Mechelen neemt maatregelen om lokale economie te ondersteunen

IMG_0349 (Small)

De economische impact van de coronacrisis is niet min. Dit is zeker het geval voor ondernemers die verplicht de deuren hebben moeten sluiten of nog steeds niet mogen openen. Om onze lokale economie zoveel als mogelijk bij te staan, heeft Mechelen een aantal maatregelen genomen. Zo zullen aanbestedingen maximaal gegund worden aan lokale ondernemers en zal de stad de inkomende facturen betalen binnen de 15 dagen na ontvangst.
Vanwege de coronaperikelen heeft de wereldwijde economie het niet onder de markt.
Dat is in Mechelen ook het geval. Het stadsbestuur van Mechelen wil daarom de lokale economie ondersteunen, om hen terug op weg te helpen.

“Overheidsinvesteringen hebben een belangrijke impact op onze economie en zijn een katalysator om onze ondernemingen te laten groeien. Elk beleidsniveau werkt maatregelen uit op eigen schaal. De grote financiële ondersteuningen zitten op Federaal en Vlaams niveau, waar grote inspanningen gedaan worden. Maar het lokaal bestuur staat het dichtst bij de burger. Met bijkomende lokale initiatieven en Mechels maatwerk kunnen wij kunnen wij er mee voor zorgen om de economische motor weer te laten aanslaan”, klinkt het bij Alexander Vandersmissen.

“We willen een bedrijfsvriendelijke stad zijn waar ondernemen een speerpunt is. We hebben de voorbije weken heel veel overleg gepleegd met handelaars, horeca-uitbaters, de handelsorganisatie Mechelen Meemaken, Horeca Mechelen, Markta,… om steeds de vinger aan de pols te houden en in overleg zo efficiënt mogelijk te kunnen inspelen op de uitdagingen”, aldus schepen van Economie Greet Geypen.

Aanbestedingen gunnen aan lokale ondernemers

Een belangrijke maatregel die het stadbestuur neemt is om als overheidsorganisatie,
zelf te blijven investeren bij de lokale ondernemingen. Dit door ervoor te zorgen dat aanbestedingen en opdrachten maximaal gegund worden aan de lokale ondernemers. De stad volgt hierbij uiteraard de wet op de overheidsopdrachten.

“Als we aan onze inwoners vragen om hun aankopen lokaal te doen, dan is het evident dat wij dat vanuit de stad ook moeten doen. Bij onze diensten doen wij een interne oproep om na te kijken of bij aanbestedingen, ook lokale ondernemers kunnen aangeschreven worden voor deze opdrachten. Daarnaast vragen we aan onze diensten om geplande opdrachten niet uit te stellen. Op deze manier kunnen ondernemers blijven werken”, zegt Greet Geypen.

Inkorting betalingstermijn facturen

Een andere maatregel die de stad neemt is een aanzienlijke inkorting van de betalingstermijn van inkomende facturen. “De stad zet maximaal in om de facturen zo snel mogelijk te betalen en streeft ernaar dit te doen binnen de 15 dagen, na ontvangst van de factuur. We moeten stipt betalen zodat we wat financiële ademruimte geven aan de economie”, klinkt het bij Greet Geypen.

Persoonlijk aanspreekpunt per sector

Binnen deze crisis is het belangrijk om de ondernemers te informeren over de verschillende steunmaatregelen van de verschillende overheden en de contactpunten waar ze met vragen terechtkunnen. Daarom heeft de stad voor alle corona-gerelateerde vragen, ook een aanspreekpunt per sector voorzien. Deze aanspreekpunten werden overzichtelijk gebundeld via www.mechelen.be/aanspreekpunt-ondernemers en staat al reeds online.

Via dit persoonlijk aanspreekpunt wil de stad de handel, horeca, de ambulante handel en de bedrijven bijstaan. Vragen kunnen gaan over maatregelen en ondersteuning door de lokale en hogere overheid, contactgegevens voor veiligheidsmateriaal en meer algemene problemen waar ondernemers door Corona mee te maken hebben. Indien dezelfde specifieke vragen meermaals gesteld worden, voorziet de stad een FAQ op de webpagina.

“Een persoonlijk aanspreekpunt dat je vragen beantwoordt, problemen helpt oplossen of je gericht doorverwijst, is een duidelijke meerwaarde. Door hen een optimale service te bieden, kunnen ondernemers zich blijven focussen op de ontwikkeling van hun business”, zegt Greet Geypen.

Aanspreekpunten:

Voor handel en horeca: lisa.vanderzweep@mechelen.be
Voor bedrijven: dominiek.peeters@mechelen.be
Voor ambulante handel: sabrina.kurum@mechelen.be
Voor startende ondernemers: yasmine.lagmaui@mechelen.be
Andere economische vragen: economie@mechelen.be

De stad maakte reeds een webpagina waar ondernemers terechtkunnen voor o.a.
meer informatie over steunmaatregelen in het kader van corona: https://www.mechelen.be/coronavirus/steunmaatregelen-ondernemingen

Ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden

Een belangrijk aspect binnen het actieplan is het toeleiden van ondernemers naar de juiste ondersteuningsmaatregelen. DYZO is een organisatie die grotendeels gefinancierd wordt door VLAIO en zich richt naar ondernemers in moeilijkheden. Zij zijn bereid om meer ondernemers te ondersteunen en kunnen ook inzetten op preventie. Dyzo heeft elke eerste maandag van de maand tussen 11 u en 16 u, zitdag in het Sociaal Huis.
Om naar de zitdag te komen, moet je vooraf een dossier openen en een afspraak maken via 0800/111 06 of via info@dyzo.be. De hulpverlening van Dyzo is kosteloos.

Gebruik van database

Nog een maatregel die de stad neemt is het monitoren van een aantal gegevens rond ondernemingen om te kijken welk effect corona voorlopig heeft op de cijfers van de Mechelse economie. “Het doel is om voeling te houden met de economie. Daarvoor maken we gebruik van een database waar we bijvoorbeeld de cijfers kunnen monitoren van het aantal faillissementen of startende ondernemers en ons tevens te vergelijken met andere steden. Als er in de database een bepaalde trend zich voordoet, dan kunnen we gericht actie ondernemen”, aldus Greet Geypen.

Stad investeert meer dan € 1.000.000 in Mechelenbon

De stad ziet de Mechelenbon als een belangrijke tool om volop te blijven investeren in de lokale economie. De Mechelenbon zal de komende maanden maximaal worden gepromoot. Bedoeling hierbij is om mensen te sensibiliseren en aan te zetten om lokaal te kopen. Ook na de coronacrisis zal deze bon een belangrijke rol spelen om lokaal aankopen te blijven doen.

Vanwege de coronacrisis gaat de stad de digitale Mechelenbon sneller uitrollen dan vooropgesteld. Voor het digitaliseren van de Mechelenbon, investeert de stad
€ 130 000. Verwacht wordt dat deze digitale cadeaubon na de zomer gelanceerd wordt.
De stad doet een warme oproep naar alle inwoners en onze Mechelse handel & horeca te ondersteunen door onze Mechelenbonnen aan te kopen en te gebruiken”

Multiplicatoreffect

De stad rekent daarbij ook op het multiplicatoreffect, waardoor een veelvoud van het geïnvesteerde bedrag terugvloeit naar de lokale economie. Elk Mechels gezin krijgt een Mechelenbon ter waarde van € 20, die ingeruild mag worden bij een aankoop van € 40 bij de Mechelse handelaars. De stad investeert hier € 700.000.

Daarnaast investeert de stad € 200.000 om bedrijven te stimuleren om Mechelenbonnen aan te kopen voor hun personeel. Bedrijven kunnen de Mechelenbonnen aankopen aan sterk verminderde prijzen. Per € 50 euro past de stad zelf € 10 bij.

“Deze investeringen zijn een ruggensteun voor onze inwoners en bedrijven, maar pompen tegelijkertijd miljoenen in onze lokale handel. Een win-win voor iedereen”, aldus Greet Geypen. In totaal investeert de stad meer dan € 1.000.000 in de Mechelenbon.

Ook de stad ziet haar inkomsten minderen ten gevolge van de coronacrisis. Door o.a. het afschaffen van de promotaks en de huur van een aantal gebouwen die de stad in concessie geeft, de vrijstelling van de inname van het openbaar domein en het mislopen van belastingen voor filmvoorstellingen, sportwedstrijden, parkeren, … verliest de stad zo’n € 1.860.000 aan inkomsten.

Daarnaast investeert de stad ook in de heropbouw van het lokaal handelsapparaat. Zo zal de Shopping Shuttle ook op de koopzondagen uitrijden (€ 7.500), en komt er een tweede route bij (€ 25 000), komt er een Horeca Shuttle (€ 10.000), wordt er een extra communicatiebudget om het handelsapparaat te ondersteunen voorzien (€ 200.000)
en zal de doelgroep die in aanmerking komt voor taxicheques uitgebreid worden
(€ 100.000)

Extra promotie voor shoppen in Mechelen

Alle handelaars hebben nu een extra duwtje in de rug nodig en daarbij kan extra communicatie en promotie helpen. Daarom zet het Stadsbestuur ook enorm in op een ruime communicatie van shoppen in Mechelen, zodat de Mechelaars en de bewoners van de regio de weg terugvinden naar onze lokale winkels.

“In de maanden juni, juli en augustus loopt de campagne ‘Welkom in Mechelen’. Deze campagne benadrukt dat iedereen welkom is om te komen winkelen in onze stad en dat dit op een veilige manier kan. Met o.a. extra zondagsopeningen elke eerste zondag van de maand, brede winkel-wandelstraten en de gratis Shopping Shuttle”, aldus Greet Geypen die ook benadrukt dat onze lokale handelaars, alle steun kunnen gebruiken.

De website shoppeninmechelen.be werd opgefrist en van nieuwe content voorzien. Via de sociale media maar ook via offline kanalen wordt de campagne zichtbaar gemaakt. Daarnaast loopt momenteel een campagne die de verhalen van onze Mechelse handelaars brengt, waarbij we dus de persoon achter de winkel leren kennen. Dit doent de stad samen met Mechelen Meemaken vzw. De eerste verhalen vind je ondertussen al op shoppeninmechelen.be of zag je al passeren op Instagram via Shoppen in Mechelen. De komende weken en maanden volgen nog meer verhalen. Met deze campagne zetten we graag alle Mechelse handelaars eens in de spotlight, want dat verdienen ze!

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer