winkelgebeuren is al langer een belangrijke prioriteit in onze stad. Het is dan ook van het grootste belang dat we onze heropstart na het weekend niet missen. We willen dit veilig en efficiënt laten verlopen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De voorbije dagen werd daarom intensief gewerkt aan een actieplan. “We laten niets aan het toeval over. We willen onze ondernemers ondersteunen bij het heropstarten van hun handelszaken, met het oog op de gezondheid van de handelaars en hun klanten en de vitaliteit van ons handelsapparaat”, klinkt het bij schepen van Economie, Greet Geypen.

Openbaar domein opgedeeld in drie zones

Met de heropstart van de winkels zal het openbaar domein terug drukker gebruikt worden voor verplaatsingen naar bedrijven en winkels Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen, neemt de stad enkele maatregelen.

“De winkelstraten en winkelclusters worden opgedeeld in verschillende zones: gele, oranje en rode zones. Afhankelijk van de zone geldt er een andere aanpak in functie van infrastructurele maatregelen, verkeerstechnische maatregelen, mobiliteit, mate van toezicht en opgelegde maatregelen in en buiten de winkels zelf”, zegt de Mechelse noodplanningscoördinator, Steven Vermeeren.

In een gele zone worden er niet direct problemen verwacht, maar houden stadsdiensten en politie wel de vinger aan de pols. Waar nodig kunnen nadars eventueel op private parkings geplaatst worden.

In de oranje zones is er meer kans op drukte en worden er meer voorzorgsmaatregelen genomen. Dit gaat in hoofdzaak om bepaalde toegangsassen naar het centrum zoals de Katelijnestraat en de Hoogstraat. Daar wordt o.a. gewerkt met belijning op het openbaar domein. De uitbaters zullen de nodige instructiefiches ontvangen om hierrond aan de slag te gaan. De stad voorziet wel het materiaal voor uniforme markeringen in de hele stad. In de rode zone (dit is de winkeldriehoek OLV-straat, de Bruul, de IJzerenleen en de winkelwandelstraatjes) gelden uiteraard de meeste voorzorgsmaatregelen.

Overzicht maatregelen rode zone:

  • De Bruul wordt opgedeeld in vier stroken. De voetpaden worden de aanschuifzones. De middenstrook op de Bruul wordt voorzien als circulatiezone en opgedeeld in twee helften om de richting van de passage aan te geven.
  • De Bruul wordt op zaterdagen tijdelijk fietsvrij gemaakt om een veilige doorgang voor iedereen te garanderen.
  • Waar de ruimte op de voetpaden te beperkt is, zullen tijdelijk parkeerplaatsen vrijgemaakt worden om te fungeren als aanschuifzones.
  • Deze regeling geldt in principe tot 25 mei, doch wordt permanent geëvalueerd.
  • De stad plaatst op strategische locaties fietsenstallingen, om te voorkomen dat fietsen tegen de winkelgevels geplaatst worden en zo geen ruimte innemen die noodzakelijk is om voldoende afstand te kunnen garanderen voor de aanschuivende klanten.

In de winkels in de rode zone worden naast de algemene richtlijnen van de hogere overheid met betrekking tot social distancing, ook nog een aantal extra richtlijnen opgelegd. Naast belijnen van de aanschuifzones zullen de uitbaters ook toezicht moeten voorzien buiten de winkel, tijdens de hele openingsduur. Er moet immer een permanente begeleiding voorzien worden in de wachtzone.

Om alles in goede banen te leiden, zullen de gemeenschapswachten en politie preventief aanwezig zijn en ingrijpen waar nodig. Niet repressief maar sensibiliserend en sturend.

Doeltreffende communicatie naar handelaars en burgers

Naast het organiseren van veilige wachtrijen moet te allen tijden minimaal 1,5 meter vrije doorgang behouden blijven voor voetgangers. In die optiek wordt het plaatsen van vlaggen, wimpels, uitstallingen, … verboden.

Voor de handelaars geldt de richtlijn dat er maximaal 1 klant wordt toegelaten per 10 m2 voor de klant beschikbare winkeloppervlakte. Mechelen MeeMaken en de stad zullen zorgen voor de nodige vloermarkering, zodat de social distance gerespecteerd wordt in de grotere winkels. De handelaars zullen het maximaal aantal bezoekers, afficheren aan hun etalages.

Naast het bewaken van de social distancing in de winkels, moeten de handelaars ook desinfecterende handgel voorzien. Ook dienen de handelaars hun klanten verplicht gebruik te laten maken van en winkelkar, een winkelmandje of een ander object, zodat er meer controle is op het maximum toegelaten aantal klanten in de winkel. Daarnaast dienen de handelaars ook de algemene richtlijnen te afficheren. Er wordt ook gevraagd om cash-betalingen te vermijden.

Nog geen funshoppen

“Het winkelen zal in de eerste fase functioneel moeten zijn. Er zal aandacht voor beleving zijn, maar onze focus ligt in de eerste plaats op de veiligheid en op het verzekeren van de openbare orde. De consumenten moeten op een zo’n normaal mogelijk manier kunnen winkelen. Funshoppen is vooralsnog niet aan de orde om te vermijden dat we terug afglijden”, aldus Alexander Vandersmissen.

Aan de handelaars zelf werd een nieuwsbrief uitgestuurd zodat ze goed op de hoogte zijn van welke richtlijnen ze moeten volgen en welke voorzorgsmaatregelen er genomen dienen te worden. “We willen een goede en eenduidige communicatie voorzien voor onze handelaars. Daarom voorzien we ook één aanspreekpunt, waar alle ondernemers terechtkunnen voor suggesties, klachten, … die betrekking hebben op het openbaar domein en vragen rond de organisatie binnenin de winkels. We staan open voor alle input”, aldus Greet Geypen.

Voor de laatste informatie kunnen mensen terecht op www.shoppeninmechelen.be.
Heb je als burger een melding, kan je terecht op www.mechelen.be/melding.

Shopping Shuttle rijdt opnieuw

Vanaf het moment dat de winkels terug geopend zijn, zal de Shopping Shuttle
opnieuw mensen naar het stadscentrum vervoeren. Op de Shopping Shuttle is het mondmasker verplicht, zoals steeds op het openbaar vervoer. Onderhavig actieplan zal permanent worden opgevolgd en na evaluatie worden bijgestuurd waar nodig.
 

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer